Home About Browse Search
Svenska


Gallardo, Ivan, 2008. Växtdatabas med sökmotor. SLU, Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management, Alnarp. Alnarp: SLU, Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

[img] PDF
3MB

Abstract

My work has resulted in an interactive search engine for plants that can be found at www.plantit.se. In the work process I have searched for which search criteria is most important when doing searches on woodland plants. I have done this by an analysis of existing databases and with an survey where leading plant expertise answered questions about woodland plants.
I analyzed three search pages that are on the internet today Havenet.dk, Backyardgardener.com and Den virtuella floran. I concluded that there are several flaws but also many positive aspects that I have used when developing the interface of my page.
The survey resulted in the basis for my search criteria the answers listed the most important factors when planting woodland plants. From this information I developed a system with five values on every criteria. The criteria I have used are wind conditions, water conditions, soil, pH-value and light conditions.
One of the most important aspects of my work is the interactivity between the page user and the database. I have put a lot of focus on this part when developing the homepage.

,

Arbetet har resulterat i en växtsöksida som man kan finna på HUwww.plantit.seUH. I arbetet har jag
eftersökt vilka sökkriterier som är viktigast vid växtsökningar på woodlandväxter. Detta har jag gjort
dels genom en analys av befintliga databaser och sökmotorer och dels med en enkätundersökning
där ledande växtexpertis svarade på frågor rörande woodlandväxter .  
Jag undersökte tre söksidor som finns på internet Havenet.dk, Backyardgardener.com och Den
virtuella floran. I min slutsats kom jag fram till att det finns flera brister hos dessa sidor men också
vissa positiva saker som jag använt när jag utvecklade gränssnittet(utseendet) på min sökmotor.  
Enkätundersökningen resulterade i en kriteriebas där de viktigaste kriterierna vid anläggning av
woodland listades. Utifrån detta utvecklade jag ett system med fem värden på varje kriterie. De
kriterier jag använt är vindförhållanden, fuktförhållanden, jordmån, pH‐värde och ljusförhållande.  
En av de viktigaste aspekterna med mitt arbete är interaktivitet mellan användare och databas. Jag
har i utformandet av söksidan lagt stor fokus just på denna aspekt.

Main title:Växtdatabas med sökmotor
Authors:Gallardo, Ivan
Supervisor:Gunnarsson, Allan
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbeten inom landskapsarkitektprogrammet
Volume/Sequential designation:2008:15
Year of Publication:2008
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:MSc Landscape Architecture
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management
Keywords:växtdatabas, växtsökning, perennsökning, växtval
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8236
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8236
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:SLU > (LTJ, LTV) > Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)
Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:24 Oct 2017 13:50
Metadata Last Modified:24 Oct 2017 13:50

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics