Home About Browse Search
Svenska


Gudmundsdóttir, Gudbjörg, 2008. Skagafjörður Lowland : Landscape character assessment around the stable area in Sauðárkrókur Iceland, with focus on land use and planning. SLU, Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management, Alnarp. Alnarp: SLU, Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

[img]
Preview
PDF
7MB

Abstract

Land is limited resource and therefore land has become more valuable than ever. Land use is changing, cities are growing bigger and that demands more land for urbanisation. Increased understanding of human impact on nature and environment underlines importance of sustainable land use and planning. In that perspective the importance of landscape analysis and understanding of interaction of nature factors and human activities becomes more and more significant.

The aim of the project is to clarify the situation of the stable area and its surroundings with special focus on formation, vegetation diverse, current and past land use. This is done to strengthen judgements regarding future land use and possible sustainable development of the area. The assessed area is spectacular in many ways it's wetland and has been mostly recognised for rich bird life and is partly a nature reserve area. Stakeholders interested in future management and development of the area are the Municipality, the Riding Club and nature based activities. It is important to give all stakeholders a formal opportunity to express their opinions and they where involved in all phases of the procedure of the analysis and judgements.

Landscape Character Assessment (LCA) was based on methodology described in the Scottish LCA. The key principles of the LCA approach is that the emphasis is placed on landscape character and the division between the process of characterisation and the making of judgements to inform decisions. The roles of both objective and subjective approach is recognised in the progress and the potential for application at different scales.

Judgements are based on the results of the characterisation process. The conclusion from this character analysis was the platform for preparation of proposals about planning, land use and design of the surrounding. Notice has been taken of the ideas from stakeholders and those who has interest in the future use of the area.

,

Mark är en begränsad resurs och i takt med att markanvändningen ändrats har dess värde ökat. Städer växer och behovet av mark ökar i takt med urbaniseringen. Ökad förståelse för människans påverkan av naturen och miljön understryker nödvändigheten av långsiktighet i markanvändning och planering. I detta perspektiv blir betydelsen av landskapsanalys och förståelse för samspelet mellan naturen och människan mer viktig.
Syftet med projektet är att förtydliga användningen runt stallområdet och dess närmiljö med fokus på platsens utformning, vegetation samt nuvarande och tidigare användning av marken i området. Detta görs för att förtydliga beslut gällande framtida skötsel och möjlig utveckling av platsen. Det utvärderade området är speciellt på många sätt, bland annat är det väletablerade våtlandet erkänt för sitt rika fågelliv och är
delvis naturreservat Mark aktörer som är intresserade av den framtida skötseln och utveckling av området är kommunen, ridklubben och
naturbaserade aktiviteter.
Den utförda landskapsanalysen baseras på den metod som beskrivs av
the Scottish LCA, (Landscape character assessment). Nyckelprinciperna för denna metod är att fokus läggs på landskapskaraktären samt gör en uppdelning av bedömningen i en objektiv samt en subjektiv del för att
kunna ta informerade beslut.
Den upgiften av både objektive och subjektive synsätt är känd i
framsteget och resurser för framställning i olika skalor. Beslut baseras på resultatet av landskapsanalysen. Resultatet från den här landskapskaraktärsanalysen tillsammans med de framtida aktörers
intressen utgör grunden för de förslag gällande planering,
markanvändning och design för området som läggs fram i detta arbete.

Main title:Skagafjörður Lowland
Subtitle:Landscape character assessment around the stable area in Sauðárkrókur Iceland, with focus on land use and planning
Authors:Gudmundsdóttir, Gudbjörg
Supervisor:Peterson, Anna
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbeten inom landskapsarkitektprogrammet
Volume/Sequential designation:2008:59
Year of Publication:2008
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:MSc Landscape Architecture
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management
Keywords:character assessment, river walley, Icelandic horses
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8129
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8129
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:SLU > (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)
Landscape architecture
Language:English
Deposited On:23 Oct 2017 10:32
Metadata Last Modified:23 Oct 2017 10:32

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics