Home About Browse Search
Svenska


Mosseby, Helen, 2008. Rosariet i Midskeppsparken, Lomma Hamn : från skiss till verklighet. SLU, Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management, Alnarp. Alnarp: SLU, Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

[img]
Preview
PDF
50MB

Abstract

This master thesis is a story about the development of a rosary in Lomma hamn. During spring 2004 I attended a competition arranged by the municipality of Lomma and SLU Alnarp. The assignment was to design a rosary. The jury liked my ideas and invited me to proceed and develop them. The rosary in Lomma hamn was built in 2006.

The Lomma hamn area is being developed as a new part of Lomma. The rosary is part of a long stretched park, called Midskeppsparken, situated one city block away from the beach. The rosary is included in the first stage of development in Lomma hamn, which will continue for several years.

This thesis describes the project of realizing the rosary - from sketch to built result. It describes the different stages of development – proposal, planning, construction and result. It also, as a summary, contains thoughts about the future. Focus is on statements, reflections and the way problems are solved.

The intention with this thesis is to tell the story of how an idea becomes reality.

,

Detta examensarbete handlar om hur ett rosarium i Lomma hamn blev till. Vårterminen 2004 deltog jag i en
idétävling som Lomma kommun arrangerade tillsammans med SLU Alnarp. Uppgiften var att utforma ett
rosarium. Juryn tilltalades av min idé och lät mig få det fortsatta uppdraget att utveckla denna och att ta fram
bygghandlingar för parken. Rosariet anlades under december 2006.
Stadsdelen Lomma hamn är under framväxt. Här ligger Rosariet som del i det långsmala parkstråket Midskeppsparken,
beläget ett kvarter innanför Lommas strand. Rosariet ingår i den första av de exploateringsetapper
Lomma hamn kommer att genomgå under de kommande åren.
Det här arbetet är en beskrivning av projektets olika delar, från idéskiss till det färdiga resultatet.
Arbetet är indelat i kapitel efter de olika skedena - förslag, projektering, byggtid och resultat. Som avslutning
beskriver jag även tankar om Rosariets framtid. Arbetsgången och projektets framskridande beskrivs under
respektive skede. Problemlösning, konstateranden och reflektioner utgör den huvudsakliga diskussionen.
Avsikten med detta examensarbete är att förmedla en historia om hur en skiss kan bli till verklighet.

Main title:Rosariet i Midskeppsparken, Lomma Hamn
Subtitle:från skiss till verklighet
Authors:Mosseby, Helen
Supervisor:Bergsjö, Ann
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbeten inom landskapsarkitektprogrammet
Volume/Sequential designation:2008:1
Year of Publication:2008
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:MSc Landscape Architecture
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management
Keywords:landskapsarkitektur, offentliga rum, park, rosarium, rosor, lomma hamn, projektprocess, gestaltningsförslag, projektering
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8280
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8280
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:SLU > (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)
Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:25 Oct 2017 11:57
Metadata Last Modified:25 Oct 2017 11:57

Repository Staff Only: item control page