Home About Browse Search
Svenska


Lindström, Maria, 2007. Utformning av hamnområdet i Arvika : stadsbild och offentliga miljöer. SLU, Dept. of Urban and Rural Development, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
46MB

Abstract

The harbour in Arvika is closed down and the industry that has been established in the area is now beeing wound up. A deepened comprehensive plan for the area is under progress in the municipality. The intentions are for instance that the harbour should be integrated with the city and that Arvika is facing a lake should be more apparent from the city center. The harbour should also contribute to a more attractive city. These intentions have hence been the starting point of my undergraduate theses, which has resulted in a proposal on how to develop the harbour.

During the process I have analysed the city image, how the area is used today and the public places in the city centre. The analysis of the city image has been inspired by Kevin Lynch and the analysis of the public places has been inspired by the park characteristics developed by Patrik Grahn. From these analyses I found it to be important that the accessibility to the area should be improved to integrate well with the city centre. This means that the barrier, formed by the railway, must become less tengible and that there is a need for more passages. For this area to be experienced as a natural continuation of the city centre it should contain a mixture of housing, buisness and public places. If the harbour is to contribute to a more attractive city, it must offer something to both residents and visitors. In my analysis of the public places I found that the city lacks of creative playgrounds for infants and areas for activities for older children and adolescents. Furthermore the public places should contain as many of the park characteristics as possible, to offer a wide spectrum of different activities.

In my proposal the harbour gets the same structure as the city centre. The straight streets continue south of the railway down to the lake, so you can catch a glimpse of the water futher up in the city. Since the harbour gets the same structure as the city centre, the sensation of integration is strengthened. In the area is a small residental area containing terrace houses, blocks of flats and a few blocks where there is a mixture of buisness and housing. The public places contain a robust and creative playground for children and a skateboard park for adolescents. There is also an area rich in plants and big open surfaces with lawns stretching out in front of the water.

,

Hamnverksamheten i Arvika hamn är nedlagd och den småindustri som etablerat sig i området har under de sista åren börjat avvecklas. I Arvika kommun pågår nu ett arbete med att ta fram en fördjupad översiktsplan för platsen. Kommunens intentioner för området är bland annat att integrera hamnområdet med resten av staden samt att Arvika ska tydliggöras som sjöstad, det vill säga att vattnet ska vara påtagligt i resten av stadskärnan. Hamnområdet ska också bidra till att attraktionskraften i staden ökar. Detta har därför varit utgångspunkterna i mitt examensarbete, som resulterar i ett förslag över hur hamnområdet skulle kunna utvecklas.
Jag har i mina analyser tittat på stadsbilden, hur området används idag samt de offentliga platserna i innerstaden. Stadsbildanalysen har inspirerats av Kevin Lynch och analysen över de offentliga platserna har inspirerats av Patrik Grahns parkkaraktärer. Utifrån dessa analyser anser jag att det är viktigt att tillgängligheten till området förbättras för att det ska kunna integreras med resten av staden. Detta innebär att den barriär, som järnvägen utgör idag, måste minskas och att det behövs fler passager över järnvägen. För att området ska kännas som en naturlig fortsättning på stadskärnan bör här finnas en blandning av bostäder, verksamheter och offentliga miljöer. Om hamnområdet ska kunna bidra till att höja attraktionskraften i staden krävs också att det erbjuder något som lockar till sig både boende och besökare. Efter att ha analyserat de offentliga platserna i staden anser jag att det saknas kreativa lekplatser för de små barnen samt aktivitetsytor för de äldre barnen och ungdomarna. Förutom detta bör så många som möjligt av parkkaraktärerna ingå i de offentliga miljöerna för att erbjuda ett stort spektra av olika aktiviteter.
I mitt förslag får hamnområdet samma struktur som innerstaden. De räta gatorna fortsätter söder om järnvägen ner mot vattnet och på så sätt kan man få små glimtar av sjön även högre upp i staden. Genom att hamnområdet får samma struktur som innerstaden förstärks även känslan av att de två områdena hör ihop. Här finns ett mindre bostadsområde med radhus och flerfamiljshus samt några kvarter där verksamheter och bostäder blandas. De offentliga miljöerna innehåller en robust och kreativ lekplats för barnen samt en skateboardpark för ungdomarna. Det finns även ett område rikt på växter samt stora öppna gräsytor som breder ut sig ner mot vattnet.

Main title:Utformning av hamnområdet i Arvika
Subtitle:stadsbild och offentliga miljöer
Authors:Lindström, Maria
Supervisor:Nordin, Kerstin
Examiner:UNSPECIFIED
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2007
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:MSc Landscape Architecture
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:stadsbyggnad, hamnområde, stadsbild, stadsbyggnadselement, parkkaraktärer, offentliga miljöer
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8767
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8767
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:?? 4086 ??
Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:13 Nov 2017 13:42
Metadata Last Modified:13 Nov 2017 13:42

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics