Home About Browse Search
Svenska


Abrahamsson, Sandra and Nilsson, Viktor, 2014. Gymnasieelevers attityder till jobb inom skogsbranschen. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Många skogsföretag är dåliga på att marknadsföra sig som arbetsgivare. Detta har lett till att de skogsjobb som finns är okända för många ungdomar, vilket leder till ett dåligt intresse och svårigheter att rekrytera till skogliga utbildningar.
Huvudsyftet med detta arbete är att belysa hur gymnasieungdomar ser på svenskt skogsbruk som en framtida arbetsgivare. Syftet är även att beskriva gemensamma nämnare för de ungdomar som kan tänka sig en skoglig bana. Detta i sin tur syftar till att ge underlag för effektivare informationsinsatser om det svenska skogsbruket i syfte att öka ungdomars vilja att söka sig till denna bransch.
Vi har gjort en fallstudie med en enkätundersökning i både Gävleborgs och Västerbottens län där en totalundersökning i en klass på fordonsprogrammet, naturvetenskapliga programmet, samhällsvetenskapliga programmet för respektive län gjorts. Teknikprogrammet samt naturbruksgymnasiet är enbart representerade i Gävleborgs län. Vi har även använt oss av en referensgrupp med Jägmästar- och Skogsmästarstudenter.
I vårt arbete har vi sett att det finns en stark koppling mellan ett skogligt intresse och naturlig anknytning till skogen i form av anhöriga som jobbar med skog och/eller skogsägande inom familjen samt fritidsintressen kopplat till skog. Gymnasieelevernas uppväxtplats verkar ha stark påverkan på huruvida de skulle kunna tänka sig att jobba med skog eller ej. En låg kunskapsnivå om skogssektorn kunde generellt ses hos gymnasieeleverna. Gymnasieeleverna efterfrågar marknadsföring från skogsnäringen själv i form av att få göra studiebesök eller få besök från skogsnäringen eller personer som går en skoglig utbildning i skolan.

,

Many forest companies are weak at marketing themselves as employers. This has led to that forest jobs are unknown to many young people, leading to a lack of interest and difficult recruitment for forestry education.
The main objective of this work is to highlight how high school students looking at Swedish forestry as a future employer. It also aims to describe the common denominator for those young people who would consider a forest career. This in turn aims to provide a basis for efficient information campaigns on the Swedish forestry in order to increase their willingness to enter this industry.
We have carried out a case study in the counties of Gävleborg and Västerbotten where surveys have been made in classes of the Vehicle Program, the Natural Science Program and the program of Social Science. The Technology Program along with the Natural resource Program, however, are only represented in the county of Gävleborg. Furthermore, a reference group of students from the Forestry University Program is included.

When performing our study, we found that people with an interest in forestry often already have relations to the forest. The latter mentioned was either due to family members owning land/forest or from family and friends having hobbies connected to nature and forest. The students in our survey seem to have been strongly influenced on whether or not they could see themselves working within the forestry industry depending on where and how they grew up. Generally, a relatively low level of knowledge was seen among the students.
High school students are demanding marketing from the forest industry itself in the form of study visits or obtain visit from people within the forestry to the school.

Main title:Gymnasieelevers attityder till jobb inom skogsbranschen
Authors:Abrahamsson, Sandra and Nilsson, Viktor
Supervisor:Lindhagen, Anders
Examiner:Roos, Anders
Series:Rapport från Institutionen för skogens biomaterial och teknologi
Volume/Sequential designation:2014:23
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)
Keywords:marknadsföring, rekrytering, imageproblem, kunskapsnivå
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3946
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3946
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:27 Oct 2014 11:13
Metadata Last Modified:27 Oct 2014 11:13

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics