Home About Browse Search
Svenska


Johansson, Pernilla, 2008. Att mötas : ett examensarbete om integration och planering. SLU, Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management, Alnarp. Alnarp: SLU, Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

[img] PDF
4MB

Abstract

My honour/master thesis is an analysis of three so called "problematic" outdoor urban environments. These three environments have been selected based
on the quite different strategies taken to fight the problems, though in common the ambition has been to improve the quality of life for the nearby residents and visitors. Early on I understood that integration
and segregation are key issues in all three areas and I therefore selected these questions as the focus of my work. Furthermore, I have chosen to make a study of the history of imigration, which I have made reference to in one of the chapters.
As the first residential area, I visited Holma in Malmö where the property company MKB has tried to implement "user awareness" and successfully managed to make the residents feel more comfortable
and be more proud of their outdoor surround-ings. The second area is Gårdsten in Gothenburg, where the property company Gårdstensbostäder has spent a lot of efforts into renovating the houses and the outdoor surroundings. The goals have been to increase the quality of life for the residents and to make the area more attractive in order to recruit new tennants to Gårdsten. Close to the area is the park "Dalen" where major improvement also have been undertaken. The mission has been quite successful
as judged from the decreasing number of vacant apartments. The third area, I visited was the department for exploitation in Stockhom, to study the initiation of a project to open up an overgrown park, known as Nydalsparken, near Tensta. The park has not been managed for decades and was in obvious need of attention to become more attractive
to visitors. After speaking with representative it became apparent that Stockholm city has ongoing plans with this park along with several new attractions,
which are expected to be completed when the renovation is ready.
A park by the name of Krokbäcksparken is situated
between Holma and Kroksbäck in Malmö, and makes an important part in the stretch of parks and green areas that lead from the heart of Malmö to Hyllie, via Kungsparken/Slottsparken, Pildammsparken,
Ärtholmen and Kroksbäcksparken. Although Malmö city once had advanced plans which would maintain the beauty of the park, the management soon fell in to dormancy. I have presented principle drawings of how the park can be made more attractive
and also make the visitors feel more secure. In order to better understand the needs I have visited the park on several occasions. To establish a broader basis of the needs I have also conducted a survey amongst pupils in grades 8-9 at the school of Kroksbäck. In addition, I have made interviews with residents in Krokbäck and with Nattvandrare I have met in the park. As I have understood, there is an overwhelming majority who want the park to be reopened. Also, installation of lights could significantly
improve the feeling of security during dark hours. To further improve the value of the park, construction of new activities for the benefit of both children and adults alike were recommended.
This thesis demonstrates that ways to improve the so called "problematic areas", i.e. outdoor environments
in urban areas that have degraded due to poor management, are engaging people all over Sweden. I have also drawn attention to the number of ways trying to solve the problems, and to where and whom responsability lies in such area improvements.
Clearly, there are few alternatives to hard work and action to get people to feel comfortable in their housing communities.

,

De tre områden jag har studerat i examensarbetet är så kallade problemområden. Dessa tre specifika är utvalda med tanke på att de har arbetat på olika sätt för att ta hand om sina problem, men alla arbetar med att göra sina bostadsområden mer attraktiva. Jag har förstått att integration och segregation är frågor som ofta dyker upp i samband med problem i dessa områden. Därför har jag valt att studera betydelsen av de här två begreppen. Dessutom har jag valt att sätta mig in i historiken om invandring vilket också tas upp i ett kapitel.
Jag har besökt Holma i Malmö där bostadsföretaget MKB har arbetat med brukarmedverkan, och på ett framgångsrikt sätt lyckats få de boende att både trivas bättre och att vara stolta över sina bostadsgårdar. Gårdsten i Göteborg där Gårdstensbostäder har arbetat mycket med att fräscha upp husen och samtidigt bostadsgårdarna. Tanken har varit att de boende ska trivas bättre och att fler människor ska flytta till Gårdsten. De har lyckats bra med tanke på att det inte står tomma lägenheter i området längre. Här finns även en stor park som kallas för Dalen där man samtidigt har rensat upp. I Stockholm har jag besökt exploateringsenheten på Stockholm Stad, för att studera deras nyuppstartade planering av att fräscha upp Nydalsparken i Tensta. Parken anses vara eftersatt och behöver göras mer attraktiv för att fler människor ska använda den. Stockholm Stad har stora planer och det kommer att bli många nya aktiviteter när arbetet är färdigt.
Mellan Holma och Kroksbäck i Malmö ligger Kroksbäcksparken som är en länk i ett grönstråk som startar inne i Malmö och leder ut från stan till Hyllie via Kungsparken/Slottsparken, Pildammsparken, Stadion, Ärtholmen och Kroksbäcksparken. Parken är idag eftersatt men från början hade Malmö Stad planer på att det skulle bli en fin och genomtänkt park, med en genomarbetad artrikedom och fina dammområden. Jag har tagit fram principskisser på vad man kan göra för att få parken mer attraktiv och att kännas tryggare. Genom att besöka parken ett antal gånger har jag satt mig in i vad som saknas eller behöver ändras. För att få ytterliggare underlag, förutom de undersökningar jag har gjort i de olika bostadsområdena, har jag gjort en enkätundersökning i Kroksbäcksskolan i årskurs 8-9. Dessutom har jag intervjuat boende i Kroksbäck och Nattvandrare som är aktiva i området. Som jag uppfattar det så finns det en genomgående önskan att parken behöver rensas upp för att bli tryggare och att man saknar belysning. Dessutom tycker man att det är mycket ont om aktiviteter både för vuxna, ungdomar och barn.
Det här arbetet visar på att det finns stort engagemang ute i landet, att ta tag i problemen i områden som kanske har varit eftersatta ett tag och då blivit så kallade problemområden. Här presenteras också olika sätt att lösa de problem som finns, med olika verksamheter som ansvariga i arbetet. Det krävs uppenbarligen mycket arbete för att människor ska kunna trivas i sitt bostadsområde.

Main title:Att mötas
Subtitle:ett examensarbete om integration och planering
Authors:Johansson, Pernilla
Supervisor:Svensson, Jitka
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbeten inom landskapsarkitektprogrammet
Volume/Sequential designation:2007:40
Year of Publication:2008
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:MSc Landscape Architecture
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management
Keywords:integration, segregation, bostadsgårdar, brukarmedverkan, problemområden
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8262
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8262
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:SLU > (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)
Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:25 Oct 2017 08:39
Metadata Last Modified:25 Oct 2017 08:39

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics