Home About Browse Search
Svenska


Bilfeldt, Johanna, 2008. Utemiljö för motion. SLU, Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management, Alnarp. Alnarp: SLU, Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

New technology and urban sprawl have resulted in almost half of the population in Sweden being insufficiently physically active. The sedentary lifestyle causes heart- and vascular diseases, diabetes, high blood pressure, cancer, stress etc. in the population. One of the biggest priorities in the society is to promote more physical activity. Through literature studies and a questionnaire this paper will examine how we can design the built environment in order to promote physical exercise and if we can change the sedentary lifestyle with a outdoor environment that invite physical exercise.

There are both internal and external factors that have importance for people's physical activity. Examples of internal factors are age, physical capacity and motivation while the external factors are tied to the physical and social environment. As well the internal and external factors can stimulate, be neutral or counteract a decision to be physical active. Probably can the external factors also influence the internal factors and research results indicate that it can be a connection between the built environment and physical activity. The design of the built environment can be a big opportunity to facilitate and encourage people to physical exercise when only information based measures does not succeed to change the individual's behavior.

Short distance between the private residence and working places, good conditions for walk- and bike traffic, good access to parks and green areas, aesthetic attractive design and that areas feel safe and secure are examples of factors in the built environment that encourage people to physical exercise. However, there is no simple strategy in order to get more people physically active. Despite all positive research results the built environment is not the only factor that can change the sedentary lifestyle. Since both internal and external factors have importance for a person's choice to be physically active, it depends a lot on the person and his or hers requirements on himself and the environment. But we can with the design of the built environment give good conditions for the inhabitants to changes their sedentary lifestyle.

,

Ny teknik och utglesning av våra städer har inneburit att nästan hälften av Sveriges befolkning inte rör på sig tillräckligt. Den stillasittande livsstilen medför att allt fler drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes, högt blodtryck, cancer, stress med mera. En av de högst prioriterade folkhälsouppgifterna i samhället just nu är att få befolkningen mer fysiskt aktiv. Genom litteraturstudier och en enkätundersökning undersöker detta arbete hur vi kan utforma den byggda utemiljön för att främja motion samt om vi med utemiljöer som inbjuder till motion kan förändra den stillasittande livsstilen.
Det finns både inre och yttre faktorer som har betydelse för en människas fysiska aktivitet. Exempel på inre faktorer är ålder, fysisk kapacitet och motivation medan de yttre faktorerna främst är knutna till den fysiska och sociala miljön. Såväl de inre som yttre faktorerna kan stimulera, vara neutrala eller motverka ett beslut att röra på sig. Troligtvis kan även de yttre faktorerna i längden påverka de inre och forskningsresultat tyder på att det finns en koppling mellan den byggda miljön och fysisk aktivitet. Då enbart informationsbaserade åtgärder inte lyckats förändra en individs beteende finns det stora möjligheter att med utformningen av den byggda miljön underlätta och uppmuntra människor att motionera.
Korta avstånd mellan den privata bostaden och arbetsplatser, bra förutsättningar för gång- och cykeltrafik, god tillgång på parker och grönområden samt estetiskt tilltalande design och att områden känns trygga och säkra är exempel på faktorer i utemiljön som uppmuntrar människor till att motionera. Dock finns det ingen enkel strategi för att få fler människor att röra på sig. Trots positiva forskningsresultat är inte enbart utformningen av den byggda miljön ett säkert alternativ till att den stillasittande livsstilen kommer att förändras. Eftersom både inre och yttre faktorer har betydelse för ett val att motionera, beror mycket på personen ifråga och hans eller hennes krav på sig själv och sin omgivning. Men vi kan genom att bygga utemiljöer för motion ge goda förutsättningar för invånarna att förändra sin stillasittande livsstil.

Main title:Utemiljö för motion
Authors:Bilfeldt, Johanna
Supervisor:Jansson, Märit
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbeten inom landskapsarkitektprogrammet
Volume/Sequential designation:2008:28
Year of Publication:2008
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:MSc Landscape Architecture
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management
Keywords:motion, fysisk aktivitet, byggd miljö, utemiljö, stillasittande livsstil
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8185
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8185
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:SLU > (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)
Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:24 Oct 2017 08:33
Metadata Last Modified:24 Oct 2017 08:33

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics