Home About Browse Search
Svenska


Hellberg, Lisa and Johansson, Åsa, 2008. Another future for Thong Nhat Park : public spaces in transition in the new urban reality of Hanoi. SLU, Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management, Alnarp. Alnarp: SLU, Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

[img]
Preview
PDF
9MB

Abstract

In the spring of 2007 plans were released to turn the largest park in central Hanoi, Thong Nhat Park, into a privately owned theme park. The news stirred the emotions of Hanoians and a heated debate followed, involving park-users, professionals and politicians. The debate brought urgent issues to surface, revealing the multi-layered conflicts over urban space that come with the processes of globalisation and urbanisation. Due to land exploitation and privatisation the public spaces of Hanoi are shrinking in surface. Population densities in the inner city are now among the highest in the region, and a continuing rise is expected. Simultaneously the people of Hanoi are experiencing an increased scope of action in their usage of the public space, both politically and economically. New demands on the public spaces appear with new consumption patterns and life-styles, while politically there is still a fine balance between freedom and control when it comes to how the citizens are allowed to use the urban arena. The public spaces in Hanoi are thus experiencing increased pressure as well as new possibilities, and Thong Nhat Park is at the centre of this process.
In our master thesis we are following the debate about the Thong Nhat Park project and relating it to a broader discussion on the role of public space. We use this discussion as a basis for a proposal for the future Thong Nhat Park, where the park as public space has been our focus.

,

Under våren 2007 offentliggjordes planer för omvandlingen av
centrala Hanois största park, Thong Nhat Park, till en privatägd
nöjespark. Nyheten väckte starka känslor, och en intensiv debatt som
engagerade både parkens användare, politiker och yrkesverksamma
inom planering och arkitektur, följde under året. Debatten lyfte fram
aktuella problemställningar och blottlade många av de konflikter
om stadsrummet som globaliserings- och urbaniseringsprocesserna
medför. Som en direkt följd av den snabbt accelererande urbaniseringen
krymper Hanois offentliga rum till ytan, då mark exploateras och
privatiseras. Samtidigt ökar invånarnas handlingsutrymme i de
offentliga rummen både politiskt och ekonomiskt, och med nya
konsumtionsmönster och livsstilar uppstår nya behov i staden.
Politiskt är situationen komplex då myndigheterna balanserar mellan
kontroll och eftergifter i sin syn på vad som är tillåtet i stadens rum.
Park. Sammantaget sätter dessa processer ett ökat tryck på Hanois
offentliga rum och leder till en ständigt pågående förhandling om
användandet av dessa.
I vårt examensarbete följer vi debatten kring Thong Nhat Park och
relaterar den mot en vidare diskussion om offentliga rum i Hanoi.
Med denna diskussion som utgångspunkt presenterar vi ett förslag
för ett framtida Thong Nhat Park, där parken som offentligt rum har
varit vårt fokus.

Main title:Another future for Thong Nhat Park
Subtitle:public spaces in transition in the new urban reality of Hanoi
Authors:Hellberg, Lisa and Johansson, Åsa
Supervisor:Hellström, Maria
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbeten inom landskapsarkitektprogrammet
Volume/Sequential designation:2008:66
Year of Publication:2008
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:MSc Landscape Architecture
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management
Keywords:Vietnam, Hanoi, Thong Nhat Park, Lenin Park, public space, public realm, public domain, urban planning, landscape architecture, privatisation, urban development, theme park, Disneyland, globalisation, urbanisation, urban green space, appropriation of space, global economy, lived space, representational space, representations of space, Sida, minor field study
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8104
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8104
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:SLU > (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)
Landscape architecture
Language:English
Deposited On:20 Oct 2017 13:03
Metadata Last Modified:20 Oct 2017 13:03

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics