Home About Browse Search
Svenska


Pålsson, Henrik, 2015. Potential för drivning och vägtransport av rundvirke med drivare, enhetslastbärare och terminalsortering. Second cycle, A2E. Umeå: SLU, Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

[img]
Preview
PDF
613kB

Abstract

För att svenska industrier fortsatt ska vara konkurrenskraftiga på en global marknad är det av stor vikt att försörjningskedjan från skog till industri är så kostnadseffektiv som möjligt. Under senare år har skogsbrukskostnaderna i Sverige ökat i förhållande till konsumentprisindex. För att kunna bryta trenden och kostnadseffektivisera kedjan krävs kanske helt nya försörjningssystem. I denna rapport gjordes en teoretisk analys av vilken potential det finns för två nya system i den svenska rundvirkesförsörjningen genom att jämföra dem med det konventionella systemet och ett system där drivare används. De nya systemen använder sig av enhetslast genom att rundvirke lastas i lastbärare som kan växlas mellan fordon. För det ena av de båda nya systemen antogs att en skotare lastar ett sortiment per last och det lastade sortimentet följer lastbäraren hela vägen till terminal eller industri. För det andra systemet direktlastas lastbäraren vid avverkning. Lasten följer därefter med lastbäraren till terminal där sorteringen sker. Analysen gjordes genom teoretiskt uppbyggda modeller med en mängd ingångsvärden, där flera av dessa förändrades genom känslighetsanalys. Detta gjordes för att ge en spännvidd av realistiska utfall över vilken potential de respektive systemen har. Resultaten visade att det skulle kunna finnas potential för de båda nya systemen, men också för drivarsystemet. Dock visade känslighetsanalysen att traktförutsättningar i hög grad är avgörande för de nya systemens teoretiska potential. Flera av de osäkerheter som simulerats i känslighetsanalysen visar sig också vara avgörande för de respektive systemens teoretiska potential. Att definiera värden för ingångsvariabler till modellerna är därför av vikt för framtida forskning.

,

It is essential that the Swedish supply chain from forest to industry is as cost-efficient as possible for Swedish industries to continue to be competitive in a global market. In recent years, forestry costs in Sweden have increased in relation to the consumer price index. One way to break the trend increased costs, entirely new supply systems might be considered. In this report a theoretical analysis of what potential there is for two new systems in the Swedish roundwood supply chain were made by comparing them with the conventional system and a system that uses harwarder. The new systems uses unit load by loading roundwood in a cargo carrier that can switch between vehicles. For one of the two new systems it was assumed that a forwarder loading an assortment per load and the loaded assortment follows the carrier all the way to the terminal or industry. The other system combines direct loading, unit load and sorting occurs at terminal instead of the forest. The analysis was done by theoretically constructed models with a variety of input values, where several of these altered in sensitivity analysis. This was made to provide a range of realistic outcomes of the respective system potential. The results indicated that there could be potential for the two new systems presented in the report and also for the harwarder system. However, the sensitivity analysis showed that the stands conditions are highly essential of the new systems theoretical potential. Many of the uncertainties simulated in the sensitivity analysis are also shown to be critical for the respective systems theoretical potential. Defining the values of the input parameters for the models is therefore essential for future research.

Main title:Potential för drivning och vägtransport av rundvirke med drivare, enhetslastbärare och terminalsortering
Authors:Pålsson, Henrik
Supervisor:Lindroos, Ola
Examiner:Bergström, Dan
Series:Rapport från Institutionen för skogens biomaterial och teknologi
Volume/Sequential designation:2015:18
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)
Keywords:enhetslast, lastbärare, drivning, transport, drivare
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4764
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4764
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forest engineering
Language:Swedish
Deposited On:26 Aug 2015 15:39
Metadata Last Modified:29 Nov 2017 10:16

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics