Home About Browse Search
Svenska


Granqvist, Maria, 2009. Stadsmöbler för ungdomar. SLU, Dept. of Urban and Rural Development, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
4MB

Abstract

The title Urban furniture for young people reveals that this
paper handles two central phenomenon in landscape architecture;
the form and content of the urban spaces, respectively
the users and their need for an appropriate outdoor
environment in the city. In this paper youth is referred to as
15-18 year olds and the paper is based on theories of their
physical use of the city's outdoor environment. Urban furniture
refers to equipment and components in the public room
which becomes furniture when people takes them in to claim
and gives them a meaning and a function that is useful for
the moment. The starting point is that the users, in this case
youths, defi nes urban furniture as something signifi cantly
more than traditional park furniture, bicycle racks and waste
baskets.

This paper aims to investigate how the city's furniture can be
developed to meet the youths need to see each other, move
and make their marks in the public room.

The theories about how youths uses the city are presented
in the Theory chapter. To make it easy for other landscape
architects to use my results in practical planning situations
when environments for youths are developed a synthesis
with 17 conclusions is presented. An important objective has
also been to show my experiences in a concrete way in the
form of an idea for a design of urban furniture for youths. I
have accomplished this by combining my theory synthesis
with inspiration from existing youth places and with analysis
of the place where I have chosen to put my furniture. This
has resulted in a program where an important word has
been communicative fl exibility and the concept Spring Time.

This paper completes with a proposal, an urban furniture for
youth. The proposal is based on three different units of a furniture,
where one is stationary and the other two constitute
movable units.

,

Titeln Stadsmöbler för ungdomar avslöjar att detta arbete
behandlar två centrala fenomen inom landskapsarkitekturen;
stadsrummens form och innehåll, respektive brukarna
och deras behov av en ändamålsenlig utemiljö i
staden. Med ungdom menas i detta arbete 15- 18-åringar.
Arbetet baseras på teorier om ungdomars fysiska bruk av
stadens utemiljö. Med stadsmöbler avses olika komponenter
och byggstenar i det offentliga rummet som blir till
möbler när människor tar dem i anspråk och ger dem mening
och funktion användbara för stunden. Utgångspunkten
är att brukarna, i det här fallet ungdomarna, definierar
stadsmöbler som någonting betydligt mer än traditionella
parkmöbler, cykelställ och papperskorgar.
Sammanfattningsvis syftar detta arbete till att, med
utgångspunkt i hur ungdomar använder och rör sig i staden
undersöka hur stadens möbler kan utvecklas för att möta
ungdomars behov av att umgås, röra sig och sätta sina
avtryck i det offentliga rummet.
I kapitlet Teori beskrivs ungdomars användning av staden,
kommunens inställning till ungdomar och dess strategier
när det gäller att arbeta fram miljöer för och tillsammans
med barn och ungdomar. Dessutom redovisas möbelproducenternas
avsikter, anpassning och arbetsvillkor kopplat
till stadsmöbler för ungdomar. För att underlätta för andra
landskapsarkitekter att använda mina resultat i praktiska
planeringssituationer när miljöer för ungdomar arbetas
fram avslutas detta kapitel med en syntes där 17 slutsatser
redovisas.
En viktig målsättning har varit att konkretisera mina
erfarenheter i form av en idé till utformning av en
stadsmöbel för ungdomar. Detta har jag uppnått genom att
kombinera min teorisyntes med inspiration från befintliga
ungdomsplatser samt med analyser av den plats där jag valt
att placera min möbel. Detta har resulterat i ett gestaltningsprogram
där konceptet Spring time arbetats fram och ett
viktigt ledord har varit kommunikativ flexibilitet.
Arbetet avslutas med ett idéförslag, en stadsmöbel för ungdomar.
Förslaget är baserat på tre olika möbeltyper, varav
en är stationär och de två andra utgörs av förflyttningsbara
enheter.

Main title:Stadsmöbler för ungdomar
Authors:Granqvist, Maria
Supervisor:Åkerblom, Petter
Examiner:UNSPECIFIED
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2009
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:MSc Landscape Architecture
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:stadsmöbler, ungdomar, möbelproducenter, staden, möbeldesign, gestaltning, målgrupp, utrustning, stadsmiljö, Gävle, skolgård
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8504
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8504
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:?? 4086 ??
Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:01 Nov 2017 11:42
Metadata Last Modified:01 Nov 2017 11:42

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics