Home About Browse Search
Svenska


Wikman, Henrik and Wessmark, Niklas, 2017. Skattning av slutavverkade- samt slutavverkningstillåtna skogars kapitalförräntning : med avseende på ägargrupp, trädslag, landsdel och huggningsklass. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

[img]
Preview
PDF
570kB

Abstract

Förräntning är ett mått som vanligen anges i procent och talar om hur mycket ett investerat kapital växer i förhållande till dess storlek och tid. Den ekonomiska teorin säger att alla investeringar som ger en högre förräntning än en alternativ placering av kapitalet ska genomföras. Genom att skatta kapitalförräntning för ett flertal bestånd och jämföra dessa mot varandra kan hög lönsamhet uppnås genom att prioritera bestånd med låg kapitalförräntning till slutavverkning. Oavsett om ekonomisk lönsamhet är det främsta målet för en skogsägare eller inte så är det en viktig faktor i brukandet av skogen.
Syftet med denna studie är att undersöka
• vid vilken kapitalförräntning skog slutavverkas i Sverige
• vilken kapitalförräntning den svenska slutavverkningstillåtna skogen har
• om kapitalförräntningen skiljer sig åt mellan skog som slutavverkas och slutavverkningstillåten skog.
Kapitalförräntningen har beräknats genom att använda en funktion för skattning av skogsbestånds kapitalförräntning. Indata består av uppgifter från Riksskogstaxeringens provyteinventering och statistisk analys i form av Anova-test har utförts för att jämföra medelvärden av olika gruppers kapitalförräntning.
Studien visar att svenska skogar i genomsnitt slutavverkas vid en kapitalförräntning på 3,19 %. Slutavverkningstillåten skog har en kapitalförräntning på 3,29 % vilket indikerar att skog slutavverkas oberoende av dess kapitalförräntning.

,

Accrual of interest is usually set in percentages and is a measurement of how much the invested capital grows relative to its size and the time. Based on the economic theory one should go through with all investments that generate a larger accrual of interest than an alternative placement of the capital. By estimating the accrual of interest of several forest stands one can compare the different stands to one another and chose stands with low accrual of interest to be sent to final felling. Even if economical profitability is not the foremost goal of the forest owner it is still an important element in forestry.
The aim of this study is to
• analyse at what accrual of interest forest is sent to final felling in Sweden
• analyse what accrual of interest forest that is allowed to harvest has in Sweden
• analyse if accrual of interest differs between forest that have been harvested and forest allowed to harvest
The accrual of interest has been calculated by using a function for estimation of capital return on forest stands. The input data consists of information from the inventory of sample surfaces performed by Riksskogstaxeringen. Statistical analysis has been done using the Anova test to compare the mean values of the accrual of interest in different groups.
The study indicates that the accrual of interest for harvested forests is 3,19 %. The accrual of interest for forests that are allowed to harvest is 3,29 % which indicate that forests are harvested independent of the accrual of interest.

Main title:Skattning av slutavverkade- samt slutavverkningstillåtna skogars kapitalförräntning
Subtitle:med avseende på ägargrupp, trädslag, landsdel och huggningsklass
Authors:Wikman, Henrik and Wessmark, Niklas
Supervisor:Wilhelmsson, Erik
Examiner:Roos, Anders
Series:Rapport från Institutionen för skogens biomaterial och teknologi
Volume/Sequential designation:2017:18
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)
Keywords:slutavverkning, förräntning, räntabilitet, Riksskogstaxeringen, lönsamhet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9180
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9180
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Forestry production
Language:Swedish
Deposited On:09 Jan 2018 10:52
Metadata Last Modified:27 Feb 2019 12:11

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics