Home About Browse Search
Svenska


Hallén, Ann, 2008. Gröna upplevelser för alla : en trädgård för habilitering och återhämtning. SLU, Dept. of Urban and Rural Development, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
12MB

Abstract

Jällaskolans upper secondary School is situated on a big farm just outside Uppsala. The School is focused on agriculture, forestry, gardening, animal care and science. Jällaskolans staff has whished for a school garden for educational purpose where students can practice their gardening skills and learn more about plants. But most important, a specially adapted outside environment such as a garden, would be a great advantage for the students with special needs. This garden could even be an asset for other visiting school classes in the region.

This examination paper includes a plan scheme for a garden at Jällaskolan. The main purpose is to create a stimulating garden for all students, teachers and other visitors.

The paper and the plan scheme are based on research and well defined theories regarding the importance of outside green environment for people. Thru literature studies and discussions with personal working with students at Jällaskolan with special needs my understanding for the subject increased.

At first I made an insight inventory of the area for the planned garden to expand my knowledge of the places preconditions and its surroundings. Based on the inventory I analyzed the areas possibilities and weaknesses. For my inspiration I visited a number of places where outside green environment is designed for educational and caring purposes.

Based on literature studies, discussions, inspiration from visited places, inventory and analysis I have designed a plan scheme trying to meet the needs of the targeting groups, Jällaskolans special requirements and the places preconditions.

This plan scheme is adapted so that the garden would be suitable for all kinds of visitors. The garden is meant to attract and be available for people with all kinds of disabilities and special needs. The garden is intended to enhance stimulation of all senses, act habilitating and give visitors a chance to recover. In the garden there will be prepared places for education and gathering of groups.

,

Jällaskolans naturbruksgymnasium ligger på en stor gård strax utanför Uppsala. Här utbildas elever
i bland annat jord-, trädgårds- och skogsbruk,
djurvård och naturvetenskap. Personal på Jällaskolan
har önskemål om en trädgård på skolans gård där
eleverna kan praktisera trädgårdsanläggning och
skötsel samt lära sig om trädgårdens växter. I en
anpassad utomhusmiljö skulle även undervisning
utomhus kunna uppmuntras och underlättas. Den
huvudsakliga orsaken till Jällaskolans önskemål
om en trädgård är dock att en sådan skulle kunna
utgöra en habiliterande och avstressande miljö för
gymnasiets särskoleelever. En trädgård skulle även
kunna bli en naturlig utgångspunkt för exempelvis
skolklasser att utgå ifrån vid besök på Jällaskolan.
Detta examensarbete är ett förslag till hur en trädgård
på Jällaskolan kan utformas. Syftet är att gestalta en
upplevelseträdgård för Jällaskolans särskole- och
övriga elever, lärare och besökare utifrån deras olika
behov.
Jag har utgått från forskningsresultat och välgrundade
teorier om utemiljöns betydelse för människor
i mitt skriftliga och gestaltande arbete. Via litteraturstudier
och samtal med personal som arbetar med
särskoleeleverna på Jällaskolan fick jag insikt i
funktionshindrade ungdomars behov i utemiljön.
För att få en förståelse för platsen för den tänkta
trädgården gjorde jag en inventering där jag
undersökte och studerade platsens förutsättningar och
dess omgivningar. Med utgångspunkt i inventeringen
bedömde jag områdets fördelar och nackdelar i en
analys. För att få inspiration till gestaltningsarbetet
gjorde jag några relevanta studiebesök.
Utifrån litteratur, samtal, studiebesök, inventering
och analys, gjorde jag ett gestaltningsförslag för en
trädgård som är anpassad efter målgruppernas behov,
skolans önskemål och platsens förutsättningar.
Gestaltningsförslaget bygger på att trädgården ska
passa de allra flesta. Den ska vara attraktiv, tillgänglig
och anpassad för olika typer av funktionshinder.
Trädgården ska främja stimulering av våra olika
sinnen, verka habiliterande och ge möjlighet till
återhämtning. I trädgården finns även flera lämpliga
platser för undervisning och samling för skolklasser
och andra besökare.

Main title:Gröna upplevelser för alla
Subtitle:en trädgård för habilitering och återhämtning
Authors:Hallén, Ann
Supervisor:Myhr, Ulla
Examiner:UNSPECIFIED
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2008
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:MSc Landscape Architecture
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:trädgård, djur, särskola, skola, naturbruk, sinnen, utemiljö, habilitering, sinnesstimulering, funktionshinder, ungdomar, återhämtning, funktionshindrade, handikapp
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8526
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8526
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Faculties > Faculty of Natural Resources and Agricultural Sciences (until 2013)
Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:02 Nov 2017 08:20
Metadata Last Modified:02 Nov 2017 08:20

Repository Staff Only: item control page