Home About Browse Search
Svenska


Therell, Lisa, 2006. Kvarteret Veiberg : från sluten innergård till öppen mötesplats. SLU, Dept. of Urban and Rural Development, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
8MB

Abstract

The object of the thesis is to propose a new design for the neighbourhood of Veiberg that is situated in the small Norwegian town Jessheim. My approach was to first make an analysis of the whole community and the structure of the town, and then gradually focus on the actual neighbourhood to continue the research there. On the basis of my research the block will be redesigned. The research will lead to a well-planned design of the neighbourhood, which will adapt it to its surroundings in a sustainable and constructive way.

The project will lead you through the history of the town and the intentions and aims of the municipality. The project also examines the structure of the town and the function of the neighbourhood in the town today as well as investigation of the history, the structure and the qualities in the area. On the basis of the investigation a new design of the neighbourhood is created.

The design is profiled within history and culture. There are three special areas of the block, which are highlighted. "The Culture Park", "the Grove" and "the Wheel". The three different areas have different functions and different characters.

"The Culture Park" is the biggest area in the neighbourhhod and is situated in between the houses. It is a flexible park where exhibitions, activities and cultural events can be held. The buildings, as part of the park, support multiple functions, such as exhibition places an outdoor restaurant and cafeteria.

"The Grove" is a smaller and more intimate part of the neighbourhood. The inhabitants can enjoy the flowering fruit trees in the spring and the fresh fruit in the autumn. This is the place for relaxing on the lawn, a hide out from hectic city life. There is a bicycle rack along a wall, which gives the idyllic grove a more practical use as well.

"The Wheel" is situated next to "the Grove". A granite bench in shape of a half circle demarcates the two areas. The bench curves around stones in the ground that have been placed to create the pattern of a wheel. The wheel represents a part of the history of the area. On this spot, the carriage wheel workshop of the village was located.

The intention of the project is to be an inspiration for the municipality and for the owners of the buildings to develop the environment in the town centre and in this neighbourhood of Veiberg.

,

Examensarbetet är ett gestaltningsprogram för kvarteret Veiberg, ett centrumnära kvarter i staden Jessheim i Norge. Jag har använt
mig av en metod där man först ser översiktligt på hela samhället för
att sedan fördjupa mig i det specifika kvarteret. Metoden ska ge en
enhetlig bild av situationen och gestaltningen ska bli mer anpassad
till omgivningen och stadens framtidsvisioner.
Arbetet belyser stadens historia samt kommunens mål och riktlinjer
för det växande samhället. Det undersöker också stadens struktur
och kvarterets funktion i staden. Arbetet belyser även kvarterets
historia och vilka värden som finns i kvarteret idag samt analyser
av kvartersstrukturen. Efter många undersökningar och analyser
av problem och lösningar framställs ett gestaltningsförslag för
kvarteret som visar hur det kan utvecklas och bli en stark resurs i
centrum och för staden som helhet.
I gestaltningsförslaget föreslås ett enhetligt koncept för hela
kvarteret. Förslaget innebär att hela kvarteret profilerar sig inom
kultur och historia. Profilen ska avspeglas både i utformningen
av kvarterets utemiljö samt aktiviteterna i byggnaderna. Den nya
profilen är en utveckling av det som redan finns i området, men
som inte framkommer så tydligt i dagens läge.
Kvarteret har delats in i hårdgjorda ytor och grönytor. Tre områden
i kvarteret har lyfts fram: ”Kulturparken”, ”Fruktlunden” och
”Hjulet”. De olika delarna har olika funktioner och olika karaktär.
”Kulturparken” är den största delen i kvarteret och ligger
omgärdad av husen. Det är en flexibel park där utställningar,
aktiviteter och kulturevenemang avlöser varandra. Byggnaderna
samspelar i utemiljön med en utställningslokal och uteserveringar.
”Fruktlunden” är en mindre och intimare del av kvarteret.
Fruktträden ger vacker blomning på våren och goda frukter på
hösten. Här kan man koppla av från stadens brus på en filt i gräset.
Cykelparkeringar längs en husvägg är praktiska inlägg i den
idylliska lunden.
Hjulet angränsar till fruktlunden och är en cirkulations- och
mötesplats som genom markmönster i form av ett hjul speglar
historien i området. En bänk av bågformade granitblock ramar in
markmönstret och ger en skön sittplats under några körsbärsträd.
Arbetet är tänkt att vara inspirationskälla för kommunen och
fastighetsägare så att de kan utveckla stadsmiljön i Jessheim och
kvarteret Veiberg.

Main title:Kvarteret Veiberg
Subtitle:från sluten innergård till öppen mötesplats
Authors:Therell, Lisa
Supervisor:Sandqvist, Sofia
Examiner:UNSPECIFIED
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2006
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:MSc Landscape Architecture
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:gestaltningsprogram, kultur, historia, stadsplanering
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8857
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8857
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:?? 4086 ??
Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:15 Nov 2017 12:54
Metadata Last Modified:15 Nov 2017 12:54

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics