Home About Browse Search
Svenska


Magnusson, Marianne, 2007. Boulognerskogen : förslag till program för en stadslekpark. SLU, Dept. of Urban and Rural Development, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Boulognerskogen is a park in the central of Skövde that have had a health resort, paths for strolling, outdoor-bath, outdoor-sport areas and events. During the 1970:th there was a lack of interest for the park and very few visited it. By a motion from a resident in Skövde wich proposes that a city playground will be build in Boulognerskogen gave me an opportunity to investigate how the potential of the park can be used to create a funny and nice place to visit for children in company with adults.

By a program that contains the main goals and design program for a city playground in Boulognerskogen, I wanted to present a proposal that could meet childrens needs to play and to use the conditions of the place to create places to play in, and where children in company with adults could be together. To reach this, I wanted to try different methods that could lead to a proposal that was well supported by children and adults, and wich was possible to use by the local authority in their further actions. The methods that I used was therefor an important part of the work.

I have choosen to define the concept "city playground" as a greater playground situated in the center of the town that are suitable for outings and as a meetingplace, with a varation in playground attractions and promote children and adults to be together, aiming at younger children in the ages of 1-10 years in company with adults, but should also give space to activities of other groups. The definition has then been used as a guiding principle in the program and design proposal.

The studying of litterature, interviews with parents and employees that works with children, and visits to the pree-school and after-school has given me an understanding of how a place should look like to attract children to play. By interviewing children, parents and visiting playgrounds, I have been able to take wishes and ideas to use in the design of the city playground. Studying the place and the results of structural and SWOT-analyses has been important to form an opinion of Boulognerskogens potential to become a city playground.

By the results of analyses and after talking to children and adults that use the park, I have reached a standpoint that Boulognerskogen may be a nice and good place for a city playground. In the program the basis has been to create places that stimulate the children to play in their own way, to promote children and adults to be together, and where considerations also have been taken for the needs of the disabled persons. Even if the city playground mainly aims at younger children in company with adults, there will be space left for other persons and their activities.

Many of the wishes that was given by children and adults has been considered in the design program. There are many things to play with in the city playground for the children, e.g. playing with sand, snow and water, go sneaking in a shrub labyrinth, going skating, to play with materials from the wood and with playground toys. A café and places for barbecues creates meetingplaces where children and adults can be together. By the choice of methods a program has been made possible to present wich is supported by the studies of childerns outdoor play, the potential of the place and the wishes of the users.

,

Boulognerskogen är en park i centrala Skövde som inhyst en vattenkuranstalt, promenadstigar, utomhusbad, sportaktiviteter och evenemang. Under 1970-talet minskade intresset för parken och färre besökte den. Via ett medborgarförslag som föreslår att det byggs en stadslekpark i Boulognerskogen öppnades möjligheter för mig att undersöka hur parkens potential kan användas till att skapa en rolig och trivsam plats att besöka för barn tillsammans med vuxna.
Genom ett program som redovisar översiktliga mål och gestaltningsprogram för en stadslekpark i Boulognerskogen, ville jag presentera ett förslag som kan möta barns behov av lek och där platsens förutsättningar används till att skapa miljöer för lek och samvaro för barn i sällskap med vuxna. För att uppnå detta ville jag prova olika metoder som skulle leda fram till ett förslag som är väl förankrat hos barn och vuxna och som också kan användas av kommunen att jobba vidare med. Metoderna som jag använde blev därför en viktig del av arbetet.
Begreppet stadslekpark har jag valt att definiera som en centralt belägen större lekplats i staden som fungerar som utflyktsmål och mötesplats samt har ett varierat lekutbud och möjligheter till samvaro för yngre barn i åldrarna 1-10 år och vuxna i deras sällskap, men som också lämnar utrymme för andra gruppers användning. Definitionen har sedan varit vägledande för programmet.
Via litteraturstudier, intervjuer med föräldrar och personal som arbetar med barn samt studiebesök på förskolor och fritidshem fick jag en förståelse för vilka miljöer som lockar barn till lek. Genom att intervjua barn och föräldrar samt göra studiebesök på lekplatser kunde jag fånga upp önskemål och idéer till innehåll i stadslekparken. Inventeringar av platsens förutsättningar samt struktur- och SWOT-analyser har varit viktiga för att bedöma Boulognerskogens potential att bli en stadslekpark.
Efter att ha genomfört analyser och pratat med barn och vuxna som använder platsen, har jag kommit fram till att Boulognerskogen kan bli en trevlig och bra plats för en stadslekpark. I programmet har utgångspunkten varit att skapa miljöer som stimulerar barnens egna lekar samt främjar samvaro för barn och vuxna där hänsyn tas även till de funktionshindrades behov. Även om stadslekparken huvudsakligen riktar sig till yngre barn och vuxna i deras sällskap finns det plats för andra människor och deras aktiviteter.
Många av de synpunkter som lämnats av barn och vuxna finns med i gestaltningsprogrammet. I stadslekparken kan barnen göra flera olika saker t.ex. leka med sand, snö och vatten, smyga i busklabyrint, åka skridskor, leka med naturmaterial och med lekredskap. Ett café och grillplatser skapar mötesplatser där barn och vuxna kan umgås. Genom valet av metoder har ett program kunnat presenteras som finner stöd i forskningen kring barns utomhuslek, platsens förutsättningar och användarnas önskemål.

Main title:Boulognerskogen
Subtitle:förslag till program för en stadslekpark
Authors:Magnusson, Marianne
Supervisor:Berglund, Ulla
Examiner:UNSPECIFIED
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2007
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:MSc Landscape Architecture
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:Boulognerskogen, program, stadslekpark, lekplats
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8727
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8727
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:?? 4086 ??
Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:13 Nov 2017 09:52
Metadata Last Modified:13 Nov 2017 09:52

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics