Home About Browse Search
Svenska


Carlsson, Maria, 2006. Studie i exteriör belysning : med tillämpning på Bokenäs, Volvos fritids- och konferensby. SLU, Dept. of Urban and Rural Development, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

When creating a good lighting design it is crucial to know how different types of lamps work. Knowing what kind of light they emit and in which situations they work well is also very important.

In this master thesis I present different types of lamps and give an account of how light is spread through the different shapes of luminaires, reflectors, filters and so on. I write about how our eyes register radiation and connections between lighting and how it makes us experience space. Furthermore I deal with the effect of artificial light on living organisms and the environment.

After the theoretical studies I deal with the places I have visited to study how different lamps and luminaires work and look like in existing lighting designs. These visits have also been inspirational to my lighting proposal for Bokenäs.

Bokenäs is Volvo's resort and conference center which is situated on the Swedish west coast. The establishment has been rebuilt and extended a few times and some older structures remain in the area today. The oldest building is from 1926 and the artist Ole Kruse lived in it. This building, called Krusegården, differs in style and in colour from the rest of the buildings in the area.

Preceding my lighting proposal I made an analysis of the area in order to observe different qualites, passages and viewpoints. I also made an analysis of the existing lighting in the area to see its good and bad qualities. Conclusions from the analyses help me to come up with an idea for the lighting of the area. This idea is the base for my lighting mock-up, which I do in full scale with borrowed luminaires. The results of this mock-up is later revised into a lighting programme for Bokenäs.

In the end of the thesis I reflect on the result of my lighting programme. I also discuss my personal gain of writing this thesis and the role of artificial lighting in public spaces.

,

I detta examensarbete redovisar jag olika lamptyper
samt redogör för hur ljus sprids genom utformning
av armaturer, reflektorer, filter och så vidare. Jag tar
upp hur våra ögon registrerar strålning samt
samband mellan belysning och hur den får oss att
uppfatta rummet. Vidare behandlas det artificiella
ljusets inverkan på levande organismer och miljön.
Efter de teoretiska studierna redogör jag för
studiebesök där jag tittat på hur olika ljuskällor och
armaturer fungerar i befintliga anläggningar.
Besöken har också fungerat som inspiration till mitt
eget belysningsförslag för Bokenäs.
Bokenäs är Volvos fritids- och konferensby som ligger
på västkusten nära Lysekil. Anläggningen har byggts
om och byggts ut några gånger och här finns en del
äldre bebyggelse bevarad. Den äldsta byggnaden i
området är från 1926 och i den bodde konstnären Ole
Kruse. Krusegården, som byggnaden kallas, skiljer
sig i stil och färgsättning från anläggningens övriga
byggnader.
Inför mitt belysningsförslag har jag gjort en analys
av området där jag bland annat uppmärksammmar
kvalitéer, stråk och utsikter. Jag har även gjort en
analys av områdets befintliga belysning för att se vad
som är bra respektive dåligt med den. Efter slutsatser
från analyserna ger jag ett idéförslag som ligger till
grund för min provbelysning, vilken genomförs i full
skala med hjälp av lånade armaturer. Resultaten av
provbelysningen revideras sedan till ett belysningsprogram
för Bokenäs.
Slutligen reflekterar jag över resultatet av mitt
belysningsprogram. Jag diskuterar vidare min
personliga behållning av detta examensarbete samt
belysningens roll i den offentliga miljön.

Main title:Studie i exteriör belysning
Subtitle:med tillämpning på Bokenäs, Volvos fritids- och konferensby
Authors:Carlsson, Maria
Supervisor:Eckerberg, Klas
Examiner:UNSPECIFIED
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2006
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:MSc Landscape Architecture
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:belysning, ljussättning, ljuskällor, rumslighet, analys, studieobjekt
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8850
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8850
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:?? 4086 ??
Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:15 Nov 2017 12:37
Metadata Last Modified:15 Nov 2017 12:37

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics