Home About Browse Search
Svenska


Hillep, Üve, 2009. Vetlanda i nytt ljus : förslag till förändring av torg - stadskärnan. SLU, Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management, Alnarp. Alnarp: SLU, Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

[img]
Preview
PDF
7MB

Abstract

This is a degree project that takes up history, present-day
situation and analyzes these, that in turn becomes basis for
cunning, both for shape and lighting, plus gives a eye-opener
through entire the work.

Vetlanda municipality acquires alter Stortorget that lies my
in downtown. The area is not so used and has a fairly dreary
appearance. Here are potential and a lot of possibilities for
development.

When working with a task as Vetlanda center, it is easy to take
water over your head, so it is important to limit yourself. History,
a description of today's appearance and work area limit
to the design proposal has been given different weight for the
job. The history is not as useful as I had expected. Time Evaluation
is important as a basis for the future form and lighting
proposals. The comparison between what works today and
what does not work, acts as clues for the proposal.

We know that a pleasant outdoor environment, leads to a
greater extent of the People. In environments where there is
diversity, excitement and tension, there are also people. The
same factors are important during the night, but another factor
is added, safety. With the night comes fear and a feeling
of not being safe, to a much bigger extent than it does during
daytime. With lighting lot can be done, that's what makes it
so interesting.

,

Detta är ett examensarbete som tar upp historia, dagsläge
och analyserar dessa. I sin tur blir dessa underlag för förslagen,
både för gestaltningen och belysningen, samt ger en
tankeställare genom hela arbetet.
Vetlanda kommun behöver förändra Stortorget som ligger
mitt i centrum. Området är inte så välanvänt idag och har ett
ganska trist utseende. Här fi nns potential och stora möjligheter
för utveckling.
När man arbetar med en uppgift som Vetlanda centrum är
det lätt att ta sig vatten över huvudet, därför är det viktigt att
begränsa sig. Historia, en beskrivning över dagens utseende
samt arbetsområdetsgränsen till gestaltningsförslaget har
fått olika vikt för arbetet. Historian är inte så användbar som
jag hade förväntat mig. Dagslägesbeskrivning är viktig som
underlag för blivande gestaltnings- och belysningsförslagen.
Jämförelsen mellan vad som fungerar idag och vad som inte
fungerar blir ledtrådar för omgestaltningen.
Vi vet att en trevlig utemiljö leder till en större omfattning av
folkliv. I omgivningar där det fi nns variation, upplevelser och
spänning, där fi nns det också människor. Att samma faktorer
är viktiga även under natten är uppenbart, dessutom tillkommer
det en viktig faktor, trygghet. Mörkret drar med sig rädsla
och osäkerhet som inte fi nns på dagen i lika stor utsträckning.
Med belysning kan mycket göras, det är det som gör den så
intressant.

Main title:Vetlanda i nytt ljus
Subtitle:förslag till förändring av torg - stadskärnan
Authors:Hillep, Üve
Supervisor:Bramme, Anders
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2009
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:MSc Landscape Architecture
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management
Keywords:Vetlanda, belysning, gestaltning, torg, historia
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8087
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8087
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:SLU > (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)
Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:20 Oct 2017 11:44
Metadata Last Modified:20 Oct 2017 11:44

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics