Home About Browse Search
Svenska


Eriksson, Jenny, 2008. En bra plats för lek : kreativ och tillgänglig lekplats i Hedemora. SLU, Dept. of Urban and Rural Development, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

For an outdoor environment to function optimally as a playarea requires that it is flexible, that is, contains places and elements that give room for the imagination and
for own interpetretations, and also that the children in some way can influence and change their surroundings. It is also important to have variety, both in the sense that the playground has a unique character that distinguishes it from other places, and that it allows many different games and activities. There should for example be room for both wild games of running and moving around where many children can participate, and calm corners to withdraw to for rest or quiet play.

A good playground should surprise, challenge and encourage children to discover their surroundings. One way to achive this is to use plants and materials from nature, whose
irregular forms and structures can become interesting elements to explore. Vegetation
also gives sence-experiences of various kinds, materials like twigs and leafs to play with
and a place to play house.

I advocate the use of prefabricated playground equipment since they are fun, safe and gives the impression that the area is intended for play. However, it is important that the equipment is selected and placed with care. It should also be combined with more unique features, such as nature areas, shrubbery, sculptures or interesting altitude
to give the playground it's own unique identity.

A very important ascpect of playground design is accessibility. Disabled children, like all children, have the need and the right to play outdoors. Accessiblie playgrounds make it possible to get a natural contact with peers and to develop one's social skills. Finding activities and equipment that can be mastered is important for the childs developement and builds self-esteem. An accessible environment is also a prerequisite
for disabled parents to be able to visit the playground.

It is difficult, if not impossible, to build playgrounds where all visitors can participate in every activity. The important thing is not that all playground equipment is accessible, but that all children are given the right to choose between several different activities.

My report ends with a design proposal for a renewal of the playground in the municipal park in Hedemora, that adds plants and natural materials to existing playground equipment in order to form a more creative environment for children to play in. My ambition has been to make the area accessible to as many people as possible.

,

För att en utemiljö ska fungera optimalt för
lek krävs att den är flexibel, det vill säga innehåller
platser och element som ger utrymme
för fantasi och egna tolkningar, samt att
barn i någon mån själva kan påverka och
förändra omgivningen. Det är också viktigt
med variation, både i bemärkelsen att
platsen har en unik karaktär som skiljer den
från andra platser, och att den möjliggör
många olika lekar och aktiviteter. Det bör
till exempel finnas utrymme och inspiration
till både vilda rörelselekar där många barn
kan delta, och lugna vrår där enskilda barn
eller mindre grupper kan dra sig tillbaka för
stillsam lek och vila.
En bra lekplats överraskar, utmanar och
lockar barn att upptäcka sin omgivning.
Ett sätt att planera för detta är att använda
växter och natur material, vars oregel bundna
former och strukturer kan bli intressanta
element att utforska. Vegetation ger
dessutom sinnes upplevelser av olika slag,
löst material att plocka med och plats för
kojbyggen och rollekar.
I min text förespråkar jag användandet av
prefabricerade lekredskap eftersom de både
är roliga, säkra och tydligt visar att platsen är
just en lekplats. Det är dock viktigt att redskapen
väljs och placeras med omsorg och
eftertanke. De bör också kombineras med
mer unika inslag, till exempel sparad naturmark,
leksnår, skulpturer eller intressanta
höjdskillnader för att verkligen komma till
sin rätt och ge lekplatsen en unik identitet.
En mycket viktig aspekt i lekplatsplanering
är tillgänglighet. Funktionshindrade
barn har precic som alla andra barn
behov av, och rätt att få leka ute. Tillgängliga
lekplatser gör det möjligt att få en naturlig
kontakt med jämnåriga kamrater och öva
upp sociala färdigheter. Att hitta aktiviteter
och redskap man behärskar är dessutom
viktigt för självkänslan och utvecklingen.
En till gänglig utemiljö är också en förutsättning
för att funktions hindrade föräldrar ska
kunna besöka lekplatsen tillsammans med
sina barn.
Det är svårt, ofta kanske till och med
omöjligt, att bygga lekplatser där alla göra
allt. Det viktiga är dock inte att alla lekredskap
är tillgänglighets anpassade, utan att
man ger alla barn friheten att välja mellan
flera olika aktiviteter.
Rapporten avslutas med ett gestaltningsförslag
till en ombyggnad av lekplatsen
i Sveaparken i Hedemora. I mitt förslag
kompletterar jag befintliga lekredskap med
växt- och naturmaterial för att skapa en
mer kreativ lekmiljö. Ambitionen är att
lek platsen ska vara tillgänglig för så många
människor som möjligt.

Main title:En bra plats för lek
Subtitle:kreativ och tillgänglig lekplats i Hedemora
Authors:Eriksson, Jenny
Supervisor:Åkerblom, Petter
Examiner:UNSPECIFIED
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2008
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:MSc Landscape Architecture
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:lek, lekplats, lekplatser, naturlek, handikapp, tillgänglighet, funktionshinder, kreativ, lekmiljö, hedemora, barn, utemiljö, landskapsarkitektur
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8454
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8454
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:?? 4086 ??
Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:31 Oct 2017 09:53
Metadata Last Modified:31 Oct 2017 09:53

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics