Home About Browse Search
Svenska


Nilstein, Kristina, 2009. Undervegetation : användning av vedartade marktäckare i anläggning. SLU, Dept. of Urban and Rural Development, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
41MB

Abstract

The use of the robust and durable woody ground covers is increasing, not in the least in public places. The group includes low shrubs of different height that effectively build low, tight vegetation that covers the ground. Despite all the good qualities the knowledge about them is quite low and there are ideas about them of being dull.

The woody ground covers manage to struggle against weeds effectively by competing for nourishment and water, but above all, by the canopy of the ground covers that prevent the weeds from getting enough light. In that way the woody groundcovers can effectively compete with the annual weeds. However, to get rid of the perennial weeds absolutely root free soil is required, since the ground covers do not have the ability to defeat those.

The woody ground covers are very usable as an alternative to grass mostly because they, in opposite to the grass, are low in demand of habitat and maintenance. In the long-term, it saves money in way of less working hours. That is very desirable not in the least in public places where the budget often is tight. To attain their good qualities, the ground covers need conditions to develop those. That is why money and effort should be put into construction and the small amount of needed maintenance- that is profitable in the long-term.

The woody ground covers can improve the biological conditions in the habitat as well to flora as to fauna. First of all the roots loosen the soil and facilitates the infiltration of water and air. Organic materials from the ground covers return to the soil and the canopy creates an even level of moisture in the soil. Further more, they make hiding places for small animals and benefit the microbes. Thanks to this, ground covers help creating more ecologically lasting plantings.

Not at least, the ground covers are used as an esthetic pleasing element. The woody ground covers are many times neutral in appearance, but therefore not dull. Their beauty is often found in beautiful, fresh foliage. During the winter the woody ground covers are characteristic because they do not wither, but keep their volume. A carpet of woody ground cover could be used as a background, to keep the planting together or to make patterns with. Their durability and low requirements make them suitable to grow in an exposed environment such as in a traffic island.

When choosing ground covers every situation must be treated uniquely to make as good result as possible. A broad and updated knowledge of plants is required to make good decisions and lasting, healthy, functional and beautiful plantings to be achieved.

The aim of the thesis is to collect knowledge among professionals and from literature and compile into one document. The expectations are that the thesis will make it easier to those who want to improve their knowledge about woody ground covers. The thesis could contribute to more considered choices of vegetation in the future.

,

De robusta och tåliga vedartade marktäckarna är
växter som används mer och mer, inte minst i offentliga
sammanhang. Gruppen inkluderar låga
buskar och ris som på ett effektivt sätt bildar låga,
sammanhållna grönytor som täcker marken väl.
Trots sina många goda egenskaper är kunskapsnivån
om dem rätt låg och det finns de som anser att
de är något tråkiga.
De vedartade marktäckarna konkurrerar med
ogräsen på ett effektivt sätt genom att stjäla näring
och vatten, men framförallt genom att marktäckarnas
bladverk gör att ogräset inte får tillräckligt
med ljus. På så sätt kan de vedartade marktäckarna
effektivt konkurrera med fröogräsen. För att slippa
perenna ogräs krävs däremot att ogräsfri jord används,
eftersom marktäckarna inte har förmågan
att besegra dessa.
Som alternativ till gräs är vedartade marktäckare
mycket användbara främst genom att de, till skillnad
från gräset, generellt har låga krav på ståndort
och skötsel. På sikt sparar det in pengar i form av
arbetstimmar, något som är önskvärt inte minst i
offentliga anläggningar där budgeten ofta är snäv.
För att marktäckarna ska få sina goda egenskaper
behöver de få förutsättningar för att utveckla dessa.
Därför bör pengar och arbete läggas på anläggning
samt den lilla skötsel som faktiskt är nödvändig -
det vinner man på i längden!
De vedartade marktäckarna förbättrar de biologiska
förutsättningarna på växtplatsen både för flora
och för fauna. Det handlar om att rötterna luckrar
och underlättar infiltration av vatten och luft.
Organiska material från marktäckarna återgår till
marken och lövtaket hjälper till att skapa en jämn
fuktighet i marken. Dessutom fungerar marktäckarna
som skydd för mindre djur och gynnar markmikrolivet.
Användning av vedartade marktäckarna
är ett sätt att bidra till mer ekologiskt hållbara
anläggningar.
Inte minst används vedartade marktäckare som ett
estetiskt tilltalande inslag. De ger många gånger ett
neutralt intryck och deras skönhet sitter ofta i ett
tilltalande, friskt bladverk. Under vinterhalvåret är
vedartade marktäckare karaktäristiska eftersom de
inte vissnar ner helt och hållet och därför behåller
sin form. En matta av vedartade marktäckare kan
användas bl.a. som bakgrund, sammanhållande
vegetation eller för att skapa mönster med. Deras
anspråkslöshet och tålighet gör att de kan klara att
leva i utsatta miljöer, t.ex. i en refug i en vägnära
miljö.
Vid val av marktäckare måste varje situation behandlas
för sig, för att bästa möjliga ska kunna
uppnås. Ett brett och aktuellt växtkunnande är
nödvändigt för att bra val ska kunna göras och
hållbara, friska, funktionella och vackra planteringar
ska kunna skapas.
Arbetets mål är att sammanställa den kunskap som
finns bland yrkesverksamma och i litteratur till ett
dokument. Förhoppningen är att arbetet ska underlätta
för den som vill bättra på sina kunskaper
inom ämnet. Arbetet kan på så sätt bidra till att mer
genomtänkta växtval görs i framtiden.

Main title:Undervegetation
Subtitle:användning av vedartade marktäckare i anläggning
Authors:Nilstein, Kristina
Supervisor:Lagerström, Tomas
Examiner:UNSPECIFIED
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2009
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:MSc Landscape Architecture
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:marktäckare, vedartat, undervegetation, växtmaterial, växtanvändning, anläggning, marktäckning, grönyta, ogräs, vedväxt, skötsel, gestaltning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8462
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8462
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:?? 4086 ??
Plant structure
Language:Swedish
Deposited On:31 Oct 2017 11:44
Metadata Last Modified:31 Oct 2017 11:44

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics