Home About Browse Search
Svenska


Hennius, Maria, 2006. S:t Sigfrids granne : en begravningsplats för alla. SLU, Dept. of Urban and Rural Development, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

This paper is about cemetaries in a multireligious society. The aim of the work is to compare the physical expressions of different religions burial traditions, in order to plan a multireligious cemetary in Borås.

I´ve studied the five worldreligions, Judaism, Chritstianity, Islam, Buddhism and Hinduism. I´ve also written about the Humanism, a nonreligious organization, and funerals without any religious connection.

Litterature studies gave basic knowledge about the religions beliefs, and interviews with a person from each group deepend the knowledge, mainly regarding the burial traditions. Interviews with landscape architects gave information about the most important aspects of the architecture of cemetaries. By visting cemetaries, I compared the information I gained through litterature and interviews with reality. The visits also gave inspiration for my own planning of the cemetary in Borås.

There are many similarities among the burial traditions in Judaism, Christanity and Islam. The burial place has greater importance to them than to the Indian religions. In Buddhism and Hinduism they belive in reincarnation and therefore the grave and burial ground is not very important.

The architecture of the cemetary is not as full of symbols as I expected it to be. The most important is the border to the surroundings and the entrance. When going through the entrance to the cemetary, the visitor should get a feeling of stepping in to another world. On the cemetary the graves are central and it is important to plan with respect for the people visiting a grave.

During the work I´ve come to the conclusion that it is possible for different religions to share the same burial ground, as long as each religion has it´s own small area. One reason for this is that some religions celebrate ceremonies on the cemetary and this is easier if the graves are placed close to each other. Another reason is that recognizing symbols and words on neighbouring graves gives a feeling of security and confidence when visting a grave.

In Borås there is a need for places to bury people who are not christian and there are plans to establish a new cemetary. I havn´t had a formal comission in Borås, but I´ve used the site of their new cemetary as a basis for my work.

My idea for the new cemetary in Borås is a place full of light and flowers. The place is dominated of birchtrees (Betula pubescens). Between the trees are glades where the graves are placed. Each religious or nonreligious group has there own glade, with wellknown traditions and symbols. At the same time they are able to see and feel a connection to people in other parts of the cemetary. The different areas are not decided in advance for a specific religion, but are planned in detail when they´re taken in use.

,

Det här arbetet handlar om begravningsplatser i ett multireligiöst samhälle. Arbetet syftar till
att jämföra de fysiska uttrycken för olika religioners begravningstraditioner och utifrån detta
planera en begravningsplats som kan passa alla. Ett område i Borås, i anslutning till S:t Sigfrids
griftegård är utgångspunkt i gestaltningsarbetet.
Jag har valt att studera och i gestaltningen ta hänsyn till de fem världsreligionerna, judendom,
kristendom, islam, hinduism och buddhism. Utöver de religiösa grupperna behandlade jag
begravning utan religiös anknytning och tog i det sammanhanget upp humanisterna (tidigare
human-etiska förbundet).
Litteraturstudier gav baskunskap om religionerna och intervjuer med en representant från
varje grupp fördjupade kunskapen, främst i avseende på begravning och begravningsplatsen.
Intervjuer med landskapsarkitekter ökade min kunskap om begravningsplatsens arkitektur.
Genom studiebesök jämförde jag det jag lärt mig med hur det ser ut i verkligheten.
Studiebesöken gav också inspiration inför mitt eget gestaltningsarbete.
Det fi nns tydliga likheter i begravningstraditioner mellan de tre abrahamitiska religionerna,
judendom, kristendom och islam. Det är också bland dessa som begravningsplatsen har störst
betydelse och funktion för de efterlevande. I de indiska religionerna, buddhism och hinduism,
tror man på reinkarnation och därför spelar platsen man begravs på mindre roll.
Begravningsplatsens arkitektur är inte så full av symbolik som jag hade väntat mig. Viktigast är
platsens avgränsning mot omvärlden och att man får en känsla av att träda in i en annan värld.
På begravningsplatsen är det gravarna som står i centrum och möblerar rummet. Det är viktigt
att planera med respekt och vördnad för de anhöriga som besöker en grav.
Under arbetets gång framkom att man överlag kan tänka sig att dela begravningsplats med
andra religioner, men det fi nns en efterfrågan på egna kvarter. Det skapar en känsla av
trygghet att känna igen sig i symboler på omgivande gravar. Vissa grupper håller ceremonier
på begravningsplatsen och detta underlättas om gravarna ligger samlat.
I Borås har man önskemål om fl er gravplatser för människor med olika religionstillhörighet
och det fi nns ett område avsatt för att anlägga en ny begravningsplats. Jag har inte haft
ett formellt uppdrag i Borås men jag har haft detta område som utgångspunkt i mitt
gestaltningsarbete.
I Borås skapar jag en ljus plats som domineras av glasbjörk. Mellan träden öppnar sig gläntor
som är gravkvarteren. Besökarna ser från sitt eget kvarter till nästa och får en känsla av
gemenskap samtidigt som platsen för den egna graven känns hemvan och tryggt Kvarteren är
inte i förväg bestämda för en viss religion. De tas i bruk efter hand och planeras i detalj efter
de behov och önskemål som gruppen som ska nyttja dem har.

Main title:S:t Sigfrids granne
Subtitle:en begravningsplats för alla
Authors:Hennius, Maria
Supervisor:Myhr, Ulla
Examiner:UNSPECIFIED
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2006
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:MSc Landscape Architecture
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:begravningsplats, mångkulturell, mångreligiös
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7950
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7950
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:?? 4086 ??
Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:18 Oct 2017 07:40
Metadata Last Modified:18 Oct 2017 07:40

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics