Home About Browse Search
Svenska


Andersson, Simon and Magnusson, Karl, 2017. Rådgivning till distansskogsägare : en marknadsundersökning i Norrlands kustland. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

[img]
Preview
PDF
374kB

Abstract

Målet med denna studie är att undersöka begreppet distansskogsägare i en nordlig kontext och hur avstånd till fastigheten, mål och kunskap påverkar skogsägarskapet samt vilka rådgivningstjänster de efterfrågar. Datain-samlingen till studien har skett med kvantitativ postenkät samt digital enkät som skickats ut till 500 distansskogsägare, boende i Norrlands kustland. En-käten har sammanställts och analyserats utifrån insamlad data och jämförts med tidigare studier.

Resultatet i studien visar att distansskogsägarna tycker att kvalitén på tjäns-terna och förtroende till rådgivaren är det viktigaste hos en skoglig samar-betspartner. Studien visar även att de två vanligaste målen med fastigheten är hög ekonomisk avkastning och att ha bra möjlighet till jakt och rekreat-ion. Kompetensbrist är viktigaste orsaken till att distansskogsägare köper rådgivning. Besöken på fastigheten och antalet arbetsdagar på fastigheten minskar med ett ökat avstånd till skogsfastigheten.

Distansskogsägarna från Norrland i studien tar inte alltid hjälp av någon ex-tern rådgivare medan alla tillfrågade Stockholmarna i en annan studie alltid gör det vid skoglig rådgivning. Efterfrågan på ekonomiska tjänster som t.ex. bokföring och skatteplanering ser ut att öka i framtiden relativt andra tjäns-ter medan skogsbrukstjänsterna ser ut att vara kvar på samma nivå som tidi-gare, enligt respondenterna.

,

The purpose of this thesis is to examine the concept of distance forest own-ers in a northern context, and how distance to the forest property, goals with the ownership and how knowledge about forest impact the ownership. Fur-ther, one look at what kind of counselling that is requested by these forest owners. Empirical data of the study is collected through a quantitative sur-vey, which has been sent to 500 distance forest owners in the coastal coun-try area in the northern part of Sweden. The survey was compiled and ana-lyzed. The result of this study shows that the quality of the services and trust to the advisor are the most important factors for the forest owners. The main goals with the forest property are high financial return and good access to hunting and recreation. Lack of expertise and knowledge are the most com-mon reason for forest owners to buy consulting services. Visits to the prop-erty and days of work decreases with increased distance. The distance forest owners in northern Sweden do not always take advice from foresters; in comparison to distance forest owners in Stockholm, which always consult a forester - concluded in a previous study. The proportion of economic ser-vices, e.g. accounting tax advices, that is requested increases, while the pro-portion of traditional forest services is constant.

Main title:Rådgivning till distansskogsägare
Subtitle:en marknadsundersökning i Norrlands kustland
Authors:Andersson, Simon and Magnusson, Karl
Supervisor:Andersson, Elias
Examiner:Roos, Anders
Series:Rapport från Institutionen för skogens biomaterial och teknologi
Volume/Sequential designation:2017:17
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)
Keywords:distans, skogsägare, utbor, åbor, Norra Skogsägarna, enkät, Stockholm, avstånd
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9351
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9351
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:31 May 2018 11:44
Metadata Last Modified:27 Feb 2019 12:11

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics