Home About Browse Search
Svenska


Ingemansson, Karin, 2008. Mötesplatser i små tätorter : funktion och gestaltning. SLU, Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management, Alnarp. Alnarp: SLU, Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

This bachelor thesis in Landscape Architecture is about the planning and design of public spaces in small towns in Sweden. My opinion is that the small towns often are overlooked and my determination is to see if that is right.

The purpose with this thesis in Landscape Architecture, with focus on a durable society is to find the central public places in small towns and evaluate their function. This thesis has a focus on good design of central public spaces, designed for the inhabitants of the small towns.

A small town, which is the focus of this thesis, is defined to have 200-2000 inhabitants. The small towns, which often are built around industries or the railway, have since the nineteen seventies a problem with people leaving them for the cities in the urbanization. Currently there is also the opposite trend with people moving out from the cities, but to live on the country side, not in the small towns. My conclusion in this thesis is that high-quality living facilities as good housing and service are what could make people move to the small towns.

The theoretical background to this thesis is a literature study about what creates good public spaces. A public space is distinguished by openness, freedom and high accessibility. A central meeting point is often contained by a square. A square has different functions; practical, as a platform for social life and as a part of the inhabitants mental note. The public life can be divided into three categories of activities; necessary, optional and social.

I have used a qualitative method for my interviews with three different municipalities, Växjö, Ljungby and Eslöv to study how they work with their small towns. My study has shown that the efforts the municipalities put down on the small towns design and planning varies. My interviews have focused on how the municipalities communicate with the inhabitants, which they do through society groups, reference groups and information meetings. To see how the spatial design work on the places I have used Jan Gehls analyze method about city planning. I also show some examples from the different places I have visited.

This thesis conclusion is that the traditional, old public squares in the small towns are not a priority in the different municipalities but they work with the small towns, in an often direct way by trying to fulfil the inhabitants requests. But there is a lack of research results about the small towns and its public life in Sweden. More research results would be a benefit for future planning and design work in small towns.

,

Den här kandidatuppsatsen handlar om planering och gestaltning av offentliga
platser i mindre tätorter i Sverige. Min uppfattning är att de små orterna ofta blir
förbisedda och min föresats är att ta reda på om så är fallet.
Syftet med denna kandidatuppsats i landskapsarkitektur är att finna den/de centrala
mötesplatserna i små tätorter och ta reda på vilken funktion dessa fyller.
Uppsatsen ska belysa god gestaltning av centrala mötesplatser för invånare i små
tätorter.
En liten tätort, vilket den här uppsatsen behandlar, har enligt definitionen 200-
2000 invånare. Orterna har ofta byggts upp runt industrier eller järnvägen och
har sedan 1970-talet haft problem med att människor flyttar därifrån i den rådande
urbaniseringen. Nu finns det samtidigt en motsatt trend, människor flyttar
återigen ut från staden, men då till den rena landsbygden, få väljer de mindre
orterna. I studien har framkommit att det som kan locka invånare till en liten ort
är ett bra boende med närhet till bra service.
En litteraturstudie om vad som skapar en mötesplats och vilken funktion den
fyller är den teoretiska bakgrunden till arbetet. En offentlig plats kännetecknas
av öppenhet, frihet och hög tillgänglighet. Den centrala mötesplatsen är ofta ett
torg. Torg kan ha olika funktioner; praktiska, som plattform för socialt liv och
som en del i invånarnas mentala bild. Det offentliga livet kan delas upp i tre kategorier;
nödvändiga, valfria och sociala aktiviteter.
Jag har använt mig av en kvalitativ intervjumetod för att undersöka hur tre olika
kommuner, Växjö, Ljungby och Eslöv, arbetar med sina mindre tätorter. I
studien har framkommit att kommunerna i varierande grad arbetar planerings och
gestaltningsmässigt med de mindre orterna. Intervjuerna har koncentrerats
kring hur kommunerna planerar utifrån invånarnas önskemål om offentliga platser,
vilket sker genom samhällsföreningar, referensgrupper och informationsmöten.
För att diskutera hur mötesplatserna fungerar gestaltningsmässigt analyseras
platserna efter Jan Gehls analysmetod och exempel från de olika platserna lyfts
fram.
Uppsatsen avslutas med en allmän resultatdiskussion där min slutsats är att de
traditionella centrumtorgen inte prioriteras av kommunerna men att de arbetar
med de mindre orterna på ett ofta direkt sätt genom att försöka tillgodose de
önskemål som inkommer ifrån invånarna.
Däremot saknas det forskningsstudier om de mindre orterna, det offentliga livet
på den mindre orten behöver studeras närmre. En sådan studie skulle vara till
hjälp för framtida planerings och gestaltningsarbete.

Main title:Mötesplatser i små tätorter
Subtitle:funktion och gestaltning
Authors:Ingemansson, Karin
Supervisor:Mellqvist, Helena
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbeten inom landskapsarkitektprogrammet
Volume/Sequential designation:2008:29
Year of Publication:2008
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:MSc Landscape Architecture
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management
Keywords:mötesplatser, små orter, tätorter, gestaltning, planering, Växjö, Braås, Ljungby, Ryssby, Eslöv, Stehag
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8174
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8174
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:SLU > (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)
Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:24 Oct 2017 07:36
Metadata Last Modified:24 Oct 2017 07:36

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics