Home About Browse Search
Svenska


Eriksson, Malin, 2006. Landskapsanalys : upplevelsevärden vid Lövstaslätten och Funbo Lövsta. SLU, Dept. of Urban and Rural Development, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
26MB

Abstract

This is a landscape character assessment of the landscape surrounding the suggested part of the Linnaean excursion path, Herbationes Danensis. It is situated between the two Linnaean heritage sites Linnés Hammarby and Funbo Lövsta south of Uppsala. This assessment is going to work as a support for planning projects in the area. It also gives suggestions about how to protect and develop the landscape.

The assessments discuss the experience values and the development of the landscape. The focus lies on the 18th century and the connection to Linnaeus. The method is developed with inspiration from several books about landscape character assessments. The method is a mix of literature studies, visiting archives, analyses of maps and field studies.

The landscape is analysed in three scales, the landscape, the village and the place.

The landscape scale analyses a large area in a general scale, as a totality an experienced from the path. The big values are the unspoiled landscape, the large scale and the closeness to the city. The openness makes the landscape vulnerable to exploitation.

How the path is experienced is due to the access to service and information. Measures to increase the experience values are to arrange places to sit and to sow weeds in the fields.

The village scale is an analyse of the village Funbo Lövsta. The owner of the village was a close friend of Linnaeus and the place has a long continuity as an important place for farming and research about farming. This gives the owner today, the Swedish University of Agricultural Sciences, an unique opportunity to develop the site as an Linnaean heritage with focus on science.

The place scale analyse the park at the mansion at Funbo Lövsta. In the 18th century the park was the largest economical- botanical garden in Sweden. It was one of the sites Linnaeus used to visit on his excursions. In the 19th century the park was rebuilt after a proposition made by the Swedish garden architect Knut Forsberg. Today the park has several values like historical objects and nice surroundings.

,

Arbetet är en analys av slättlandskapet i anslutning till den föreslagna sträckningen av
Linnéstigen, Herbationes Danensis mellan de två linneanska arven Linnés Hammarby
och Funbo Lövsta strax söder om Uppsala. Arbetet ska fungera som ett kunskapsunderlag
vid planering i området och ge förslag på hur landskapets värden kan skyddas och
utvecklas.
I analyserna behandlas landskapets upplevelsevärden och utveckling. Extra vikt läggs
vid 1700- talet och kopplingen till Linné. Analysmetoden som har använts har inspirerats
av böcker och andra skrifter om landskapsanalys. Den baserar sig på flera olika arbetsmetoder.
Arbetet har varit en kombination av litteraturstudier, arkivbesök, kartanalyser
och fältstudier.
Landskapet har analyserats i tre skalor, landskapsskalan, byskalan och platsskalan.
Landskapsskalan behandlar ett större landskapsutsnitt på en översiktlig nivå, dels som
helhetsmiljö och dels upplevt från Linnéstigen. Områdets stora värden ligger i orördheten,
storskaligheten och närheten till staden. Landskapets öppenhet gör det känsligt för
exploatering. Även nya objekt långt från slätten kan påverka upplevelsen negativt på
grund av den fria sikten.
Upplevelsen längst Linnéstigen är till stor del beroende av tillgången till service och
information. Åtgärder som iordningställande av sittplatser och insådd av åkerogräs längs
stigen kan förhöja upplevelsen.
Byskalan är en fördjupad analys av byn Funbo Lövsta. Byn ägdes av en nära vän till
Linné och den har en tydlig kontinuitet som en framstående plats för jordbruket och
jordbruksforskningen. Detta ger SLU, som nuvarande ägare, en unik möjlighet att
utveckla platsen som ett linneanskt arv med forskningen i fokus.
Platsskalan är ytterligare en fördjupning som behandlar parken vid herrgården vid Funbo
Lövsta. Platsen hade under 1700- talet rikets största botanisk- ekonomiska trädgård och
var ett av Linnés besöksmål under hans herbationer. Under 1800-talet byggdes parken
om efter ett förslag av trädgårdsarkitekten Knut Forsberg. Dagens park har upplevelsemässiga
kvaliteter i form av historiska spår och trevliga miljöer.

Main title:Landskapsanalys
Subtitle:upplevelsevärden vid Lövstaslätten och Funbo Lövsta
Authors:Eriksson, Malin
Supervisor:Norrman, Sophia
Examiner:UNSPECIFIED
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2006
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:MSc Landscape Architecture
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:Funbo Lövsta, Lövstaslätten, Bielke, Kalm
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8870
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8870
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:?? 4086 ??
Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:16 Nov 2017 09:31
Metadata Last Modified:16 Nov 2017 09:31

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics