Home About Browse Search
Svenska


Keshavarz, Sam, 2008. Sagt & gjort : förhållningssätt & arbetsmetoder inom arkitektur. SLU, Dept. of Urban and Rural Development, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

This thesis was written during the autumn 2007. I wanted to
understand the situation of the contemporary architecture in a
perspective broader than merely the Swedish. I asked myself
what remained of architecture if one would eliminate purely
functional, aesthetical and ecological aspects. With help from
literature I interviewed theorists in architecture, practitioners
and a philosopher to hear their thoughts regarding what architecture
can or should be about. The result of the interviews
and the literature studies constitute the two initial parts of the
thesis. In the third and last part I try to apply the previous parts
in a project which is a garden for an exhibition in Trädgårdsföreningen
in Gothenburg. The exhibition will be on display during
the summer of 2008. Initially I will conclude and precise the
three parts of the thesis.

Architecture as a part of society is closely connected to its'
time and values. As the society evolves these values develop
too. New technologies offer new ways of living, ways which
also tend to become more diverse and complex. Notions and
perceptions of the current conditions are therefore never static.
In architecture this could correspond to our perceptions of
human lifestyles, perceptions of nature and culture or what a
notion such as function actually means. An interesting question
to ask oneself might be how actively architects update their
perceptions of the current conditions of the society. With some
experiences from architectural offices and studies I dare to say
that the practice many times is not reflective enough. A conclusion
is that philosophy can be helpful in finding new ways
of understanding our world. This is discussed in the interviews
with philosopher Sven-Olof Wallenstein and landscape architect
Anders Mårsén at Naturorienterad Design, NOD.

Regardless of which perceptions one might have of architecture
and society, they will decide the architecture. To be
aware of this therefore becomes highly relevant. The second
part of the thesis presents offices that in different ways try to
update their view upon architecture. To realize ones' theoretical
approach to a practice can be difficult. There is not just one
answer, however there are some aspects that are worth mentioning.

The Dutch office UNStudio sees the architect as an expert in
common knowledge. As such one has to be an active part of
society. They emphasize the importance of working across
disciplinary boundaries. At their office they work in team with
people with different qualifications adapted to the specific
project. In our diverse society it is important that the architect
is aware about the social, economical, historical and cultural
context. This is stressed by both the architect critic Ola Andersson
and theorist Fredrik Nilsson.

Another example of a progressive method of working is to
have a clearly defined agenda. The architects at NOD (Nature
Oriented Design) starts their projects by asking themselves
some basic questions. This helps both themselves and their
customer to understand the assignment. Experiences and
knowledges extracted from the process are documented and
become a part of the offices' further education. According to
NOD there is also a great quantity of knowledge that can be
gathered from other fields such as philosophy, the advertising
business and corporate development. To get inspiration from
a wider spectra is something that I think is becoming more inevitable
and makes architecture more interesting as well.

In my garden project I have tried to be aware of new
approaches and methods of working. It has resulted in a greater
understanding of what possibilities architecture have. To try
to comment our surrounding through architecture is in my
opinion one of the most essential aspects of the profession. All
architecture is of course reflections of the society, sometimes
however, one might suspect that for example the customers'
economical restrictions, rather than anything else, is what is
being expressed. Hence the possibilities vary, but to be aware
of them and to seize the oppurtunities when given, is important.
I reflected on what a garden really is. Is it possible to
create a garden, and meet demands on functional, aesthetical
and recreational values, with other materials than the traditional?
There is a frequent demand for flexible solutions in
architecture. Another question was therefore how to make the
garden more adaptable and adjustable to different requested
situations.

The thesis cover a vast field of subjects, from philosophical
reasoning to the practical reality. This is perhaps the main surplus
of the thesis. The intention is not to describe a philosophy,
but rather to explain how theory can be of use to a practitioning
architect or a student of architecture.

,

Under hösten 2007 har detta arbete tagit form. Anledningen var
att jag ville skapa mig en bättre bild över dagens arkitektursituation
i ett större perspektiv än bara Sverige. Jag frågade
mig vad arkitektur var, bortom de strikt funktionella, estetiska
och ekologiska aspekterna. Med litteraturstudier som stöd
intervjuade jag arkitekturteoretiker, yrkesverksamma arkitekter
och en filosof för att höra deras tankar om vad arkitektur är, bör
och kan vara. De första två delarna av arbetet består av dessa
samtal och litteraturstudierna. Den tredje och sista delen är
en tillämpning av de föregående delarna i form av ett förslag
till en tematrädgård för Trädgårdsföreningen i Göteborg.
Trädgården ska ställas ut under sommaren 2008.
Inledningsvis vill jag förklara några röda trådar för att sammanfatta
och tydliggöra arbetets tre delar.
Arkitektur, som en del av samhället, är starkt kopplat till sin tid
och dess värderingar. I takt med att samhället utvecklas förändras
även dessa värderingar. Nya teknologier möjliggör nya
levnadssätt som dessutom tenderar att bli alltmer komplexa och
diversifierade. Begrepp och föreställningar om sakers tillstånd
är därför aldrig fasta. Inom arkitektur kan det röra sig om
föreställningar om människors levnadssätt eller vad begrepp
som exempelvis funktionalitet, natur och kultur egentligen
innebär. En intressant fråga blir då hur aktiva arkitekter är vad
det gäller att uppdatera dessa begrepp och kulturella föreställningar.
Med viss erfarenhet från yrkeslivet och arkitektstudier
vågar jag påstå att man i praktiken ofta inte är tillräckligt
reflekterande. En slutsats är att filosofi kan vara till hjälp i
sökandet efter nya sätt att förstå vår värld. Detta diskuteras i
intervjuerna med filosof Sven-Olof Wallenstein och landskapsarkitekt
Anders Mårsén på Naturorienterad Design, NOD.
Oavsett vilka föreställningar man har om arkitektur och samhälle,
så är det dessa som styr arkitekters skapande. Att medvetandegöra
sig om sitt eget förhållningssätt blir i högsta grad
betydelsefullt. Den andra delen av arbetet presenterar därför
praktiserande arkitektkontor som försöker aktualisera sin syn
på arkitektur. Det kan vara svårt att omsätta en föreställning
om samhället till en fungerande arbetsmetod. Hur man bör
arbeta som arkitekt finns det inte bara ett svar på, men några
saker kan vara värda att tänka på.
Holländska UNStudio är ett kontor som ser arkitekten som
expert på allmän kunskap och att man som sådan måste ge sig i
kast med världen för att kunna förstå den. De betonar vikten av
att arbeta över disciplingränserna. Själva arbetar de i team med
olika kompetenser som är anpassade till det specifika projektet.
I ett allt mer diversifierat samhälle är det viktigt att man som
arkitekt placerar sig själv i ett sammanhang; socialt ekonomiskt,
historiskt och kulturellt, något som tas upp i intervjuerna
med både arkitekturkritiker Ola Andersson och arkitekturteoretiker
Fredrik Nilsson.
Ett annat exempel på ett progressivt arbetssätt är att ha en
tydligt formulerad agenda. Arkitekterna på NOD (Naturorienterad
Design) ställer inför varje projekt några grundläggande
frågor som hjälper dem att förstå uppdraget, dels för sig själva
men också för sina beställare. Nya erfarenheter och kunskaper
som utvinns ur projekten dokumenteras och blir sedan en del
av kontorets interna fortbildning. NOD menar också att det
finns en mängd kunskap att hämta från andra områden; allt från
filosofi till reklam och företagsutveckling. Att man tar in fler
perspektiv och hämtar inspiration från fler kanaler tror jag blir
allt mer oundvikligt och gör dessutom arkitekturen
intressantare.

Main title:Sagt & gjort
Subtitle:förhållningssätt & arbetsmetoder inom arkitektur
Authors:Keshavarz, Sam
Supervisor:Dahlman, Ylva
Examiner:UNSPECIFIED
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2008
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:MSc Landscape Architecture
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:arkitektur, arbetsmetoder, filosofi, förhållningssätt, teori, praktik, NOD, UNStudio, arkitekturteorier
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8694
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8694
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:?? 4086 ??
Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:08 Nov 2017 09:32
Metadata Last Modified:08 Nov 2017 09:32

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics