Home About Browse Search
Svenska


Lindström, Per, 2009. Ståndortsanpassad växtanvändning på bjälklag : bostadsgården Carolus 24 kv. 7 i Malmö. SLU, Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management, Alnarp. Alnarp: SLU, Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

The purpose for this essay is to investigate claims
trees and shrubs have to survive and grow on concrete
roof foundation and create good design from those
conditions. At first is described what requirements
there are on the planting areas to make it comfortable
for the plants. After that is a planting list with chosen
plants that is supposed to survive on the concrete
roof presented. Then is the site and its presumptions
presented. Finally my design is presented and is continued
with a discussion and reflection about the essay
and the knowledge gained from it.
The difficulty as I can see with the essay has been for
example to know exactly what plant's that grows and
survive on the site that I have chose for my design.
It's not really until you have tried the plant's on the
site as you can say for real if they are going to like the
spot or not. It is such narrow margins for the plants
to survive on, as places on roofs can be such extreme
situations. The extreme situation makes it also very interesting
for the design.

,

Syftet med detta kandidatarbete är att undersöka vilka
förutsättningar som krävs för att träd och buskar ska
överleva och trivas på ett betongbjälklag och därefter
göra en gestaltning utifrån dessa förutsättningar.
Först presenteras vilka förutsättningar växterna måste
ha för att trivas och hur man byg ger upp planteringsytorna.
Efter det presenteras en växtlista med utvalda
växter som ska klara av de förutsättningar som krävs
på ett takbjälklag. Därefter presenteras platsens förutsättningar.
Slutligen presenteras gestaltningsförslaget
för att avslutas med en diskussion och en reflektion
kring uppsatsen som helhet och lärdomar som har
kommit utifrån arbetet.
Svårigheten som jag kan se med erfarenheter utifrån
detta arbete är exempelvis att det är mycket svårt att
veta exakt vilka växter som i praktiken skulle klara sig
på den plats som jag har använt för min gestaltning.
Det är egentligen inte förrän man har prövat
växterna på platsen som man kan säga om det fungerar
eller inte. Att platser på tak ger extrema förhållanden
gör att växter har små marginaler att spela med för att
överleva, men det är också det som kan skapa intressanta
kompositioner.

Main title:Ståndortsanpassad växtanvändning på bjälklag
Subtitle:bostadsgården Carolus 24 kv. 7 i Malmö
Authors:Lindström, Per
Supervisor:Svensson, Magnus
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2009
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:MSc Landscape Architecture
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management
Keywords:betongbjälklag, takträdgårdar, bostadsgårdar, ståndorts komposition, Malmö
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8085
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8085
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:SLU > (LTJ, LTV) > Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)
Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:20 Oct 2017 11:28
Metadata Last Modified:20 Oct 2017 11:28

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics