Home About Browse Search
Svenska


Persson, Boel, 2008. Kvarndala gård : ur ett trädgårdshistoriskt perspektiv. SLU, Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management, Alnarp. Alnarp: SLU, Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

[img]
Preview
PDF
9MB

Abstract

Kvarndala gård ligger i Västra Klagstorp strax söder om Malmö och är en fyrlängad gård med anor från slutet av 1600-talet. Idag ägs den av Kvarndala Kulturhistoriska Förening och används som hembygdsgård. Kvarndala ses som intressant av kulturhistorisk expertis, dels på grund av den långa historiken, men också på grund av att byggnader och inredning har förändrats mycket lite sedan 1940-talet. Idag är trädgården ganska förfallen, men en hel del äldre strukturer och element är fortfarande tydliga. Då funderingar kring att restaurera trädgården väckts behövdes en noggrann dokumentation av gårdens och framförallt trädgårdens historia göras.

Kandidatuppsatsens mål har varit att utföra den efterfrågade historiska dokumentationen samt att sätta in gårdens historia i ett större trädgårdshistoriskt och landskapligt sammanhang. Utöver dokumentationen innehåller uppsatsen en nulägesbeskrivning, en övergripande inventering samt en värdebeskrivning för Kvarndalas trädgård.

Syftet är att innehållet i uppsatsen ska kunna ligga till grund för ett vidare arbete med ett vårdprogram och en eventuell restaurering av Kvarndala gårds trädgård. Att rekonstruera trädgården som helhet skulle bli svårt. Med hjälp av fotografier, nedskrivna minnen samt de fysiska spår som finns i trädgården går det visserligen att säga relativt mycket om det sena 1930-talet, men kunskapen är ändå för liten. Växtmaterialets successiva och naturliga förändringsprocess har dessutom gått långt vilket gör ett fullständigt återskapande svårt.

Att däremot lyfta fram det som fortfarande finns bevarat och låta vissa utvalda och viktiga delar, framförallt köksträdgården, återfå utseendet och funktionen från tiden kring andra världskriget skulle öka trädgårdens värde markant. Trädgården vid Kvarndala har potential att utgöra ett viktigt pedagogiskt och estetiskt komplement till en hembygdsgård med goda framtidsutsikter. Här finns möjlighet att åskådliggöra en för självhushållningen mycket viktig epok.

Projektet är helt rätt i en tid när trädgårds- och historieintresset är på stark frammarsch. Kvarndala gård är unik, dels på grund av det som finns bevarat inomhus och utomhus, men också på grund av att det hos dagens ägare finns ett stort engagemang, en nyfikenhet och en vilja att förvalta och föra vidare kunskapen om bygdens och landets historia. Kvarndala är redan idag ett fantastiskt ställe och har potential att bli en riktig pärla bland hembygdsgårdar. En genomtänkt och välgrundad restaurering av trädgården vid Kvarndala skulle med största sannolikhet öka gårdens redan idag goda besökssiffror samtidigt som en kulturhistorisk insats skulle göras för byn och den omgivande bygden.

Main title:Kvarndala gård
Subtitle:ur ett trädgårdshistoriskt perspektiv
Authors:Persson, Boel
Supervisor:Jakobsson, Anna
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbeten inom landskapsarkitektprogrammet
Volume/Sequential designation:2008:7
Year of Publication:2008
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:MSc Landscape Architecture
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management
Keywords:trädgårdshistoria, trädgårdsrestaurering, Kvarndala, Västra Klagstorp, hembygdsgårdar, skånegårdar, allmogeträdgårdar
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8275
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8275
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Faculties > Faculty of Landscape Planning, Horticulture and Agricultural Science (until 2013)
Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:25 Oct 2017 11:36
Metadata Last Modified:25 Oct 2017 11:36

Repository Staff Only: item control page