Home About Browse Search
Svenska


Edling, Marie, 2007. Jönsaplan blir Östra torget : ett torg för sin tid. SLU, Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management, Alnarp. Alnarp: SLU, Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

[img]
Preview
PDF
39MB

Abstract

This project is about Jönsaplan in Landskrona. Jönsaplan is situated at the center of Landskrona in a part called Södra centrum which the municipality is developing, mainly by building new residential buildings. Today, Jönsaplan is not a functioning square. This is due to a ferry terminal and its many fences that block the way for people. In this project, I have assumed that the ferry terminal will be moved somewhere else so that Jönsaplan can be a real square.

By studying The Concise Townscape by Gordon Cullen and Byens uttrykksformer by Thomas Thiis - Evensen and three reference places, Daniaparken, Raoul Wallenbergs torg and Norr Mälarstrand, I came up with a number of guidelines for my design proposal for Jönsaplan.
These two books complement each other in a good way. Thomas Thiis - Evensen is a bit more systematic in his description of the city than Gordon Cullen which I think writes more freely and does not use terms to the same extent. I also performed an analysis according to Kevin Lynch's method.

Three reference places were chosen. These places are except for their closeness to the sea quite different. Daniaparken is a contemporary park with elements of square characteristics. Raoul Wallenbergs torg is a place which is both square and a place with heavy traffic. Norr Mälarstrand is a centrally situated park with nature character.

With help from my guidelines, which I have developed, I designed a square which I gave the name Östra torget. This is the name the square had from the beginning. The proposal means that Östra torgets nearness to the sea and its contact with the surrounding areas is reinforced. The square contains among other things a round place, a residential building, a café and a guest harbour.

,

Det här arbetet handlar om Jönsaplan i Landskrona. Jönsaplan ligger centralt
beläget i Södra centrum som kommunen arbetar för att utveckla, huvudsakligen
genom att bygga nya bostäder. Idag fungerar Jönsaplan inte som torg mycket på
grund av en båtterminals byggnader och avspärrningar. I mitt arbete har jag utgått
från att båtterminalen flyttas så att Jönsaplan kan få bli ett riktigt torg.
Genom att studera The Concise Townscape av Gordon Cullen och Byens
uttrykksformer av Thomas Thiis - Evensen samt tre referensplatser, Daniaparken,
Raoul Wallenbergs torg och Norr Mälarstrand kom jag fram till ett antal riktlinjer för
mitt förslag för Jönsaplan.
De båda böckerna kompletterar varandra på så sätt att Thomas Thiis - Evensen går
lite mer systematiskt till väga i sin beskrivning av staden än Gordon Cullen som i
mitt tycke skriver något friare och inte använder sig av termer i lika stor utsträckning.
Jag utförde även en analys enligt Kevin Lynch’s metod.
Tre referensplatser valdes för närmare studier. Platserna är förutom sin närhet till
vatten ganska olika. Daniaparken är en samtida park med inslag av torgkaraktär.
Raoul Wallenbergs torg är en plats som är både torg och trafikplats. Norr
Mälarstrand är en centralt belägen park med naturkaraktär.
Med hjälp av de riktlinjer jag satt upp ritade jag sedan ett förslag på torget som jag
gav namnet Östra torget som är det namn torget hade från början. Förslaget innebär
att Östra torgets närhet till havet och kontakt med kringliggande områden förstärks.
Platsen inhyser bland annat en rund torgyta, bostadshus, café och en gästhamn.

Main title:Jönsaplan blir Östra torget
Subtitle:ett torg för sin tid
Authors:Edling, Marie
Supervisor:Sarap, Tiina
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbeten inom landskapsarkitektprogrammet
Volume/Sequential designation:2007:14
Year of Publication:2007
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:MSc Landscape Architecture
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management
Keywords:torg, design, landskrona, jönsaplan, norr mälarstrand, raoul wallenbergs torg, daniaparken
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8336
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8336
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:SLU > (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)
Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:27 Oct 2017 08:03
Metadata Last Modified:27 Oct 2017 08:03

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics