Home About Browse Search
Svenska


Carlberg, Magnus, 2007. Intervjuundersökning om landsbygdens krafter och mekanismer : underlagsutredning för landsbygdsprogram i Hässleholms kommun. SLU, Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management, Alnarp. Alnarp: SLU, Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

[img]
Preview
PDF
5MB

Abstract

This final thesis is a basic inquiry into a countryside programme for the municipality of Hässleholm. By interviewing people who live in the countryside in the municipality of Hässleholm I've tried to get a picture of how the thoughts on development of countryside are. Trough these interviews I've also tried to find out how people on the countryside defines the concept of countryside. Using the information from the interviews I give recommendations to the municipal government on how to develop the different parts of the municipality in order to not destroy existing values and qualities. Countryside has so far been developed spontaneously and is a mix of nature and human activity. How can municipal planning be used to develop countryside into a sustainable environment?

,

Landsbygd är ett begrepp som används flitigt trots att det saknas en entydig definition. Under
ett trettiotal intervjuer som jag genomfört med personer med anknytning till landsbygden i
Hässleholms kommun har jag bland annat försökt få en uppfattning om vilka olika tankar som
finns om begreppet. Gemensamt för de allra flesta svaren är att landsbygd har med både natur
och människor att göra och att det utan människor och verksamheter inte skulle finnas någon
levande landsbygd.
Under de senaste två åren har Länsstyrelsen i Skåne tagit fram Det skånska landsbygdsprogrammet,
som till stor del grundar sig på en landskapskaraktärsanalys gjord enligt brittisk
modell. I denna har Skåne delats in i ett antal landskapskaraktärsområden utifrån en mängd
olika faktorer. Hässleholms kommun berörs av sju av dessa som även sträcker sig in i
angränsande kommuner. I detta arbete används en mer traditionell indelning enligt
kommunens tidigare kommundelar. Informationen i Det skånska landsbygdsprogrammet har
analyserats och anpassats så att det geografiskt stämmer överens med den kommundelsindelning
som används i arbetet.
Detta examensarbete har gjorts i samarbete med Hässleholms kommun med syfte att skapa ett
underlag för ett kommunalt landsbygdsprogram. Utifrån intervjuerna jag gjort har jag skapat
mig en uppfattning om generella åsikter gällande landsbygdens framtid. Med hjälp av denna
kunskap, tidigare erfarenheter kring landsbygdsutveckling och diverse litteratur lämnar jag
rekommendationer om hur de olika kommundelarna kan utvecklas för att på bästa sätt utnyttja
de förutsättningar som finns spridda i kommunen.
I underlaget till landsbygdsprogrammet presenteras rekommendationerna indelade efter fyra
begrepp som hämtats ur kommunens vision; leva, uppleva, arbeta och lära. Denna indelning
används för markera att ett kommande landsbygdsprogram är tätt knutet till kommunens
översiktsplan och att landsbygden är en viktig del av kommunen.

Main title:Intervjuundersökning om landsbygdens krafter och mekanismer
Subtitle:underlagsutredning för landsbygdsprogram i Hässleholms kommun
Authors:Carlberg, Magnus
Supervisor:Skärbäck, Erik
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbeten inom landskapsarkitektprogrammet
Volume/Sequential designation:2007:22
Year of Publication:2007
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:MSc Landscape Architecture
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management
Keywords:landsbyggd, landsbyggdsutveckling, hässleholm, landskapsplanering
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8319
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8319
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Faculties > Faculty of Landscape Planning, Horticulture and Agricultural Science (until 2013)
Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:26 Oct 2017 11:45
Metadata Last Modified:26 Oct 2017 11:45

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics