Home About Browse Search
Svenska


Mogstad, Heidi, 2007. Kongsvinger elvebredd : tilgjengeligheten til vannet - med akvarell som verktøy. SLU, Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management, Alnarp. Alnarp: SLU, Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

[img]
Preview
PDF
99MB

Abstract

Dette eksamensarbeidet handler om å bruke vannet.
Kongsvinger har norges største elv som går igjennom
byen, uten at man utnytter denne rene natur ressursen.
Jeg har fokusert på å lage forslag på tillgejngeligheten til
vannet. Mitt arbeidsverktøy har vært vannfarger, akvarell
primært. Jeg har brukt akvarell som verktøy under
analyser, skisser og presentasjoner. Det å være fysisk
tilstede og føle plassen har vært en viktig del av skisse
prosessen min.
Arbeidsområdet jeg har jobbet med er mellom byens
to bruer. Området er langsmalt og ligger i dag 3meter
over vann nivået. På motstående elvebredd er riksvei,
jernbane, og lokalvei med gangbru over. Disse trafi kk
strukturer er en del av elverommet som oppleves når
man sitter i vannkanten. Derfor har jeg også jobbet med
elvebredden på andre siden av elven.
Parallellt med akvarell skisser har jeg bygd en landskapsmodell
i skala 1:500. Modellen var til hjelp når jeg skulle
studere høydeforskjellene, rommene og byggningene på
plassen.
En del av resultatet av mitt arbeid er et forslag med
mulighet for bevegelse i vannkanten. Designen ivaretar
dramatikken i elverommet og forsterker nærheten til
vannet. Med dette skapes en kontakt med vannet som
savnes i Kongsvinger i dag. Forslaget er visjonert, men
selv små byer bør ha visjoner. Det kan sees som et
inlegg i debatten om utformningen av elvebredden sett
igjennom en landskapsarkitekts øyne.
Den andre delen av resultatet av arbeidet er en studie
av akvarell teknikk som metode. Med akvarell som det
mest viktige verktøyet for å fi nne måter å fl ette sammen
intuitive idéer fra landskapet og fra de fysiske muligheter
i landskapet, til nye forslag for området.
Jeg håper akvarell skissene og forslaget mitt inspirerer
deg til å male bilder. Bilder kommunisere og engasjere
lettere enn ord.

,

This master thesis is about to use the water.
Kongsvinger has Norways largest river that passes
through the city, and that is without making use of that
fresh nature resource. I have focused on making a new
suggestion for the ability and access to the water. My
tool has been watercolour, primary aquarelle. I have
used aquarelle as a tool under my analysis, under sketching
and in presentation. To be physical at the place
that I worked with has been an important part of my
sketching process.
The area I have studied is between Kongsvingers two
bridges. The area is narrow and long and is today three
meters above the waterline. On the riverbank straight
across are roads and railway. They are part of this river
landscape and are easy to see from the northern river
bank that Iam working with. That is why I also have
been working with the riverbank on the other side of the
water.
Parallel with my aquarelle sketches I build a landscape
model in scale 1:500. The model has been useful when I
have studied the differences in height, the space and the
buildings in the area.
One part of my result is a proposal with ability for movement
in the waterline. A suggestion that remains the
drama in the room of the river, and amplifi es the closeness
to the water.
With this proposal a contact with the water is created, a
contact that is a shortage in the town today.
The proposal is visionary, but even small towns should
have visions. The suggestion can be seen as a supplication
in the debate about a new design of the riverside
through a landscape architects point of view.
The other part of my result is a study in methodology
where aquarel technique becomes the most important
tool fo fi nd out about ways for intuitive ideas from the
landscape and physical possibilities in the landscape to
interwine in new proposals for the area.
I hope that my aquarelle and proposal will inspire you to
make paintings. Paintings will help you communicate and
engage with other people more easy than words can.

Main title:Kongsvinger elvebredd
Subtitle:tilgjengeligheten til vannet - med akvarell som verktøy
Authors:Mogstad, Heidi
Supervisor:Wingren, Carola
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbeten inom landskapsarkitektprogrammet
Volume/Sequential designation:2007:37
Year of Publication:2007
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:MSc Landscape Architecture
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management
Keywords:akvarell, skisser, elveromm, vann
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8290
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8290
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:SLU > (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)
Landscape architecture
Language:Norwegian
Deposited On:26 Oct 2017 06:56
Metadata Last Modified:26 Oct 2017 06:56

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics