Home About Browse Search
Svenska


Vasell, Viktor and Westin, Erik, 2018. En analys av vrakade stockar i massaved : vilken stocktyp vrakas oftast inom Holmen Skog?. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

[img]
Preview
PDF
988kB

Abstract

Efterfrågan på massaved ökar hela tiden och det arbetas aktivt inom skogsnäringen för att förbättra och effektivisera virkesmätningen av massaveden. På senare tid har bildmätning ökat drastiskt och planer på att förnya kvalitetsbestämmelserna för massaved finns, då den nuvarande bland annat innehåller parametrar som är svårbedömda vid bildmätning. Detta kan dock medföra att vissa parametrar bedöms hårdare än tidigare. Det finns även planer på att börja dela in massaved i två kvalitetsklasser redan vid inmätningen. På uppdrag av Holmen Skog har en analys gjorts för att se var vrakproblemen förekommer, i vilka längd- och diameterklasser som de största volymerna vrak förekommer. Datat som ligger till grund för analysen är stocknotor för Holmen region nord år 2016 samt 2017, där de största volymerna för varje vrakorsak redovisas. Hypotesen i arbetet har varit att upparbetningsfel har varit en av de största vrakorsakerna hos massaveden viket resultaten har bekräftat. Utöver upparbetningsfelen har det visat sig att fel längd och diameter på stockarna är ett problem. Vi har även kunnat visa att vrakning på grund av upparbetningsfel inte är kopplat till någon specifik läng- och diameterklass. Om det nya bestämmelserna införs så finns det en oro att de nya och strängare bestämmelser kan försvåra arbetet i skogen i och med att upparbetningsfel i dagsläget är den största orsaken för vrakning av massaved.

,

The demand for pulpwood is increasing all the time, and working to improve and streamline the assessment of the quality of pulp is crucial. Recently, image measurement has increased drastically and plans to renew quality determination exist, as the current includes parameters that are difficult to assess in camera measurement. However, this may cause some parameters to be judged more strictly than before. There are also plans to begin separating pulpwood in quality classes already at the measuring station. Holmen Skog therefore wanted an analysis in order to see where the reject problems are in regards to length and diameter classes where the rejection occurs. The data underlying the analysis were stocknotes for the Holmen region Nord in 2016 and 2017, where the largest volumes for each cause of rejection were reported. The hypothesis has been that processing errors is one of the biggest causes of rejection, and this was also confirmed by the results. In addition to the processing error, it has been found that another major problem has been the length and diameter of the logs. There are concerns that the new regulations will make the harvesting more difficult in the forest.

Main title:En analys av vrakade stockar i massaved
Subtitle:vilken stocktyp vrakas oftast inom Holmen Skog?
Authors:Vasell, Viktor and Westin, Erik
Supervisor:Walfridsson, Erik and Bäcklund, Jon
Examiner:Mörling, Tommy
Series:Kandidatarbeten i skogsvetenskap / SLU, Fakulteten för skogsvetenskap
Volume/Sequential designation:2018:22
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)
Keywords:vrak, kvalité, vrakorsak, kvalitetsbestämmelser
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10239
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10239
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:07 Mar 2019 07:23
Metadata Last Modified:08 Mar 2019 02:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics