Home About Browse Search
Svenska


Barrdahl, Maria and Wahlqvist, Fanny, 2009. På vandring mot handling : utbyte av perspektiv i landskapet. SLU, Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management, Alnarp. Alnarp: SLU, Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

[img] PDF
3MB

Abstract

Sustainable Development is often described as a balance between ecological, economical and social aspects. Between these exists a complicated interaction that creates conflicts in the planning of the landscape. We see a growing need for a functional interaction between values and interest and an understanding for different perspectives. Cooperation and dialogue are key ideas with the focus on cooperation rather than the goal. There is a lack of forum for dialogue and cooperation within municipalities where a great knowledge and competence are gathered. These resources are divided between sectors and areas of responsibility. We see the need for focusing on the communication within the municipalities and between different sectors.

By modeling a dialogue method for inter-municipal exchange we want to use the knowledge that already exists in a much more affective way, to reach for a better understanding of the complex modern landscape. The dialogue method is taking the landscape and the knowledge of the civil servants as a starting point. It's a meeting form with purpose to create a cooperation built on the physical presence in the landscape and an exchange of perspectives between municipal sectors. Our work is built on the wish to try and develop the dialogue method and follow it up with discussion about the method as a work too in our tasks as landscape architects. By testing the dialogue method in a workshop, in a real project between two municipalities we gained real life experience and a greater knowledge about the dialogue method. By interviews with the participants in the workshop we could analyse and reflect upon the effects of the method. Conclusions have been drawn by analysis and theories.

,

de ligger uppdelade under förvaltningar med olika ansvarsområden. Vi
menar att det är viktigt att sätta fokus på kommunikationen mellan olika
kommunsektorer, då vi anser att det saknas ett forum för dialog mellan dessa.
Vi tror nämligen att en god och hållbar samhällsplanering grundar sig på
ett fungerande samspel mellan kommunens sektorer, ett gemensamt arbete
byggt på förståelsen för olika perspektiv. Först när det finns en förståelse
för landskapet, förekomsten av skilda perspektiv och förutsättningar för en
god dialog kan man verkligen mötas och samverka i planeringsprocessen.
Samverkan och dialog är nyckelord med fokus på det gemensamma arbetet
snarare än på målet.
I examensarbetet undersöker vi ett dialogverktyg, en mötesform som
bygger på den personliga närvaron i landskapet och utbytet av perspektiv
mellan kommunens sektorer. Examensarbetets mål bottnar i en önskan om
att pröva och fördjupa dialogverktyget för att kunna föra en diskussion
kring det som ett arbetsredskap i vårt yrkesliv. Vi har använt oss av
dialogverktyget genom att genomföra en workshop, den 13 maj 2008, i
samband med Mellanrum AB:s arbete med en landskapsanalys för Lunds
och Staffanstorps kommuner.
Från workshopens upplägg och genomförande har vi fått praktiska
erfarenheter och en större förståelse för dialogverktyget som mötesform.
Genom intervjuer med deltagarna i workshopen har vi analyserat och
fördjupat våra kunskaper om dialogverktygets effekter. Undersökningen
har skett med två frågor som utgångspunkt. Den första frågeställningen
berör betydelsen av att vara närvarande i landskapet med kropp och sinne.
Undersökningen visar att närvaron i landskapet ger en platsförankring
genom att: alla sinnen aktiveras, rörelsen ger förståelse för helhet och
sammanhang och att den distans planritningen ger till den fysiska miljön
överbyggs. Mötet med landskapet gör att tjänstemännen i det fortsatta
arbetet förknippar planens representation med den inre bilden av platsen,
därigenom stärks förståelsen och landskapet blir närvarande i arbetet.
Den andra frågeställningen behandlar hur dialogverktyget underlättar
samtalet mellan tjänstemännen. Vår fördjupning visar att dialogverktyget
öppnar för vidare samverkan och underlättar dialogen mellan tjänstemän
genom att: lösa upp revir, synliggöra perspektiv och skapa nätverk grundat
på tillit och gemensamma referenser. Dialogverktyget ger en dialogprocess
där målet är en god kommunikation mellan tjänstemännen. Genom att skapa
förståelse för att man ser olika på ett och samma fenomen, grundläggs goda
villkor för en öppen kommunikation byggd på respekt för olikheterna.

Main title:På vandring mot handling
Subtitle:utbyte av perspektiv i landskapet
Authors:Barrdahl, Maria and Wahlqvist, Fanny
Supervisor:Kylin, Maria
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Självständigt examensarbete
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2009
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:MSc Landscape Architecture
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management
Keywords:kooperation, dialogmetod, planeringsprocess, perspektivbyte
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8093
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8093
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:SLU > (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)
Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:20 Oct 2017 12:08
Metadata Last Modified:20 Oct 2017 12:08

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics