Home About Browse Search
Svenska


Nisses Johanson, Johanna, 2007. Río Pita Park : greenspace for children in a suburb of Quito. SLU, Dept. of Urban and Rural Development, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

The number of urban inhabitants throughout the world is rapidly increasing. Almost all population growth is taking place in low or middle-income countries and in the suburbs of large cities. Improvement of these environments, in particular of public space, should be an important factor in any attempt to improve the quality of life in these areas. A sustainable way of reaching this goal could be to place a value on the environment, through the encouragement of personal relationship and responsibility for the quality of the public spaces in which lives are being lived. The improvement of their daily life can occur through understanding and a feeling for nature.

Through studies of an area on the outskirts of Quito, with a focus on the often disregarded target group of children and their use of nature, I hereby present the shortage and needs of the physical conditions in the area. Through walks and conversations about children's cognitive maps of their neighbourhood in the suburb El Valle de los Chillos, the children's view of nature was investigated. Arguments and recommendations for stimulating children's interaction with nature that have been found in previous literature have worked as a foundation when developing a proposal of how contact with nature can be improved. This was done through observations and analysis.

The increasing development of privileged gated communities, fragments the urban landscape, and disrupts access to, otherwise, public space. Outside of these communities, where the less wealthy families live, the streets to a large extent consist of a space enclosed by high stone walls. Greenspace is behind those walls or on a still undeveloped piece of land, where the lush grass is unused. Although there is a sense of a green area, it is not used, or it is unavailable to the people who have a wish for it.

My proposal for strengthening the relationship with the natural environment involves improvement of the whole neighbourhood. However, the focus is set to an unurbanised area by the river, where a larger greenspace can create opportunities for a diverse and maximised use of nature. The design proposal provides for environmental education, physical exercise, social activities, children's development and stress relief. Río Pita Park is a tangible proposal for how appreciation of nature can be established among children in El Valle de los Chillos. It is beneficial to their physical and mental health, their academic performance, their social skills and essential to their participation in the necessarily global action for a sustainable and healthy planet. My hope is that this thesis with the design proposal of plans and illustrations of how a public park could be developed, will be used when applying for international funding for the realisation of the park.

,

Andelen av befolkningen i världen som bor i staden, ökar kraftigt.
Nästan all befolkningsökning sker i låg- eller medel-inkomstländer
och i förorter till de stora städerna. För att öka levnadsstandarden
för dessa människor kan förbättring av deras dagliga miljöer
vara en faktor. Ett hållbart sätt att nå det målet är att ge miljön
ett värde, genom främjandet av ett personligt förhållande och
ansvar för kvaliteten på invånarnas offentliga miljö. Förbättringen
av deras egna vardagliga liv kan bli påtaglig genom en förståelse
och känsla för naturen.
Genom en undersökning av ett område i utkanten av Quito,
med fokus på den ofta åsidosatta målgruppen barn och deras
användning av naturen presenterar jag i denna uppsats de
brister och behov som finns i den fysiska detaljplaneringen.
Genom promenad och samtal om barnens kognitiva kartor över
deras område i förorten El Valle de los Chillos har barnens syn
på naturen undersökts. De argument och rekommendationer
för stimulering av barns naturanvändning som hittats i
tidigare rapporter har fungerat som grund när jag med hjälp
av observationer och analys har utvecklat ett förslag på hur
kontakten med naturen kan förbättras.
Det ökande byggandet av privilegierade slutna kvarter splittrar
landskapet och försämrar tillgängligheten av det som annars
skulle vara offentliga miljöer. Utanför de slutna kvarteren, där
de fattigare familjerna bor, består gaturummet mest av en väg
omsluten av höga stenmurar. Grönytor finns bakom de höga
murarna eller på ännu obebyggda tomter, där det frodiga gräset
är outnyttjat. Även om området känns grönt är det inte använt
eller otillgängligt för de människor som skulle vilja nyttja det.
Mitt förslag för att öka naturkontakten och få ut det mesta av den,
innehåller förbättring av hela området, men fokus är inriktat på
en obebyggd mark intill floden. Där kan ett större grönyteområde
kan skapa möjligheter för en varierad och maximerad användning
av naturen. Idéplanen bäddar för lärande av naturen, fysisk
träning, sociala aktiviteter, barns utveckling och avkoppling. Río
Pita Park är ett konkret förslag på hur förståelse för natur kan
etablera sig hos barn i El Valle de los Chillos. Det är fördelaktigt
både för deras fysiska och mental hälsa, deras studier, deras
sociala beteende och grundläggande för deras handlande i
vårt gemensamma strävande efter en hållbar och frisk planet.
Min förhoppning är att rapporten tillsammans med idéförslaget,
med planer och visioner om hur en offentlig park kan utformas,
används för ansökan om internationella bidrag för att förverkliga
parken.

Main title:Río Pita Park
Subtitle:greenspace for children in a suburb of Quito
Authors:Nisses Johanson, Johanna
Supervisor:Åkerblom, Petter
Examiner:UNSPECIFIED
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2007
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:MSc Landscape Architecture
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:greenspace, children, suburban planning, minor field studies
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8649
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8649
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:?? 4086 ??
Landscape architecture
Language:English
Deposited On:07 Nov 2017 10:29
Metadata Last Modified:07 Nov 2017 10:29

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics