Home About Browse Search
Svenska


Lagnefeldt, Kerstin, 2006. Konstlandskap : ett projekt om en konsthall på Bergdala gård, Kivik. SLU, Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management, Alnarp. Alnarp: SLU, Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

[img]
Preview
PDF
16MB

Abstract

– What is an exhibition hall?
– How do you create tension between art and
nature?
– Why should an exhibition hall be situated in the
country
side; would that add to the experience?
– What are the conditions of exhibiting
contemporary art?
These are some of the questions I first asked
myself when I came to work with this project on
an exhibition hall outside Kivik, Österlen. These
questions brought me to new places, meetings and
ideas.
The team working actively to realize this
project, calls it "Art by the Sea". The team has
been working with the project since 2001 . Their
vision is to create a new,internationally known
exhibition hall with "spectacular buildings in a
grandiose landscape", preferably overlooking the
sea. They found Bergdala farm, which corresponds
to their requirements. The architect student Anna
Belfrage and I became interested in the project
and our aim has been to produce a proposal for
buildings and landscape for this new exhibition
hall.
The site, Bergdala farm, is perched on top of a
hill. From the highest peak there is a marvellous
view of the sea. The farm comprises extensive
fields, woods and pastures, both
dense and open landscape in dramatic topography.
You can find remains from the Stone Age on the
property.
In this work the reader will follow the working
process, which starts with my early questions. I
looked for answers on study trips, in interviews
and literature. I needed to find out what a
contemporary exhibition hall can be; whether a
"beautiful" landscape really matters; how the
artists prefer to exhibit their work and what
the demands on the outside milieu are etc. The
reference studies brought me to places in the
region of Öresund and to Spain, to galleries and
studios where I interviewed people who work with
art in different ways.
The investigation results in reflections on the
different objects and interviews. I discuss in
what way they have inspired me and how I could
bring that to Bergdala. The studies helped me
to create a platform from where Anna Belfrage
and I together could establish a vision of the
activities of the exhibition hall, bearing in
mind the conditions of the site. The ideas were
developed and concretized into our mutual concept.
My process ends in a proposal where I apply this
concept on the landscape. It is a new layer on
top of the existing landscape; a directed motion,
which takes the visitor out
on an exciting walk in the landscape.

,

– Vad är en konsthall?
– Kan man skapa laddade möten mellan konst/
natur?
– Varför ska en konsthall ligga ute på landet,
kan det tillföra något?
– Vilka krav ställs för att visa samtida konst?
Detta är några av många frågor som jag ställde
mig när jag började med det här examensarbetet om
en framtida konsthall utanför Kivik på Österlen.
Frågor som skulle föra mig till nya platser, möten
och idéer.
”Art by the Sea” kallar sig den projektgrupp som
sedan 2001 arbetar aktivt med att få till stånd
en konsthall på Österlen. Deras vision är att
skapa en ny internationellt känd konsthall med
”spektakulära byggnader i en storslagen natur”,
gärna med utsikt över havet. De fann att Bergdala
gård strax utanför Kivik är en plats som motsvarar
deras krav. Jag och arkitektstudenten Anna
Belfrage intresserade oss för konsthallsprojektet
och tog oss an uppgiften med målet att ge ett
förslag på utformning av landskap och byggnader
för den framtida konsthallen.
Platsen, Bergdala gård, ligger på en höjd och
från högsta punkten, Lilla Stenshuvud, har man
fantastiskt utsikt över hav och land. Gården har
stora marker och en varierad natur som innefattar
stora åkrar, skogar och hagar, slutet och öppet
landskap om vartannat i en dramatisk topografi. I
markerna syns mänskliga spår från stenåldern.
I det här arbetet får läsaren följa
arbetsprocessen som utgår från mina tidigt
ställda frågor. Svaren söktes genom studiebesök,
intervjuer och litteratur. Jag behövde ta reda
på vad en modern konsthall för samtida konst kan
vara, om ett ”vackert” landskap egentligen har
någon betydelse i konstsammanhang, hur man som
konstnär vill ställa ut, vilka krav som ställs
på utemiljön osv. Referensstudierna tog mig till
platser i Öresundsregionen och i Spanien, till
gallerier och konstateljéer där jag intervjuade
människor som på olika sätt arbetar med konst.
Undersökandet mynnade ut i reflektioner kring de
olika objekten och intervjuerna. Jag funderade
över på vilket sätt de inspirerat mig och vad jag
kunde ta med mig till Bergdala. Referensstudierna
hjälpte mig att skapa en plattform varifrån jag
och Anna Belfrage tillsammans kunde formulera
visionen för konsthallens verksamhet utefter
platsens förutsättningar. Idéerna utvecklades och konkretiserades i vårt gemensamma koncept.
Arbetet avlutades med ett gestaltningsförslag där
jag tillämpade konceptets idéer på landskapet.
Förslaget blir ett nytt lager som läggs ovanpå
det befintliga landskapet i form av en regisserad
rörelse som tar besökaren med ut på en spännande
vandring i landskapet.

Main title:Konstlandskap
Subtitle:ett projekt om en konsthall på Bergdala gård, Kivik
Authors:Lagnefeldt, Kerstin
Supervisor:Sarap, Tiina
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbeten inom landskapsarkitektprogrammet
Volume/Sequential designation:2007:36
Year of Publication:2006
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:MSc Landscape Architecture
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management
Keywords:landskap, konst, landart, Kivik, landskapsarkitektur
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8295
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8295
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:SLU > (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)
Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:26 Oct 2017 09:24
Metadata Last Modified:26 Oct 2017 09:24

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics