Home About Browse Search
Svenska


Jondelius, Erik, 2008. Mobility Management : vad är det?. SLU, Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management, Alnarp. Alnarp: SLU, Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Mobility Management is about affecting and changing the demand of mobility. It's not about what traditional planning's been focused on; to supply for the demand. The demand of mobility is created by us humans since the traffic exists of us. That means that Mobility Management is about changing our needs. In one part it's about changing our needs to travel, but primarily about changing our demands when choosing the way of travel. The concept originally came from the US, where it emerged during the oil crisis in 1972. During the crisis the employers had to create car-pools to enable the employees to get to their work. In that way the employers changed the employee's way of travel.

The concept spread from the US to the Netherlands and countries like Germany and Great Britain before it reached Sweden during the 1990's last years. This means that Mobility Management is a young concept, which is not well known among the general public. Two towns in Sweden were early in adapting the concept, Lund and Karlstad, and they're now looked upon as forerunners. The EU has supported a number of projects focused on the concept and in 1999 a network called EPOMM, European Platform on Mobility Management, were created. The network gathers people interested in the subject and is accessible for everyone.

To change our ways of travel, which most of all purports that we trade the car trip for biking, walking and public transport, carry on a lot of effects. For example: people's health gets better when they start using the bike or when they begin to walk, less money need to be spent on infrastructure and the environment and climate gets better when the emissions from the cars declines. The environmental aspect also indicates that Mobility Management can be one of many ways that together brings us closer to the sustainable society.

The purpose with the thesis has been to get a greater knowledge about Mobility Management. What it is, where it comes from and how it has developed, what it stands for today and what it can purport tomorrow, are questions that's been asked.

,

Mobility Management handlar om att påverka och ändra trafikens efterfrågan på
rörlighet. Det handlar inte om det traditionell planering gått ut på; att på olika sätt
försöka tillgodose efterfrågan. Det är vi människor som utgör trafiken och därmed
dess efterfrågan. Det innebär att Mobility Management handlar om att påverka och
ändra våra behov. Det handlar dels om att ändra våra behov att resa men framförallt,
och kanske till att början med, om vilka behov vi har i valet av transportsätt.
Begreppet kommer ursprungligen från USA, där det uppstod under oljekrisen 1972,
då arbetsgivarna var tvungna att anordna samåkningsprogram för att få sina anställda
att kunna ta sig till arbetet. Arbetsgivarna ändrade således arbetstagarnas sätt att
transportera sig.
Från USA spred sig begreppet till Holland och andra länder som Tyskland och
Storbritannien innan det nådde Sverige under 1990-talets andra hälft. Detta innebär
att Mobility Management är ett ungt begrepp, som ännu inte många, utöver folk i
branschen, känner till. I Sverige var kommunerna Lund och Karlstad tidiga i arbetet
med Mobility Management vilket gör att de kan ses som föregångare bland
kommunerna. EU har stött flertalet projekt fokuserade på begreppet och sedan 1999
finns nätverket EPOMM, European Platform on Mobility Management, som är öppet
för alla intresserade i ämnet.
Att ändra våra transportsätt, vilket främst betyder att vi byter bilen mot gång, cykel
eller kollektivtrafik, för med sig en rad följdeffekter. Exempelvis får människor
bättre hälsa då de börjar cykla och gå mer, mindre pengar behöver spenderas på
infrastruktur och miljön och klimatet mår bättre då fordonens utsläpp minskar. Det
sistnämnda innebär också att Mobility Management kan vara ett av många sätt som
gemensamt leder mot det hållbara samhället.
Uppsatsen har till syfte att få en större kunskap om Mobility Management; vad det
är, var det kommer ifrån och hur det utvecklats, vad det betyder idag och vad det kan
betyda imorgon.

Main title:Mobility Management
Subtitle:vad är det?
Authors:Jondelius, Erik
Supervisor:Ranger, Anna
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbeten inom landskapsarkitektprogrammet
Volume/Sequential designation:2008:24
Year of Publication:2008
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:MSc Landscape Architecture
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management
Keywords:Mobility Management, mobilitetsarbete, beteendepåverkan, ekonomiska styrmedel, trafiksäkerhet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8209
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8209
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:SLU > (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)
Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:24 Oct 2017 10:32
Metadata Last Modified:24 Oct 2017 10:32

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics