Home About Browse Search
Svenska


Olofsson, Sofia, 2009. Grönstrukturen i Örnsköldsvik : utvecklingen av det gröna Örnsköldsvik, ett led i skapandet av en grönplan. SLU, Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management, Alnarp. Alnarp: SLU, Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

During the autumn of 2008 I obtained office experience by working at the local government of Örnsköldsvik. I started working on the district green plan of the green structure and that led to the work of this exam paper. The purpose of this exam paper has been to define some standpoints for the green structure of the local government district of Örnsköldsvik. I have used both a larger and a smaller scale to obtain a wide a perspective as possible of the green structure. The larger scale gives an overall view of the whole municipality while the smaller scale is found in the study of the two local areas Centrum and Domsjö.

For the local government planning to be able to obtain an agreeable level of verdure to the residents it is necessary that the green structure is brought up on the agenda. The initiated work of a green plan of Örnsköldsvik's district is a good start. Considering the lack of conformity in the organization found in Örnsköldsvik it is essential that all efforts handling the green structure is coordinated. The status of the green structure will then be improved considerably in the work of planning and it will be easier to make sure that all residents can take part of the verdure in and around the city.

,

Under hösten 2008 genomförde jag min praktik i Örnsköldsviks kommun. Då
påbörjade jag kommunens grönplanarbete, vilket sedan lett till
examensarbetet. Syftet med examensarbetet har varit att definiera några
ställningstaganden för grönstrukturen inom Örnsköldsviks centralort. Jag har
använt olika skalor för att få så bred bild av Örnsköldsviks grönstruktur som
möjligt. Den större skalan ger en övergripande syn på hela centralorten
medan den lilla skalan återfinns i undersökningen om de två delområdena
Centrum och Domsjö.
För att man inom den kommunala planeringen ska kunna fastställa en god
nivå av välgörande grönska till invånarna krävs det att grönstrukturen förs
högre upp på agendan. Den påbörjade grönplanen i Örnsköldsviks kommun
är en god början. Med den splittrade organisation som finns i Örnsköldsvik är
det viktigt att samordna alla krafter som hanterar grönstruktur. Då kommer
grönstrukturens status att höjas betydligt inom planeringen och det blir
enklare att se till att alla invånare kan ta del av grönskan i och omkring
staden.

Main title:Grönstrukturen i Örnsköldsvik
Subtitle:utvecklingen av det gröna Örnsköldsvik, ett led i skapandet av en grönplan
Authors:Olofsson, Sofia
Supervisor:Lindholm, Gunilla
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2009
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:MSc Landscape Architecture
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management
Keywords:grönstruktur, planering, Örnsköldsvik, utvecklingsmål
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8065
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8065
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Faculties > Faculty of Landscape Planning, Horticulture and Agricultural Science (until 2013)
Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:20 Oct 2017 07:42
Metadata Last Modified:20 Oct 2017 07:42

Repository Staff Only: item control page