Home About Browse Search
Svenska


Risberg, Ulf, 2008. Speaker Park : om ljudsättning av utemiljöer. SLU, Dept. of Urban and Rural Development, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

This project will search for the sound in the contemporary landscape architecture, an attempt to combine music and land­scaping. In a first stage, I have searched for outdoor environments where loudspeakers are used, and sites with a concious sound design. The project will result in a sound design created for the park Frodeparken in Uppsala, Sweden.

In my search for sites and examples of conscious sound, I have talked to the people behind the projects I found - landscape architects, sound artists and architects. Influences from different areas have been essential for me in the project.
An important question in the design process has been to explore how to sketch with sound. I have tried to use the software for editing music to scetch sound environments in a similar way as we use image editing program to make illustrations. My method turned out to be too slow as a sketch tool but the more useful for design the final sound­scape.
In the presentation of the sound design for Frodeparken, I have worked with interactive PDF documents to make sound design audible in the illustrated plan. Also the inventory and interpretation of the future sounds of the park have been formed into interactive PDF documents.

The proposal includes an sound walk through the park designed as a filmed collage where the perception of the sounds is intensified by association images. To create the soundtracks, I have worked in a studio with a Foley artist.

When making the perspective of sound conscious in the design process you get further possibilities to compose and­ design spaces. The first step is to learn to listen to the place.

,

Det här arbetet är en spaning efter ljudet
i landskapsarkitekturen idag, ett försök
att kombinera ljud och musik med landskapsarkitektur.
Jag har sökt exempel där
man använt sig av ljud i gestaltningen av
utemiljöer, speciellt där man med hjälp av
högtalare medvetet lagt till ljud i en miljö.
Inspirerad av vad jag funnit har jag gjort ett
förslag på ljudgestaltning för Frodeparken,
belägen alldeles intill Uppsalas järnvägsstation
och kommande nya resecentrum.
I mitt sökande efter platser och exempel
på ljudgestaltning har jag samtalat med
personer som jobbar med och verkar inom
landskapsarkitektur, arkitektur, ljud konst
och -installationer, forskning, musik och
ljudsättning för att bredda mina influenser
inom området mellan landskapsarkitektur
och ljud.
Vidare har jag undersökt möjligheterna
att skissa med ljud, på liknande
sätt som vi skissar visuellt med bilder.
Musikredigeringsprogram användes för
att skissa ljudidéer på samma sätt som vi
använder bildredigeringsprogram för visuellt
idé arbete. Den metod som jag prövade
visade sig vara för ineffektiv för att tillämpa
som kommunikativt verktyg men skulle
däremot kunna fungera som privat skissmetod
i vissa sammanhang.
Inspirerad av de exempel på ljudgestaltning
som jag har besökt, lyssnat på och
läst om har jag gjort ett idéförslag för
ljudgestaltning i Frodeparken i Uppsala.
Frodeparken är vald av flera olika anledningar.
Parken ligger nära stationen och
berörs inom en kort tid av stora nybyggnationer
intill samt kommer att ansluta till
det nya resecentrumet. Ljudmässigt har
parken ett intressant läge mellan de lugnare
bostadskvarteren i nordost och den
livligare stations- och resemiljön i sydväst.
Genom att medvetandegöra ljud aspekten
i gestaltningen ges ytterligare ett instrument
att komponera och gestalta platsen med. Ett
medvetet ljudtänkande i gestaltningen kan tillföra mycket till en plats.
Jag har i min metod prövat möjligheterna
att använda musikredigeringsprogram för
att skissa med ljud, på samma sätt som
vi använder till exempel Photoshop för
att visualisera våra idéer. Metoden visade
sig vara svårarbetad i skisskedet med begränsningar
i bland annat ett alltför linjärt
skissande och svårigheter att skissa upp
tredimensionella ljudmiljöer. Arbetssättet
lämpar sig mycket bättre som presentationsmetod.
I min presentation av förslaget
har jag arbetat tillsammans med en
ljudsättare i studio för att göra ljudupplevelsen
hörbar.
I presentationen har jag försökt göra
ljudupplevelsen så framträdande som
möjligt. Det har jag gjort med hjälp av
interaktiva Pdf-filer för inventering och
förslaget. Förslaget kompletteras med en
ljudsatt vandring genom parken i form av
ett filmat collage där perceptionen av ljuden
förstärks av associationsbilder.
I arbetets slutskede fick jag kontakt med
Thomas Lindner, arkitekt som intresserat
sig för ljud och att presentera med ljud.
Han bekräftar mitt arbetssätt med att beskriva
sitt eget utforskande att addera ljudupplevelsen
till presentationer av projekt.
Lindner förklarar hur han började arbeta
med interaktiva Pdf-filer, som fungerade
som ljudvandringar, vidare till att göra
ljudsättningar för byggnader på samma
sätt som man bygger upp ljudmiljöer för
ljudsättning av film.

Main title:Speaker Park
Subtitle:om ljudsättning av utemiljöer
Authors:Risberg, Ulf
Supervisor:Dahlman, Ylva
Examiner:UNSPECIFIED
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2008
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:MSc Landscape Architecture
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:ljud, landskapsarkitektur, ljudpark, ljudlandskap, ljudkonst, ljudmiljöer, interaktion, Frodeparken, Uppsala, ljudinstallation
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8533
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8533
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:?? 4086 ??
Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:02 Nov 2017 08:44
Metadata Last Modified:02 Nov 2017 08:44

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics