Home About Browse Search
Svenska


Rydberg, Hanna, 2009. En färdig trädgård : enkätundersökning om gruppbebyggda småhusträdgårdar. SLU, Dept. of Urban and Rural Development, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
5MB

Abstract

The main purpose with this master's thesis was to develop a survey with the intention to examine what expectations the JM AB:s customer had on a future garden and also to discuss if the lawn has a symbolic meaning in gardens.

The lion's share of the thesis is based on a survey, aimed at people in the company's customer database. The intention was to examine what expectations they had on their future garden and if their expectations were met when they later bought a house from the company. The work also consists of interviews and visits to areas with newly built homes.

I interpreted the result from my surveys as the lawn on its own being is a strong symbol for a garden and also signals a social status of the owner. To the company the pre made lawn on a role is a way of saving time and easily achieve what the customer request.

The company wants to create a concept of a "preset-garden" that meets the company's vision as well as the expectations of the customer. According to the result from the survey, a preset garden was an appreciated concept among the customers. A preset garden could even be the ruling point for the decision of which house provider the customer chose. Most people want the garden to offer room for relaxation. The result also shows that customers would like the opportunity to make additional add-ons for their garden. The conclusion and results for the first part are presented as a base for discussion aimed for the company and was a proposal for a basic garden standard for a preset garden as well as different add-ons. Important components were an entry garden path with tiles, a lawn and a hedge or a fence between them and the neighbours and the road.
The work concludes that some of the gardens the company has established during the past year in all respects have not met the demands for quality that was expected by the customers. If the company's vision is to have single-family homes with a high standard and a preset garden it is essential to also secure the quality of the garden design and firstly to attend the problems that can appear at the basic groundwork.

,

Huvudsyftet med det här examensarbetet var att utforma en enkät och undersöka
vilka förväntningar JM AB:s kunder hade på en gruppbebyggd småhusträdgård
samt att diskutera gräsmattan och dess betydelse för bilden av en trädgård.
Till största delen bygger arbetet på en enkätundersökning som riktade sig
till personer i företagets kundregister. Enkätens syfte var att undersöka vilka
förväntningar de tillfrågade personerna hade på sin kommande trädgård
samt om dessa förväntningar blev uppfyllda då dessa köpte hus av företaget.
Arbetet byggde också på personliga intervjuer och studiebesök i nyanlagda
småhusområden.
Det samlade resultatet har jag tolkat som att gräsmattan i sig har ett stort
symboliskt värde och att den är ett sätt att signalera vår sociala status. För
företaget är den färdiga gräsmattan på rulle ett sätt att vinna tid och snabbt
skapa bilden av den trädgård som kunderna efterfrågar.
Företaget vill arbeta fram ett koncept på en ”färdig trädgård”, som både
överensstämmer med företagets visioner samt med kundernas förväntningar.
Enligt resultatet av enkätundersökningen var en färdig trädgård ett uppskattat
koncept bland kunderna. En iordningställd trädgård kunde till och med vara
avgörande vid valet av husleverantör. Den viktigaste funktionen som en
trädgård skulle erbjuda var möjlighet till avkoppling. Resultaten visade också
att kunderna gärna ville ha möjlighet att göra extra tillval för trädgården.
Slutsatserna och resultaten, för den första delen, redovisades som ett
diskussionsunderlag riktat till företaget. Viktiga komponenter var bland annat,
uteplats, entrégång med plattor, en färdig gräsmatta, samt att det i tomtgränsen
mellan husen fanns en häck eller ett staket.
I arbetet konstateras att vissa av de trädgårdar som företaget anlagt under det
senaste året inte i alla avseenden motsvarade de krav på kvalité som husköparen
förväntar sig. Om företagets vision är att göra en satsning på småhus med god
standard och färdig trädgård är det viktigt att även kvalitetssäkra trädgårdens
utformande och först se över de problem som kan uppstå vid anläggningen av
trädgårdarna.

Main title:En färdig trädgård
Subtitle:enkätundersökning om gruppbebyggda småhusträdgårdar
Authors:Rydberg, Hanna
Supervisor:Myhr, Ulla
Examiner:UNSPECIFIED
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2009
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:MSc Landscape Architecture
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:gruppbebyggelse, enkät, grundstandard, färdig trädgård, gräsmatta
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8445
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8445
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:?? 4086 ??
Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:30 Oct 2017 14:33
Metadata Last Modified:30 Oct 2017 14:33

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics