Home About Browse Search
Svenska


Hermansson, Hanna, 2007. Landskapsplanering ur ett hållbarhetsperspektiv. SLU, Dept. of Urban and Rural Development, Ultuna. Ultuna: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
7MB

Abstract

Environmental problems are accelerating with energy consumption and the release of greenhouse gases as the major issues. This affects landscape planning mostly through environmentally hazardous transportation and heating of buildings. In environmental work, the term "Sustainable development" is often used. This term was coined in the Bruntland report in 1987. A number of frameworks have been developed to clarify the term and to remind the user about relevant aspects of sustainability.

There is also a need for good examples on both the work process and already developed sustainability projects that in a clear way can demonstrate how work for a sustainable development is done. A common view is that work for a sustainable development is about a comprehensive view, long term thinking and sound thinking.

Landscape architects and planners can effect the development within the area of spatial planning and landscape planning and through this make a sustainable lifestyle possible. Both categories have good environmental knowledge and can work with for example space development, traffic planning, landscape analysis, storm water treatment and green structure together with protective measure, restorations and development of environments to minimize the impact on physical resourses.

The environmental development is largely affected due to other factors as the general market and how people live their lives. There might be a need for means of control and distribution of knowledge to direct the development in the right direction. It is important that environmental measures are pedagogic and visible, so that people can see what is done for the environment and get information on how it is done. In that way people can become more environmentally conscious and that in turn could result in a more environmental friendly living.

Hammarby Sjöstad in Stockholm and Västra hamnen in Malmö are two recent projects where many environmental projects, evaluations and follow-ups have been carried out. The environmental projects have mainly concerned energy issues, recycling of water and waste, transportation and the outdoor environments. Environmental applications can work well in one area, but not so well in another. Therefore it is important to adapt projects and applications to the specific place and situation.

,

Miljöproblemen accelererar med ökad energianvändning och utsläppen av
växthusgaser som de största problemen. För landskapsplaneringen berör
detta främst miljöskadliga transporter och uppvärmning av bebyggelse. I
miljöarbetet används ofta begreppet ”Hållbar utveckling” som infördes i
Bruntlandrapporten 1987. Det har utvecklats ett flertal ramverk för att
förtydliga begreppet och påminna användaren om relevanta aspekter för
hållbarhet.
Det behövs även goda exempel både på arbetsprocessen och på färdiga
hållbarhetsprojekt som kan visa hur man på ett konkret sätt kan arbeta för en
hållbar utveckling. Många menar att arbetet för en hållbar utveckling handlar
om en helhetssyn, långsiktighet och sunt förnuft.
Landskapsarkitekter och planerare kan påverka utvecklingen inom ramen för
markprojektering och landskapsplanering och möjliggöra för en hållbar
livsstil. Båda yrkeskategorierna har goda miljökunskaper och kan arbeta med
bl.a. markanvändning, trafikplanering, landskapsanalyser, dagvattenhantering,
grönstruktur samt skyddsåtgärder, restaureringar och utvecklingar av
miljöer för att minska påfrestningarna på jordens resurser.
Miljöutvecklingen beror även till stor del på andra faktorer såsom den
ekonomiska marknaden och hur människor lever sina liv. Det kan behövas
nya styrmedel och kunskapsspridning för att styra utvecklingen mot mer
hållbarhet. Det är viktigt att miljösatsningar är pedagogiska och synliga så
att människor ser vad som görs för miljön och får information om hur det
fungerar. På så vis kan de bli mer miljömedvetna och det kan i sin tur leda
till att de lever på ett mer miljövänligt sätt.
Hammarby sjöstad i Stockholm och Västra hamnen i Malmö är två aktuella
projekt som har inneburit många miljösatsningar, utvärderingar och uppföljningar.
Miljösatsningarna har främst handlat om energifrågor, kretslopp
av vatten och avfall, transporter och utformning av utemiljön. Miljömässiga
tillämpningar kan fungera bra på en plats men sämre på en annan. Därför är
det viktigt att anpassa projekt och tillämpningar till den aktuella platsen och
situationen.

Main title:Landskapsplanering ur ett hållbarhetsperspektiv
Authors:Hermansson, Hanna
Supervisor:Nilsson, Kristina
Examiner:UNSPECIFIED
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2007
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:MSc Landscape Architecture
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:hållbar utveckling, landskapsplanering, Hammarby sjöstad, Västra hamnen
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8821
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8821
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:?? 4086 ??
Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:15 Nov 2017 10:56
Metadata Last Modified:15 Nov 2017 10:56

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics