Home About Browse Search
Svenska


Wallentin, Frida, 2007. Teorier om socialt liv på offentliga platser : med applicering på Selma Lagerlöfstorg. SLU, Dept. of Urban and Rural Development, Göteborg. Göteborg: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
8MB

Abstract

The undergraduate thesis "Theories on Social Life in Public Places - Applied to Selma Lagerlöf's Torg" consists of two parts: the first part presents theories concerning social life in public places; the second part presents a program for developing Selma Lagerlöf's Torg (a center in a suburb to Gothenburg) into a well-functioning social environment, i.e. a place where the social life has positive consequences on its participants and on society.

,

Examensarbetet ”Teorier om socialt liv på offentliga platser med applicering på Selma Lagerlöfs torg” är uppdelat i två delar. Den första delen är en presentation av teorier kring socialt liv på offentliga platser. I den andra delen presenteras ett program för hur Selma Lagerlöfs torg skulle kunna bli en välfungerande social miljö det vill säga en plats där det sociala livet ger positiva effekter till deltagarna och samhället.
I den teoretiska delen diskuterar jag teorier om socialt liv i offentlig miljö: vad det är och hur det fungerar. Vidare diskuteras det hur det offentliga livet ser ut i förorts- och innerstadscentrum och hur det har förändrats de senare åren. I avsnittet om det offentliga livets värde diskuterar jag på vilka sätt det offentliga livet är viktigt för individen och för samhället. För individen är det offentliga livet viktigt som identitetsskapare och som en plats att möta andra människor. För samhället är det offentliga livet viktigt för demokratiprocessen och det är en viktig mötesplats för samhället invånare. Det är inte alltid det offentliga livet har de här positiva effekterna, ibland kan det offentliga livet istället ha negativ påverkan på människor och samhället. Man kan därför tala om kvalitet på det offentliga livet. Hög kvalitet är då många av dessa positiva effekter uppnås.
Avslutningsvis diskuteras på vilket sätt den fysiska platsen direkt påverkar det sociala livet. Jag kommer fram till fyra huvudkategorier som beskriver sambandet mellan platsens utformning och dess sociala liv. Den fysiska miljön kan fungera som attraktion och locka människor till platsen, på det sättet påverkar den kvantiteten på det sociala livet. Den fysiska miljön påverkar i allra högsta grad människors sinnesstämning det i sin tur påverkar hur människor uppfattar det sociala livet och det är avgörande för kvaliteten. Vad människor gör, det vill säga aktiviteten, påverkas också av den fysiska miljön och det påverkar i sin tur både kvantiteten och kvaliteten på det sociala livet. Den fysiska miljön påverkar människors rörelser och vistelser och det påverkar precis som aktiviteterna både kvantiteten och kvaliteten på det offentliga livet.
Den andra delen av examensarbetet är ett program för hur Selma Lagerlöfs torg skulle kunna bli en välfungerande social miljö. Selma Lagerlöfs torg är ett förortscentrum i Göteborg med en rad olika affärer och offentlig service. Det är ett välbesökt och levande centrum men det är också mycket slitet och miljön är torftig.
Jag inventerade den fysiska miljön kring Selma Lagerlöfs torg utifrån de kategorier jag funnit påverkar det sociala livet direkt. I centrumet är det ont om attraktioner och möjligheter till aktivitet. Selma Lagerlöfs torg är på många platser otryggt och rumsligheten är ofta svag vilket har negativ påverkan på människors sinnesstämning. Rörelsen i centrumet är snabb och ganska enformig och möjligheten till olika typer av vistelse är dålig. För att centrumet ska få en så välfungerande social miljö som möjligt krävs en rad förändringar i den fysiska miljön. Föreslagna åtgärder presenters både övergripande utifrån kategorier och mer detaljerat geografiskt.
Arbetet avslutas med en illustration av hur en gestaltning utifrån programmet skulle kunna se ut. Det är inget egentligt gestaltningsförslag utan ett sätt att illustrera och förklara de förändringar jag föreslår i programmet.

Main title:Teorier om socialt liv på offentliga platser
Subtitle:med applicering på Selma Lagerlöfstorg
Authors:Wallentin, Frida
Supervisor:Johansson, Lars
Examiner:UNSPECIFIED
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2007
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:MSc Landscape Architecture
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:landskapsplanering, socialt liv, mötesplats, offentlig, Selma Lagerlöfstorg
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8811
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8811
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:?? 4086 ??
Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:15 Nov 2017 09:44
Metadata Last Modified:15 Nov 2017 09:44

Repository Staff Only: item control page