Home About Browse Search
Svenska


Saukko, Saara, 2008. Att planera för social hållbarhet i ekobyar. SLU, Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management, Alnarp. Alnarp: SLU, Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

[img]
Preview
PDF
683kB

Abstract

This essay gives the reader an overview of the different problems and issues a landscape architect might meet, in the process of planning and realizing an eco-village. Its aim is to stimulate new ideas, based on the traditional, present and future working field of landscape architects. The essay does not claim to cover all imaginable aspects of social sustainability within an eco- village, but refers to the presented sources for further in-depth reading. Although the original focus has been on physical planning, the interviewees' words have been of big importance, and to a certain extent changed the constitution of this essay. This has resulted in the essay dealing with subjects that traditionally would not be included in the term of physical planning. The areas that are discussed are stability in population structure, the importance of an interactive planning process and self-management, integration and accessibility for the differently abled, economic sustainability and mixed housing, geographical location of the village, public and private spaces, culture, spirituality, green structure, size for social units, permaculture principles and green technology. The text is composed to create continuity and the subjects are not organized concerning values they might contain. The main conclusion of this research is that the community itself as an active part, in an early phase of the process, is at least as important as the role the physical planner plays in creating social sustainability. In fact, this is the one factor that almost all sources agree on. Apart from this, the essay concludes that consideration of the design and size of green areas and availability of space for social activities and culture is important in creating social sustainability. Furthermore, it has notified that there is no extensive research on physical planning and spirituality and thus cannot draw any conclusions on this connection. It stands clear though, that culture and spirituality are closely connected and that the terms can serve as complements to each other. Swedish examples of planning of eco villages according to permaculture principles are non-existing and therefore this subject is tackled theoretically.

,

Denna uppsats ger en översikt över vilka problem en landskapsarkitekt eller planerare kan möta i utformandet av en ekoby och vad hon bör tänka på. Meningen med den är att väcka idéer utifrån planerarens eller landskapsarkitetens traditionella, nuvarande och framtida yrkesroll. Uppsatsen gör inte anspråk på att ta hänsyn till alla tänkbara aspekter utan hänvisar till källorna för vidare studier. Utgångspunkten för det som har tagits upp har varit fysisk planering, men metoden som använts i intervjuerna har styrt uppsatsen åt det håll som de intervjuade betonat som viktigt. Detta har resulterat i att uppsatsen innefattar en del sådant som i traditionell bemärkelse inte skulle kallas för fysisk planering. De områden som tas upp för behandling är befolkningsstrukturell stabilitet, boendesamverkan och självförvaltning, integration och tillgänglighet, ekonomisk hållbarhet och blandad bebyggelse, placering, offentliga och privata utrymmen, kultur, andlighet, grönstruktur, storlek på sociala enheter, permakulturprinciper och grön teknik. Ämnesområdena är ordnade så att kontinuitet kan uppnås i texten och inte i någon genomtänkt viktighetsordning. Slutsatsen som dragits av studiet är att trots att fysisk planering är en viktig del i skapandet av social hålbarhet så är boendesamverkan i planerings- och förvaltningsstadiet en minst lika viktig faktor. I själva verket är det den faktor som de allra flesta källor är överens om. Utöver detta konstateras att faktorer som grönstrukturens placering, omfattning och innehåll, plats för kultur, storleken på sociala enheter samt tillgång och placering av privata och offentliga utrymmen spelar en viktig roll i skapandet av social hållbarhet. Vidare verkar det som att forskningen kring planering och andlighet fortfarande är bristfällig eller svårtillgänglig och därför kan inga slutsatser dras. Dock står det klart att kultur och andlighet har en koppling till varandra och uppfattas ofta som kompletterande begrepp. Svenska exempel på planering av ekobyar enligt permakulturprinciper fattas likaså, och därför behandlas ämnet ur ett mer teoretiskt perspektiv.

Main title:Att planera för social hållbarhet i ekobyar
Authors:Saukko, Saara
Supervisor:Ranger, Anna
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbeten inom landskapsarkitektprogrammet
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2008
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:MSc Landscape Architecture
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management
Keywords:ekobyar, hållbarhet, hållbar planering, landskapsarkitektur, social hållbarhet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8160
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8160
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:SLU > (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)
Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:23 Oct 2017 12:55
Metadata Last Modified:23 Oct 2017 12:55

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics