Home About Browse Search
Svenska


Nitsch, Kristina, 2006. Ljud eller oljud? : planering av goda ljudmiljöer. SLU, Dept. of Urban and Rural Development, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
19MB

Abstract

In our everyday life we are constantly affected by sound; at home, on our way to and from work, when taking a walk through the woods and when we sleep. In discussions about sound one often talk about noise and to what degree a certain noise disturbs us. The positive qualities of a sound and what sounds contribute to the experience of a good environment is rarely discussed.

The question of sound and the quality of sound is given more attention through the expansion of Stockholm, the city is becoming both bigger and more crowded. This raises new questions concerning the planning of the city e.g. should the changes of the sound quality in a place be one of the aspects taken into consideration when planning new buildings, are there ways to improve the sound quality in new building projects? Can we even improve the quality of sound in existing places by simple means?

I have chosen to study four different areas in Stockholm; Hötorget, Mariatorget, Berzeliipark and Norrmalmstorg. They represent busy spots where a variety of activities take place. I assume all these spots have different qualities of sound which change positively and negatively by activities and architecture.

In my study I have used various methods to collect material to analyse the sounds in the different places I have looked more closely at. I have been particularly interested in finding the qualities which affect the experience of a sound positively e.g. an environment with a high level of traffic noise where people enjoy spending time have other sounds or visual impressions which take the focus away from the noise.

The aim with this study is to find ways to identify the phenomenon which improve the quality of sound for the purpose of using this knowledge when planning new areas in the city.

,

Problemformulering
”Det behövs riktigt tysta rum i staden liksom stimulerande och informativa ljudmiljöer. Kommunerna bör inventera, skydda och utveckla sådana miljöer med stöd av analyser som fångar både generella behov och mer specifika, kulturella och sociala förhållanden på platsen. Ljudmiljön är en viktig del av stadens identitet”. Detta står skrivet i en skiss på manifest om hantering av stadens ljudmiljöer av Sveriges Arkitekter .
Syftet har varit att utifrån denna formulering arbeta med att utveckla kunskapen om inventering och analys av platser med hänsyn till ljudmiljön. Jag utgår ifrån att alla platserna har ljudkvaliteter som på olika sätt påverkas i positiv eller negativ riktning av aktiviteter, arkitektur och gestaltning.
Målformulering
Genom att använda olika metoder samlade jag material för att kunna analysera ljudmiljön. Jag sökte efter företeelser som påverkar ljudupplevelsen positivt. I en miljö som är påverkad av trafikbrus där människor trivs att vistas finns andra ljud eller visuella intryck som tar bort fokus från oönskade ljud. Syftet har varit att ta reda på hur man kan ringa in de företeelser som förbättrar ljudkvaliteten för att sedan kunna använda sig av detta när man planerar för nya stadsrum.
Metod
Examensarbetet genomfördes med hjälp av olika metoder, inventering, ljudanalys, SWOT, enkätstudie och filminspelning.
Platserna
Jag har arbetat med fyra utvalda platser. Hötorget, Mariatorget, Berzelii park och Norrmalmstorg i Stockholm. Dessa platser är utvalda i samråd med arkitekt- och ljudforskare Björn Hellström och referensgruppen som består av: Arkitekt tekn. dr, Catharina Dyrssen, Avdelningsingenjör Stockholm Stad Miljöförvaltningen, Magnus Lindqvist och forskaren vid Psykologiska institutionen, FD Mats E. Nilsson. Utgångspunkten är att de representerar välfrekventerade stadsrum med olika former av aktiviteter.

Main title:Ljud eller oljud?
Subtitle:planering av goda ljudmiljöer
Authors:Nitsch, Kristina
Supervisor:Hellström, Björn
Examiner:UNSPECIFIED
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2006
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:MSc Landscape Architecture
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:ljud, buller, ljudkvalitet, ljudmiljö, ljudrum
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8833
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8833
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:?? 4086 ??
Land economics and policies
Language:Swedish
Deposited On:15 Nov 2017 11:40
Metadata Last Modified:15 Nov 2017 11:40

Repository Staff Only: item control page