Home About Browse Search
Svenska


Starck, Tobias and Stjernfeldt, Evelina and Wallby, Klara, 2009. Public Plays : offentlig arena för aktivitet. SLU, Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management, Alnarp. Alnarp: SLU, Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

[img]
Preview
PDF
11MB

Abstract

This project is a contribution in the debate of sustainable city planning. The conceptual ideas in this project can be used on many places and are here applyed on the center of Nacka, outside of Stockholm. The essay is based on an entry in the competition Europan 9, advertised by Europan in collaboration with the municipality of Nacka. The theme of the competition is "sustainable city and public space".

The discussion of the sustainable city is a very wide subject which needs to be narrowed to suite the context of Nacka. In this project, focus lies on the individuals. The city being a reflection of its inhabitants, we believe that a healthy lifestyle creates a healthy city. Active inhabitants creates opportunities for an active city. In the project the activity of the people forms the design of the environment. The environment will then encourage people to engage in outdoor activities, leading to increased physical and mental health. Healthy people do good at work and in social life, thus an active lifestyle leads to economical and social sustainability. By examine these questions and finding a spatial solution for the area, we raise an issue in the debate of what might form a sustainable city.

A vision of an active and healthy city is timeless and unaffected by political changes. Through an activation of public space, everyone is part of creating a streetlife. Streetlife is important as an arena for people to meet, people from different groups who seldom meet in other situations.

What does the design of the active outdoor environment look like? How is it possible to create an environment that makes people play?
To make spontaneous activity possible, there has to be space for it in the everyday environment. To create these spaces, the usual sporting area has to be broken down into smaller areas. These smaller areas have to advertise that they are meant for activity and open for everyone. We want to encourage activity by giving the areas a distinctive shape - the shape of a circle. Being a hybrid space, one area can invite to different kinds of activities. Markings on the ground, different materials and so on, will further stimulate to a variety of activities.

To get movement in the area, magnets, such as the school, the tube (in the future), the shopping mall Forum and the sport arenas are used. The streets are placed in a way that will assemble people rather than spreading them out. The structure of the area is a sustainable framework that can remain though houses and blocks may change over time.

Since the area is situated in the central part of Nacka there is a high level of urbanity. Within the area there is also valuable nature that is kept. The exploited areas therefore have to be quite densely built-up. The new part goes well together with the surroundings, taking into consideration the qualities of Ryssbergen and the sea. This is our proposal on how to give Nacka an urban node without removing the existing qualities.

,

Det här projektet är ett inlägg i debatten om hållbar stadsplanering. Projektets bärande idéer är applicerbara på flera platser men som belysande exempel används Nacka centrum, en förort till stockholm med hårt exploateringstryck. Uppsatsen baseras på ett tävlingsbidrag till Europan 9, som har som tema “sustainable city and public space”.
Diskussionen om hållbarhet är ett brett ämne som behöver specificeras och konkretiseras för att bli relevant i den här kontexten. Projektet fokuserar på individen, och på en vardaglig tolkning av begreppet. Vi anser att staden är en avspegling av sina innevånare och att en hälsosam livsstil skapar en hälsosam stad - aktiva människor ger en aktiv stad. Det är den mänskliga aktiviteten som ska styra utformningen av de offentliga platserna och designen ska i sin tur uppmuntra till aktivitet utomhus och på så sätt ge en ökad mental och fysisk hälsa. Med det resonemanget anser vi att en hälsosam och aktiv livsstil ger spin off-effekter på arbetsliv och sociala kontakter och därmed skapar en hållbar livsstil i en hållbar stad. Genom att undersöka dessa ställningstagande och titta på vilken fysisk form detta kan ta i en urban miljö, ställer vi frågor om hållbarhetsresonemang och hur debatten kan föras på olika nivåer i planeringen.
En hållbarhetsvision baserad på en aktiv livsstil är tidlös och opåverkad av politiska svängningar. Genom att aktivera det offentliga rummet är alla delaktiga i att skapa gatulivet och stadslivet; detta som en viktig arena för möten och interaktion med staden och människor emellan.
Hur ser då en aktiv stadsmiljö ut? Hur kan man genom en designhandling skapa en miljö som får människor att vilja leka? För att spontan aktivitet ska uppstå måste det finnas utrymme för detta i den vardagliga miljön. Ett led i att skapa dessa platser är att bryta ner sportytor i mindre enheter, integrerade i stdsmiljön och tydligt signalerande att de är öppna för aktivitet och användning. Vi ger dessa ytor en distinkt gemensam form - en cirkel- i varierande storlek och karaktär.
Vi skapar rörelse genom området genom att identifiera platsens magneter, och placera stråk som sammanlänkar dessa på ett sätt som samlar trafik snarare än att separera. Strukturen skapar ett hållbart ramverk för stadsbilden som kan tåla att staden växer och utvecklas över tid
Eftersom projektområdet ligger centralt placerat I Nacka har vi valt att ha en hög stadsmässighet och täthet i de områden vi har exploaterat. Det gör att de delar i området som har höga naturvärden kan lämnas öppna. Platsens nya urbana struktur länkar samman med omgivningarna och relaterar till Ryssbergen och havet. Förslaget ger Nacka en urban nod utan att kompromissa med de befintliga kvaliteterna på platsen.

Main title:Public Plays
Subtitle:offentlig arena för aktivitet
Authors:Starck, Tobias and Stjernfeldt, Evelina and Wallby, Klara
Supervisor:Sarap, Tiina
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2009
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:MSc Landscape Architecture
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management
Keywords:hållbarhet, offentliga rum, aktivitet, hälsa
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8096
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8096
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:SLU > (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)
Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:20 Oct 2017 12:21
Metadata Last Modified:20 Oct 2017 12:21

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics