Home About Browse Search
Svenska


Ekdahl, Anna, 2008. Diskussioner om trygghet i planeringssammanhang. SLU, Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management, Alnarp. Alnarp: SLU, Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

[img]
Preview
PDF
347kB

Abstract

This is a bachelor's essay in the landscape architect programme in Alnarp.
The purpose of the essay is to describe discussions about security in planning contexts in Sweden. Written material from three levels of the discussions has been studied: Swedish research, governmental directives and practisers. I have tried to obtain a variation in types of material. The material has been compared within as well as between the different levels of the discussions so as to find differences or likenesses in the use of the words security and safety and how they are discussed. The comparison showed that the word security was used far more frequently than the word safety, which was used almost exclusively in the context of traffic safety.It also shows that there are reasons to discuss security from a gender perspective as well as that user participation is crucial when solving security problems in society. A general opinion is that security should be dealt with locally and that no general national guidelines can be produced. Security is connected to fear and that is why different views on fear is of great importance when deciding on different levels what is to be done to improve security. Fear can be well-founded or irrational, the opinion on research and practiser level is that it is of no importance which is the case, fear is a problem either way. In the governmental directives, on the other hand, there is a conviction that fear is due mostly to crime and that a more secure city can be created with crime prevention. The connection "reduce crime – increase security" is frequently noticed.

,

Uppsatsens syfte är att beskriva hur diskussioner om trygghet ser ut i planeringssammanhang i
Sverige. Skrivet material från tre nivåer av diskussionen har studerats: svensk forskning, statliga
direktiv samt praktiker. En spridning av olika typer av material har eftersträvats. Materialet har
sedan jämförts både inom och mellan olika nivåer av diskussionen för att finna eventuella
skillnader eller likheter i hur begreppen trygghet och säkerhet används och hur de diskuteras. Av
jämförelsen framgår att begreppet trygghet används i betydligt större utsträckning än begreppet
säkerhet som nästan uteslutande används i bemärkelsen trafiksäkerhet. I uppsatsen framgår att
det finns anledning att diskutera trygghet ur ett genusperspektiv samt att brukarmedverkan är
centralt när trygghetsproblem skall lösas. En allmän åsikt är att trygghet bör behandlas på lokal
nivå och att generella, nationella riktlinjer för trygghet inte är möjliga att framställa. Trygghet
hänger samman med rädsla och därför har synen på rädsla stor betydelse för hur man på olika
nivåer anser att trygghet bäst uppnås. Rädsla kan vara befogad eller inte och uppfattningen på
forskningsnivå och praktikernivå är att det inte spelar någon roll vilket som är fallet, rädslan är ett
problem oavsett. I de statliga direktiven finns det däremot en övertygelse om att rädslan främst
beror på brottslighet och att man med brottsförebyggande åtgärder kan skapa en tryggare stad.
Sambandet ”minska brottsligheten – öka tryggheten” märks frekvent.

Main title:Diskussioner om trygghet i planeringssammanhang
Authors:Ekdahl, Anna
Supervisor:Ranger, Anna
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbeten inom landskapsarkitektprogrammet
Volume/Sequential designation:2008:32
Year of Publication:2008
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:MSc Landscape Architecture
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management
Keywords:trygghet, säkerhet, brottsprevention, rädsla
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8189
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8189
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:SLU > (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)
Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:24 Oct 2017 08:50
Metadata Last Modified:24 Oct 2017 08:50

Repository Staff Only: item control page