Home About Browse Search
Svenska


Johansson, Maria E., 2007. Möjligheternas skog : utveckling av Teleborgsskogen som tätortsnära rekreationsskog i samarbete med närboende och aktörer. SLU, Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management, Alnarp. Alnarp: SLU, Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

[img]
Preview
PDF
45MB

Abstract

The Swedish forestry aims primarily maximize production and economical wins. However, especially urban forests have great qualities as space for recreation and children's play, which means that other goals should lead the forests management. The Teleborg forest is a wooded area in Växjö, surrounded by urban dwellings, schools, nurseries etc. A great part of the forest was wind felled during the storm Gudrun in 2005 which changed the forest, earlier dominated by spruce, dramatically. Now there is great need for regeneration and opportunities for new ideas and change. The main objective of this thesis has been to make a plan for the forests development into a neighbourwood, for recreation, play and education with great values of experiences. As a part of my work I wanted to interact with the visitors and neighbours to understand their experiences of the forest, their wishes and needs. Together with them, during meetings and walks, I have tried to get to know the forest through their view and take part of their local knowledge. I have searched for answers on questions that tell about the relationship between the visitors and the forest; which is the favourite walk, the short cut to school, where are the best climbing trees, where are the favourite places of the small children and so on. Also the meetings with the managers to get their view of the forest have been an important part. In parallel I have studied literature about visual preferences and construction, form, design and management of the urban forests. Out of the conversations, meetings, literature studies and analysis the work has led to a proposal for developing the Teleborg forest.

,

Stora delar av den svenska skogen sköts med huvudmålet att ge
en så god produktion och ekonomisk vinst som möjligt. Framförallt
tätortsnära skog har emellertid ofta stora kvaliteter som miljö
för lek och rekreation vilket gör att skogens förvaltning bör
styras av andra mål. Teleborgsskogen är ett skogsområde mitt
inne i Växjö stad, omgivet av bostadsområden, skolor, förskolor
m.m. En stor del av skogen blåste ner i stormen Gudrun 2005
vilket förändrade den tidigare granskogen dramatiskt. Nu krävs
insatser för föryngring och det har öppnat upp för nya tankar
och möjligheter till förändring. Min uppgift, genom det här
examensarbetet, har varit att ge ett förslag till hur skogen kan
utvecklas till en skog för rekreation, lek och lärande med höga
upplevelsevärden. Som ett led i arbetet har jag velat få med
skogsbesökarnas och de närboendes upplevelser av skogen och
deras önskemål och behov. I dialog med dem, under möten och
skogspromenader, har jag velat lära känna skogen utifrån deras
perspektiv och ta del av deras lokala kunskap. Jag har sökt svar på
frågor som berättar om relationen mellan besökarna och skogen;
vilket är favoritskogspromenaden, genvägen till skolan, var står
klätterträden och vilka är förskolebarnens favoritplatser etc. En
betydelsefull del av arbetet har också träffarna med skogens förvaltare
varit, för att också få deras syn på skogen. Parallellt har
jag studerat litteratur om visuella preferenser och den tätortsnära
skogens uppbyggnad, utformning och förvaltning. Utifrån samtal
och möten, litteraturstudier och analys har arbetet lett fram till ett
förslag till utveckling för Teleborgsskogen. Ett förslag som kretsar
kring upplevelser och variation, med plats för såväl lek, äventyr och
lärande som träning, avkoppling och skogskänsla, och vars kärna
är ett landskapsarboretum i Linnés anda.

Main title:Möjligheternas skog
Subtitle:utveckling av Teleborgsskogen som tätortsnära rekreationsskog i samarbete med närboende och aktörer
Authors:Johansson, Maria E.
Supervisor:Gustavsson, Roland
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbeten inom landskapsarkitektprogrammet
Volume/Sequential designation:2007:9
Year of Publication:2007
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:MSc Landscape Architecture
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management
Keywords:rekreationsskog, tätortsnära skog, vegetationsbyggnad, föryngring, kommunikation, dialog, landskapsarboretum
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8360
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8360
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:SLU > (LTJ, LTV) > Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)
Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:27 Oct 2017 11:07
Metadata Last Modified:27 Oct 2017 11:07

Repository Staff Only: item control page