Home About Browse Search
Svenska


Hedberg, Maria, 2008. Barnens trädgård : Barnsjukhusets utemiljö - Uppsala. SLU, Dept. of Urban and Rural Development, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
8MB

Abstract

The outdoor environment at Children's hospital, the University Hospital, Uppsala, is used by sick children at the Children's hospital, their families and the hospital staff. The staff at the Children's hospital wanted to render the site more attractive and available. This graduation thesis is a proposal about how the outdoor environment at the Children's hospital can be improved. The aim is to design an environment for the sick children, their families and the hospital staff that will serve as a place for relaxation and privacy, as well as for play and movement.

In order to find support for the redesign of this site I read literature about theories concerning healing environments, healing gardens, children's play and designs for children. I spoke to staff at the Children's hospital and administered a brief questionnaire to a few children at the hospital and their parents. I also studied other similar outdoor environments to get inspiration for my design. A stocktaking and an analysis were conducted of the site in order to obtain a good understanding of the outdoor environment at the Children's hospital.

My proposal for a redesign was based on the literature, the above mentioned discussions, studies of other similar outdoor environments, and the stocktaking, with the aim of reflecting as much as possible of the knowledge and information I had gathered. Aspects that emerged as particularly important for the outdoor environment of the Children's hospital, both in the literature and in discussions with the staff, were: adaptation according to weather and climate, dividing the site into different rooms, miscellaneous vegetation, opportunities to choose freely between different types of places, ease of moving around the site, and consideration for children who sit in a
wheel-chair. Welcoming entrances, enticement of movement, access to animals and places that appeal to teenagers were other aspects that I wanted to include in the design.

,

Utemiljön vid Barnsjukhuset, Akademiska sjukhuset i
Uppsala används av sjuka barn på Barnsjukhuset, deras
familjer och de anställda på sjukhuset. Personalen vid
Barnsjukhuset har önskemål om att platsen ska bli mer
attraktiv och tillgänglig. Detta arbete är ett förslag på hur
utemiljön vid Barnsjukhuset kan förbättras. Syftet är att
utforma en miljö för de sjuka barnen, deras familjer och
sjukhuspersonalen med plats både för avkoppling och
avskildhet och för lek och rörelse.
För att få stöd i gestaltningsarbetet läste jag litteratur om
teorier bakom hälsofrämjande miljöer, hälsoträdgårdar,
barns lek och utformning av platser för barn. Jag samtalade
med personal på Barnsjukhuset och genomförde en
kort enkät till barn på sjukhuset och deras föräldrar. Jag
gjorde också studiebesök. För att få en god förståelse av
Barnsjukhusets utemiljö gjorde jag en inventering och en
analys av platsen.
Utifrån litteraturen, samtalen, enkäterna, studiebesöken
och inventeringen gjorde jag ett gestaltningsförslag för
Barnsjukhusets utemiljö som är tänkt att spegla så mycket
som möjligt av den kunskap och information jag inhämtat.
Aspekter på utemiljön som jag tyckte var särskilt viktiga
för Barnsjukhusets utemiljö var:
väder- och klimatanpassningar, uppdelning i olika rum,
varierad växtlighet, valfrihet mellan olika sorters platser,
tillgänglighetsanpassning och hänsyn till barn som sitter
i rullstol. Välkomnande entréer, att locka till rörelse,
tillgång till djur och platser som tilltalar tonåringar är
andra aspekter jag har fångat upp i förslaget.

Main title:Barnens trädgård
Subtitle:Barnsjukhusets utemiljö - Uppsala
Authors:Hedberg, Maria
Supervisor:Myhr, Ulla
Examiner:UNSPECIFIED
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2008
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:MSc Landscape Architecture
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:barn, utemiljö, hälsoträdgård, sjukhus, gestaltning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8611
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8611
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:?? 4086 ??
Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:06 Nov 2017 12:07
Metadata Last Modified:06 Nov 2017 12:07

Repository Staff Only: item control page