Home About Browse Search
Svenska


Sturesson, Erik, 2008. Parkens belysning. SLU, Dept. of Urban and Rural Development, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

In the city of Kungälv, there are many important green areas without park lightning. This makes it unsafe to walk through the city's most attractive surroundings during many parts of the year.

Partly in general and partly specifically for Kungälv, this paper shows that there are strong long-term arguments for making parks available by the use of lightning. This is not about lightening up the whole city, but finding the important green communication paths and parks. This paper also reflects upon how to lighten up these green communication paths and parks for best result. That is a question about creating good sight conditions – safe and attractive parks which attracts people to use them.
Offering a city's inhabitants good and attractive alternatives to using the car is an important task for city planers. Well planned green paths could be such an alternative – and to work for an increased use of those could be an important tool in the fight against health problems as well as pollution.

The paper consists of four parts, of which the first one is a literature study with discussions around park lightning from different perspectives. The second part is a program for park lightning for two parks in Kungälv. The third part is a full scale test lightning in one of these parks with the aim to put attention to my degree project and to show how you can give form by the use of lighning. Finaly, the last part is a concluding discussion considering the whole project.

The degree project has been in progress on half-time during 2007. It has been an instructive time, during which I have achieved both greater understanding for the imortance of parks in cities, and also greater knowledge about lighning in parks. The arrangement of a test lightning in full scale with all the challenges, contacs and coordinations that meant, was very useful and developing for me.

,

I Kungälvs kommun saknas parkbelysning i flera viktiga grönområden. Detta gör att man inte kan röra sig till fots i stadens mest attraktiva miljöer under stora delar av året.
Det här arbetet visar, dels generellt, och dels specifikt för Kungälv, att det finns stora långsiktiga och hållbara argument för att göra parker tillgängliga med hjälp av belysning. Det handlar inte om att vi ska belysa hela staden, utan hitta de viktiga gröna kommunikationsstråken och parkerna.
Arbetet reflekterar kring hur man belyser de här gröna kommunikationsstråken och parkerna för bästa resultat. Det gäller att skapa bra synförhållanden, trygga och attraktiva parker som attraherar till användning.
Att erbjuda invånarna i en stad attraktiva och bra alternativ till att använda bilen är en viktig uppgift för stadsplanerarna. Välplanerade grönstråk kan vara ett sådant alternativ – och att arbeta för en ökad användning av dessa kan vara ett viktigt verktyg i kampen mot såväl folkhälsoproblem som miljöförstöringsproblem.
Arbetet består av fyra delar, där den första är en litteraturstudie och diskussioner kring parkbelysning sedd utifrån olika perspektiv. Den andra delen är ett belysningsprogram för två parker i Kungälv, den tredje delen är en fullskalig provbelysning i en av de här parkerna för att uppmärksamma mitt examensarbete och visa på hur man kan gestalta med ljus. Den sista delen är en avslutande diskussion som behandlar hela examensarbetet.
Examensarbetet har pågått på halvfart under 2007. Det har varit en lärorik tid där jag fått såväl utökad förståelse för parkens betydelse i staden som utökade kunskaper kring belysning i parkerna. Att arrangera en provbelysning i fullskala med alla de utmaningar, kontakter och samordningar som det innebar var mycket nyttigt och utvecklande.

Main title:Parkens belysning
Authors:Sturesson, Erik
Supervisor:Åkerblom, Petter
Examiner:UNSPECIFIED
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2008
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:MSc Landscape Architecture
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:parkbelysning, Kungälv
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8589
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8589
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:?? 4086 ??
Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:06 Nov 2017 09:19
Metadata Last Modified:06 Nov 2017 09:19

Repository Staff Only: item control page