Home About Browse Search
Svenska


Klyft, Stina, 2008. En levande stadskärna?. SLU, Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management, Alnarp. Alnarp: SLU, Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

[img] PDF
175kB

Abstract

This essay wants to give the reader a glimpse of a planner's situation in the development of different commercial establishments in a town. What they are influenced and directed by and also how these commercial establishments in the town borders effects the commerce and the life in the town center. This essay doesn't declare to bring up all possible aspects concerning the planner's role regarding these commercial establishments in the town borders. It wants more to give a glimpse of how the situation today can be in a municipality and what problems and driving forces a planner has to deal with. A starting-point in my work has been publications from the Swedish authority Boverket in the subject and interviews with a few planners about the commercial situation in their municipality. The commercial importance for the town center and its life is brought up. Other aspects that are discussed are national environmental quality goals, some of the municipality obligations and what is done to create a balance between commercial establishments in the town center and the town borders. It can be certified that the commercial situation in a town is very complex. It is directed by the municipality's politicians and national environmental quality goals as well as strong commercial- and real estate companies with private economical interest, which today have a big influence in the planning and building of these commercial establishments in the town borders. The description of the planner's role in this development is very hard to get a hang of. But the biggest influence seems to be the politic system that rules in a municipality. Conclusions concerning the commerce are its essential importance for the town. These commercial establishments that is happening in the town borders today does not consider the weaker inhabitants' interests and does not connect with the environmental quality goals.

,

Denna uppsats försöker ge en inblick i planerarens situation i utvecklingen av
olika handelsetableringar i staden. Dels vad de påverkas och styrs av och dels
hur handelsetableringar i stadens utkant påverkar handeln och folklivet inne i
stadskärnan. Uppsatsen påstås inte redogöra för alla möjliga aspekter angående
planerarens roll berörande handelsetableringar av köpcentra i stadens utkant
utan ger mer en insyn av hur situationen i en kommun idag kan vara samt vilka
problem och drivkrafter planeraren möter. En utgångspunkt i arbetet har varit
Boverkets utgivningar i ämnet samt intervjuer med ett fåtal planerare om
handelssituationen i deras kommun. Handels betydelse för stadskärnan och
dess liv tas upp. Andra aspekter som behandlas är nationella miljökvalitetsmål,
några av kommunens skyldigheter samt vad som görs för att uppnå en balans
mellan handel i stadskärna och externa köpcentrum. Det kan konstateras att
handelssituationen i en stad är mycket komplex. Den styrs av kommunens
politiker och gemensamma miljömål samt starka handels- och fastighetsbolag
med enskilda ekonomiska intressen vilka har stor påverkan vid planering och
byggande av dessa externa handelsetableringar. Beskrivandet av planerarens
roll i utvecklingen av köpcentrum i stadens utkant är svårt att få grepp om.
Men störst påverkan verkar det politiska systemet ha som råder i en kommun.
Slutsatser berörande handel är att dess betydelse för staden är oerhört viktig
och de externa handelsslokaliseringar som sker idag tar inte hänsyn till de
svagas intressen i samhället och går inte samman med uppsatta
miljökvalitetsmål.

Main title:En levande stadskärna?
Authors:Klyft, Stina
Supervisor:Mellqvist, Helena
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbeten inom landskapsarkitektprogrammet
Volume/Sequential designation:2008:48
Year of Publication:2008
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:MSc Landscape Architecture
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management
Keywords:handel, köpcentrum, stadskärna, planerare, miljökvalitetsmål
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8097
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8097
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:SLU > (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)
Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:20 Oct 2017 12:25
Metadata Last Modified:20 Oct 2017 12:25

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics