Home About Browse Search
Svenska


Johansson, Anna, 2009. Stadsnära hav : en intervju/enkät om upplevelsen. SLU, Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management, Alnarp. Alnarp: SLU, Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

[img]
Preview
PDF
4MB

Abstract

The environment that surrounds us affects us all. Research
has shown that we feel physically and emotionally best in
natural environments with greenery or water elements. Urban
environments are likely to be more stressing then natural
environments. How we experience specific elements, as water,
of an environment is not as much investigated. There is a need
of further knowledge for us to fully understand the interplay
between our senses and the environment.
Human beings have always been depending on water and the
search for it has characterized our deeds and doings through
out evolution. This fact has probably played a role in forming
the fascination we feel for the ocean. But how do we really
experience the ocean?
Peoples experiences of specific elements are valuable knowledge
when designing environments. This work investigates the
experiences of the ocean made by ten persons. The study is
based on questionnaires and interwievs carried through in two
contrasting urban environments characterized by the ocean.
The study indicates that water in different forms has an
important impact on peoples experiences of environments
and increases feelings of well-being in several ways. The
different chararacteristics of the ocean stimulates us, brings out
memories and generates positive emotios. In the presence of
water a great majority of the interwieved people describes their
emotion with the adjectives alert, open, calm and happy.

,

Vi påverkas alla av miljön vi befinner oss i. Forskning har visat
att människan ofta föredrar naturmiljöer med inslag av grönska
och vatten. Urbana miljöer har visat sig vara stressade i större
utsträckning än naturlika miljöer. Hur vi upplever specifika
element, som t.ex. vatten, i miljön är dock inte närmare utrett.
Detta behöver undersökas för att vi på allvar skall förstå
samspelet mellan våra sinnen och vår omgivning.
Människan har i alla tider varit beroende av vatten och
sökandet efter vatten har präglat vår tillvaro under evolutionen.
Detta har säkert hjälpt till att forma den fascination vi idag
känner för havet. Men hur upplever vi egentligen havet?
Människors upplevelser av specifika element i omgivningen
ovärderlig kunskap vid design av miljöer. I detta arbete studeras
tio personers upplevelser av havet. Studien bygger på enkäter
och intervjuer som har genomförst i två kontrasterande urbana
miljöer präglade av havet.
Studien indikerar att vatten i olka form har stor inverkan på
människors upplevelse av fysisk miljö och ökar människors
känsla av välbefinnande på flera olika sett. Havets olika
egenskaper stimulerar oss, väcker minnen och frambringar
en rad positiva känslor. I närhet till havet beskriver en
övervägande majoritet av intervjupersonerna sin känsla med
adjektiven pigg, öppen, lugn och glad.

Main title:Stadsnära hav
Subtitle:en intervju/enkät om upplevelsen
Authors:Johansson, Anna
Supervisor:Mårtensson, Fredrika
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2009
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:MSc Landscape Architecture
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management
Keywords:vatten, upplevelse, hav, välbefinnande, intervju, sinnen, enkät, design
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8060
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8060
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:19 Oct 2017 12:59
Metadata Last Modified:19 Oct 2017 12:59

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics