Home About Browse Search
Svenska


Werner, Elin, 2009. Kan man ingjuta mer liv i Norra Fäladens centrum? : analys, diskussion och förslag på hur man kan skapa ett bättre lokalt centrum genom fysiska åtgärder. SLU, Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management, Alnarp. Alnarp: SLU, Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

[img]
Preview
PDF
4MB

Abstract

This is a master thesis on how to develop the central area of Norra Fäladen, a suburban housing area in the town of Lund, Sweden. The area is discussed on the basis of literature studies, analysis, and place descriptions, which leads on to a proposal. The starting point for the proposal is to create a more lively local centre and to make the area pleasanter for the visitor. A large part of the thesis is devoted to giving a background about local centres and to describe and analyse the area.

Fäladstorget has an important role as a central place for supply and services and as a local meeting place for the inhabitants of Norra Fäladen. The centre square has a calm atmosphere, the space is easy to overview and it is free from cars. The square has a coherent design, with the same red brick colour on the ground paving and church walls. On the other hand, the square gives a rather dull impression, with its uniform facades and lack of ongoing activities. The immediate neighbourhood is in many ways a shattered as well as an empty and ugly environment, dominated by a large parking space, a road with broad margins and cycling paths that lack in variety. Fäladstorget, with its lack of connection to the surroundings, functions almost as an isolated island, which makes it difficult to generate a stream of people moving over the centre square. It is a problem that the buildings that form the square present their backside to the arriving visitor, with closed facades and unclear entrances.
Fäladstorgets introverted form is therefore problematic. On the other hand, the square itself has important qualities, which would disappear if the enclosed space were to be opened up. The background analysis and discussion are largely an attempt to find out what is most important: to preserve the form of the square as it is today or to change its enclosed and introverted character. Jane Jacobs and Jan Gehls theories on how the city structure affects social life, play an important role in the thesis. Their theories have been used to find arguments for a development of the place. In the proposal I have not restricted the focus to Fäladstorget. Instead, I have widened the perspective to encompass the whole central area of Norra Fäladen.

A purpose in this thesis is to bring understanding on the planning traditions which shaped suburbs and local centres in Sweden. I have also visited, as well as read about, other local centres in order to find an understanding on the function and role of local centres and to be able to compare local centres of different form and state.

,

Fäladens centrumområde. Utifrån litteraturstudier och en analys
av platsen förs en diskussion ur olika synvinklar som leder
fram till ett förslag. Utgångspunkten är att försöka skapa ett
lokalt centrum som kan ge förutsättningar för mer folkliv och
att göra centrumområdet till en trevligare och mer innehållsrik
miljö. En stor del av arbetet är ägnat åt att ge en bakgrund till
förortstorg och till en beskrivning och analys av platsen.
Fäladstorget fyller en viktig roll på Norra Fäladen som en samlande
punkt för utbud och som en lokal mötesplats. Torgytan
är ett lugnt och enhetligt, enkelt överblickbart stadsrum som
ligger skyddat från biltrafik. Gestaltningen av torget verkar
vara genomtänkt med samma röda tegelfärg på markbeläggning
och kyrka. Samtidigt är torget lite småtrist, med sina
dystra byggnader och aktiviteterna vid torget lyser med sin
frånvaro. Omgivningarna till Fäladstorget är på många sätt en
splittrad, innehållslös och ful miljö, som domineras av en stor
parkeringsplats, en bilväg med breda marginaler och enformiga
cykelstråk. Torget är utformat som en isolerad ö, dåligt
kopplad till sin omgivning, vilket gör det svårare att få till en
ström av människor över torgytan. Det är även ett problem
att Fäladstorget så tydligt vänder baksidan utåt, med lastgård,
inåtvända fasader och otydliga entréer in till torget.
Fäladstorgets inåtvända utformning är alltså problematisk,
samtidigt som själva torgrummet har viktiga kvaliteter, som
skulle försvinna om man öppnar upp torget. Bakgrundsanalysen
och diskussionen går till stor del ut på att ta reda på vad
som är viktigast: att bevara torget som det är idag, eller att
försöka ändra torgets inåtvända utformning. Jane Jacobs och
Jan Gehls teorier om hur stadens struktur påverkar det sociala
livet spelar en viktig roll i arbetet. Deras teorier har använts
som ett sätt att få argument till hur man kan förändra platsen.
I förslaget har jag inte bara fokuserat på Fäladstorget, utan
snarare på hela Norra Fäladens centrumområde.
En viktig del i arbetet är också att ge en förståelse för de
planeringstraditioner som format förorter och förortstorg i
Sverige. Jag har även besökt, och läst om, andra förortstorg för
att få en större förståelse för förortstorgens roll och funktion
och för att kunna jämföra torg med olika förutsättningar och
olika former.

Main title:Kan man ingjuta mer liv i Norra Fäladens centrum?
Subtitle:analys, diskussion och förslag på hur man kan skapa ett bättre lokalt centrum genom fysiska åtgärder
Authors:Werner, Elin
Supervisor:Kristensson, Eva
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2009
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:MSc Landscape Architecture
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management
Keywords:lokalt centrum, förortstorg, stadsutveckling, Jane Jacobs, Jan Gehl, Norra Fäladen, Fäladstorget, förortsplanering, grannskapsplanering, områdesanalys
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8090
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8090
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:SLU > (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)
Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:20 Oct 2017 11:53
Metadata Last Modified:20 Oct 2017 11:53

Repository Staff Only: item control page