Home About Browse Search
Svenska


Forsberg, Isak, 2017. Ekonomi vid användning av en 68-tonsflisbil istället för den traditionella 60-tonsflisbilen. Second cycle, A2E. Umeå: SLU, Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

[img]
Preview
PDF
682kB

Abstract

Vid införskaffning av råvara till industrier är 1/3 av den totala kostnaden kopplat till transporter
till industri. Dessa transporter släpper även ut stora mängder växthusgaser och för att minska
både de ekonomiska kostnaderna och de miljömässiga konsekvenserna av transporter kan en
ökning av nyttolasten på lastbilarna vara en väg att gå.
Syftet med denna studie var att ur ett ekonomiskt perspektiv jämföra en 68-tonsflisbil med en
traditionell 60-tonslastbil. För att kunna genomföra detta samlades information in om de olika
kostnadsposterna som påverkar lastbilstransporter, därefter skapades en transportfunktion som
byggde på en fast del, lastning och lossningsmomenten och en rörlig, transporten mellan lastning
och lossning. Ett medeltransportavstånd för lastbilarna i denna studie bestämdes utifrån data från
Dynafleet och en medellast baserades på SDC data om lastvikterna. En körstudie utfördes för att
undersöka om förarnas erfarenhet påverkade bränsleförbrukningen.
Resultatet visade att vid ett medeltransportavstånd på 127km, var 68-tonslastbilen 7,8 % billigare
jämfört med den traditionella 60-tonslastbilen. Vid ett transportavstånd på 4 km är kostnaden
identisk mellan de två fordonen. De största kostnadsposterna är löner och bränsleförbrukningen.
Bränsleförbrukningen sänktes när erfarna chaufförer körde 68-tonslastbilen.
Slutsatsen av detta arbete är att lastfyllnadsgraden är den viktigaste parametern eftersom med en
sänkt lastvikt kommer den dyrare 68-tonsflisbilen inte utnyttjas till sin potential och därför är det
viktigt att vågarna som man mäter lastvikten med är korrekt inställda. Sen är det även viktigt att
förarna är erfarna för att hantera tyngre lastbilar eftersom bränsleförbrukningen är en stor
kostnadspost som är påverkbar.
Vidare forskning om de ekonomiska fördelarna med kortare kötider vid industrierna med en
tyngre fordonsflotta behövs.

,

At obtain raw material to the industry one third of the total cost is connected to transports. These
transports emit greenhouse gases and to both reduce the economic costs and the environmental
consequences an increase of loading weight on the truck be a way to go.
The purpose of this study was from an economic perspective to compare a 68-tonne truck with a
traditional 60-tonne truck. To accomplish this, information about the different cost post that
affects truck transports. From this information, a transport function was created with a static part
and one flexible part. The static part consisted of the cost for loading and unloading times and
the flexible part for the transport from loading place to the unloading place. A mean transport
distance was calculated from Dynafleet-data and the mead loading weight comes from SDC. A
drive study was performed to investigate if a more experience driver affects the fuel
consumption.
The results show that at a mead distance of 127 km, 68- tonne truck was 7,8% cheaper compared
to the 60-tonne truck. If the transport distance was 4 km the cost was the same for the trucks
included the study. Wages and fuel consumption were the two biggest cost post. With more
experienced driver the fuel consumption could be reduced.
The conclusions from this study is that how well you utilizing the loading weight determines
how economic the 68-tonne truck is. With a lower loading weight the potential of the 68-tonne
truck isn’t used to its fullest. And because of that it is important to use well calibrated weighingmachine.
With experienced drivers, the fuel consumption could be lowered.
Further research could be done about the economic benefits with shorter queuing times at
industries with a heavier truck fleet.

Main title:Ekonomi vid användning av en 68-tonsflisbil istället för den traditionella 60-tonsflisbilen
Authors:Forsberg, Isak
Supervisor:Bergström, Dan
Examiner:Athanassiadis, Dimitris
Series:Rapport från Institutionen för skogens biomaterial och teknologi
Volume/Sequential designation:2017:23
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)
Keywords:flislastbilar, lastfyllnadsgrad, bränsleförbrukning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9163
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9163
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Forest engineering
Language:Swedish
Deposited On:15 Dec 2017 10:09
Metadata Last Modified:09 Oct 2018 09:56

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics