Home About Browse Search
Svenska


Nyström, Jessica, 2007. Älvkarleby, landskapskaraktär och gestaltningsförslag : landskapskaraktärsbeskrivning med inspiration av metoden Landscape Character Assessment, med riktlinjer och gestaltningsförslag. SLU, Dept. of Urban and Rural Development, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
11MB

Abstract

Älvkarleby, landscape character and design proposal is a Graduated Thesis (30
ECCcredtis), in the subject of landscape planning at the Swedish University of
Agricultural Sciences, the Department of Rural and Urban Development. This
thesis is a study and implement of the method "Landscape Character Assessment"
(LCA), developed in England and Scotland as tool to analyse and highlight the
landscape in different planning processes. The purpose of LCA is to increase the
understanding and strengthen the role of the landscape.

The thesis consists of three main parts: landscape characterization, guidelines
and a design proposal. The landscape characterization emphasizes the values
of the landscape in different types of planning processes, a documentation to
base estimations on in any kind of change in the area. Theese estimations have
resulted in guidelines that give proposals to the development of the landcape,
focusing at the desingproposal. The design proposal is partly based on the
landscape characterization and the guidelines, but should be considered a free
part of the work.

The dominating river landscape in the center of Älvkarleby is the focal point for
most activities in the area both historically and at present. As an exmaple of this
can be mentioned tourism, scientific research, the water power station, military
activities (in the past), fishing and outdoor life. A lot of different interests within this
area each make small decisions that can easily result in a fragmented impression
of the landscape. In October 2007 Älvkarleby will get a new train station. This will
make it easier for people to commute and for tourists to visit.

The purpose of the thesis, Älvkarleby landskapskaraktär och gestaltningsförslag,
has been to clarify the importance of the landscape for the development of
Älvkarleby and to illustrate the landscape characters in the area. The purpose is
also to prevent various sorts of changes that fragments the landscape instead of
enhance the local landscape characters. As a proposal of a small change I have
suggested a design for a new pedestrian- and bicycle path that is partly based on
the LCA but partly is to be considered an independent part of the work.

The LCA method is developed in England and Scotland for a British landscape.
Since the Swedish landscape is rather different it is difficult to adapt the LCA
method directly to Sweden. If the method is to be used frequently in future
planning processes, a translation to Swedish conditions is needed.

,

Älvkarleby landskapskaraktär och gestaltningsförslag är ett examensarbete
på 30 hp, i ämnet landskapsplanering vid Institutionen för stad och land, SLU.
Examensarbetet är en studie samt tillämpning av metoden Landscape Character
Assessment (LCA) utvecklad i England och Skottland. LCA är en metod som ger
en arbetsstruktur som lyfter fram landskapet i olika typer av planeringsprocesser.
Metodens syfte är att öka förståelsen och betydelsen av landskapet.
Examensarbetet består av tre huvuddelar: landskapskaraktärisering, bedömning
och gestaltningsförslag. Landskapskaraktäriseringen resulterar i landskapskaraktärsbeskrivningar
som ska fungera som utgångspunkt för eventuella framtida
förändringar i området. Utifrån landskapskaraktärsbeskrivningarna görs en
bedömning i form av riktlinjer, som ger förslag på hur landskapet kan utvecklas med
inriktning på gestaltningsförslaget. Gestaltningsförslaget tar delvis utgångspunkt i
landskapsbeskrivningen och riktlinjerna, men ska uppfattas som en fristående del
av examensarbetet.
Jag har valt att arbeta med Älvkarleby, en ort präglad av sitt landskap som till stor del
är dominerat av Dalälven. Älven är utgångspunkt för de flesta aktiviteter i området,
både historiskt och idag, som turism, forskning, vattenkraft, militärverksamhet,
fiske och friluftsliv. Olika aktörer inom dessa områden fattar små beslut och utför
bitvis förändringar som lätt kan resultera i ett splittrat landskap. I oktober 2007
kommer Älvkarleby att få en järnvägsstation. Detta ger nya möjligheter för orten
att utvecklas, både som pendlingsort och turistmål.
Examensarbetet belyser landskapets betydelse för Älvkarlebys framtida
utveckling och tar fram viktiga landskapskaraktärer i området. Genom att
lyfta fram landskapet kan man förhindra negativa förändringar i området och
istället förstärka de karaktärer som ger en positiv upplevelse av platsen. Som
ett exempel på en mindre förändring i landskapet, har jag gestaltat en gång- och
cykelväg.
Arbetsmetoden är utvecklad i och för det engelska landskapet, detta medför att
vissa delar av LCA kan vara svåra att tillämpa i Sverige, som till stora delar har
en helt annan typ av landskap. En översättning till svenska förhållanden och
begrepp kan behövas för att LCA ska kunna användas i större omfattning även
här.

Main title:Älvkarleby, landskapskaraktär och gestaltningsförslag
Subtitle:landskapskaraktärsbeskrivning med inspiration av metoden Landscape Character Assessment, med riktlinjer och gestaltningsförslag
Authors:Nyström, Jessica
Supervisor:Nordin, Kerstin
Examiner:UNSPECIFIED
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2007
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:MSc Landscape Architecture
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:landscape character assessment
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8453
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8453
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:?? 4086 ??
Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:31 Oct 2017 09:48
Metadata Last Modified:31 Oct 2017 09:48

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics